Kursnyheter hos Informator Utbildning

Informator strävar efter att vara Sveriges modernaste och mest självklara utbildningspartner, därför är det viktigt att vi ständigt uppdaterar vårt utbud med spännande titlar och områden. 

På denna sida listar vi de senaste kurserna hos Informator inom alla områden och passar även på att lyfta upp några unika utbildningar lite extra


Våra senaste kurser

Design Thinking

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1820 Datum: 11 sep, 16 okt, 20 nov
Läs mer och boka >

Design Thinking är tänkt att användas för att skapa innovativa tjänster och produkter utifrån affär- och användarbehov, samt teknisk implementerbart. Genom att tänka och arbeta som designprocessen kan organisationer identifiera affärsmöjligheter och utveckla innovativa lösningar på ett användarcentrerat sätt.

Läs mer

AWS Business Essentials

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: AWS001 Datum: 19 okt, 9 nov, 14 dec
Läs mer och boka >
19 oktober, 14 december
9 november

In this course, you will learn the benefits of cloud computing and how a cloud strategy can help you meet your business objectives. This course explores the advantages of cloud computing for your business and the fundamentals of AWS, including financial benefits. This course also introduces compliance and security concepts to help you consider the AWS platform within your cloud computing strategy.

Läs mer

Architecting on AWS

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: AWS003 Datum: 22 okt, 12 nov, 10 dec
Läs mer och boka >
22 oktober, 10 december
12 november

In this course, you will learn the fundamentals of building IT infrastructure on the AWS platform. You will learn how to optimize the AWS Cloud by understanding AWS services and how they fit into cloud-based solutions. You will explore AWS Cloud best practices and design patterns to help you architect optimal IT solutions on AWS. You will also examine case studies that show how AWS customers have designed their infrastructures and the strategies and services they implemented. You will build and explore a variety of infrastructures through a guided, hands-on activity.

Läs mer

Developing on AWS

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: AWS005 Datum: 15 okt, 5 nov, 26 nov
Läs mer och boka >
15 oktober, 26 november
5 november

In this course, you will learn how to use the AWS SDK to develop secure and scalable cloud applications. We will explore how to interact with AWS using code and discuss key concepts, best practices, and troubleshooting tips

Läs mer

Systems Operations on AWS

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: AWS007 Datum: 8 okt, 29 okt, 3 dec
Läs mer och boka >
8 oktober, 3 december
29 oktober

In this course, you will create automatable and repeatable deployments of networks and systems on the AWS platform. We will explore the AWS features and tools related to configuration and deployment and common techniques for configuring and deploying systems.

Läs mer

DevOps Engineering on AWS

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: AWS006 Datum: 5 nov, 19 nov, 10 dec
Läs mer och boka >
5 november, 10 december
19 november

In this course, you will learn the most common DevOps patterns to develop, deploy, and maintain applications on the AWS platform. We will explore the core principles of the DevOps methodology and examine a number of use cases applicable to startup, small- to medium-sized business, and enterprise development scenarios.

Läs mer
Läs mer och boka >
17 december

In this course, you will build on concepts introduced in Architecting on AWS. You will learn how to build complex solutions that incorporate data services, governance, and security on the AWS platform. You will also learn about specialized AWS services, including AWS Direct Connect and AWS Storage Gateway, that support hybrid architecture, and you will learn about best practices for building scalable, elastic, secure, and highly available applications on AWS.

Läs mer

AWS Technical Essentials

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: AWS002 Datum: 26 okt, 16 nov, 7 dec
Läs mer och boka >
26 oktober, 7 december
16 november

In this introductory course, you will learn about AWS products, services, and common solutions. You will learn the fundamentals of identifying AWS services so that you can make informed decisions about IT solutions based on your business requirements.

Läs mer
Läs mer och boka >
4 december

PMP® Certification training is an intensive training course (3 days + online session) that covers all areas of the latest PMP® examination blueprint (Project Initiation, Project Planning, Project Execution, Project Control, Project Closing and the newest added section on Professional Responsibility).

You will become familiar with all the essential topics relating to the exam: approach, concepts and terminology of the PMBOK® as well as the Professional Responsibility issues outside the PMBOK®. Training program includes informative lectures by a PMP certified professional trainer, course material, training exercises, practice examination questions and answers as well as personal coaching during the training.

Läs mer
Läs mer och boka >

Denna kurs vänder sig till produktägare som vill bli bättre på att arbeta kundrivet. Vi går igenom hur man arbetar kunddrivet på strategisk, taktisk och operativ nivå. För att arbeta kunddrivet utgår man från en iterativ designprocess, med fokus på kundernas behov, som visualiseras och konkretiseras i prototyper, för att sedan testas på prioriterade målgrupper. 

Läs mer

Att leda en Agil organisation

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1811 Datum: 14 sep, 26 okt, 30 nov
Läs mer och boka >
26 oktober

Kanske har era team redan arbetat ett tag med Scrum, eller har ni börjat med storskaliga ramverk som t.ex. SAFe och du själv kanske gått utbildning i Management 3.0. Men ändå finns det något som hindrar effektiviteten och resultaten uteblir.

Den här kursen tar ett övergripande helhetsgrepp om vad det innebär att vara agil – på riktigt. Nu räcker det inte att utvecklingsteamen jobbar enligt agila metoder och att chefen har gått en agil ledarskapskurs. Hela organisationen måste ställa om och bli den möjliggörare den behöver vara, och det involverar alla avdelningar och funktioner från sälj till underhåll.

Läs mer

ITIL - Inspiration och Simulering

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1828 Datum: 12 sep, 17 okt, 7 nov, 12 dec
17 oktober
Få ut det bästa av två världar. Till en början ger vi en inspirerande introduktionskurs inom ITIL för att sedan gå över till en mycket interaktiv och givande ITSM-simulering. Den ger dig en djupare förståelse för vikten av tydlighet i roller, processer och kommunikation. Läs mer

Big Data on AWS

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: AWS008 Datum: 19 nov, 10 dec
Läs mer och boka >
19 november
10 december

In this course, you will learn about cloud-based Big Data solutions such as Amazon EMR, Amazon Redshift, Amazon Kinesis, and the rest of the AWS Big Data platform. We will show you how to use Amazon EMR to process data using the broad ecosystem of Hadoop tools like Hive and Hue. We will also teach you how to create Big Data environments, work with Amazon DynamoDB, Amazon Redshift, Amazon QuickSight, Amazon Athena, and Amazon Kinesis, and leverage best practices to design Big Data environments for security and cost-effectiveness.

Läs mer
Läs mer och boka >
3 december

In this intermediate course, you will learn how to efficiently use AWS security services to stay secure and compliant in the AWS cloud. We will focus on recommended security best practices that you can implement to enhance the security of your data and systems. We will explore security features of AWS key services, including compute, storage, networking, and database services. We will also consider common security control objectives and regulatory compliance standards and examine use cases for running regulated workloads on AWS across different verticals, globally. In this course, you will learn how to leverage AWS services and tools for automation and continuous monitoring—taking your security operations to the next level.

Läs mer
Läs mer och boka >
17 december R GO!

I dagens mediasamhälle där fler och fler är uppkopplade mot Internet så är det även i den digitala världen som du snabbast kommer i kontakt med dina kunder/besökare.

I denna digitala utbildningen lär du dig i eget tempo best practice hur du som företagare kan lyckas i olika sociala plattformar. Utbildningen levereras i Informators Training Cloud med digitalt stöd för att du på egen hand på bästa sätt skall kunna dra nytta av möjligheterna inom social marknadsföring!

Läs mer

VeriSM™ Foundation

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1808 Datum: 6 sep, 11 okt, 6 dec
Läs mer och boka >

RESILIA™ Foundation

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1807 Datum: 3 sep, 8 okt, 3 dec
Läs mer och boka >
Läs mer och boka >

In this 3-day hands-on course you will learn the fundamentals of designing, developing, building, testing, deploying and monitoring cross platform xamarin mobile applications.

Xamarin is a powerful platform allowing developers to create native mobile applications targeting both iOS and Android. Application logic is written in C# and shared across both platforms with up to 98% of code reuse.

Läs mer

Excel för ekonomer

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: C1804 Datum: 31 aug, 26 okt, 14 dec
Läs mer och boka >

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se