Kursnyheter hos Informator

Nyheter på kursfronten hos InformatorInformator strävar efter att vara Sveriges modernaste och mest självklara utbildningspartner, därför är det viktigt att vi ständigt uppdaterar vårt utbud med spännande titlar och områden. 

På denna sida listar vi de senaste kurserna hos Informator inom alla områden och passar även på att lyfta upp några unika utbildningar lite extra


Våra senaste kurser

Läs mer och boka >
23 oktober, 20 november

Denna 2-dagarsutbildning i organisationsutveckling ger dig ett pedagogiskt ramverk för att du som ledare ska kunna kartlägga och påverka er kultur. Den hjälper dig att med nya verktyg och insikter kunna integrera kulturledning i ert dagliga arbete. Kulturen sitter inte i väggarna utan i oss människor och därför kan du inte styra en kultur, men du kan påverka den genom att arbeta med ert ledarskap och er kommunikation så kulturen följer er strategiska riktning.

Läs mer

VSTS and TFS 2017 Developer Fundamentals - TFVC

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1619 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

Team Foundation Server 2017 and Visual Studio Online offer many features to help make a developer more productive. Unfortunately developers that are self-taught or those that are moving to TFS/VSO from version control only products often fail to gain the full benefit from this product.

This two day course has been designed for developers wanting to work efficiently with Team Foundation Server 2017 or Visual Studio Online. It focuses on Team Foundation Version Control (TFVC) rather than GIT for version control.

Läs mer

Projektledning Påbyggnad – Optimized

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1726 Datum: 5 okt, 29 jan
Läs mer och boka >
5 oktober
29 januari

På den här påbyggnadsutbildningen för dig som Projektledare så tar vi upp hur du når framgång med ditt projekt och din projektgrupp med hjälp av konsten att kommunicera rätt. Kursen levereras som blended learning för att säkerställa bästa möjliga inlärning i din egen takt.  

Läs mer

Office 365 och dess Appar

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: C1716 Datum: 27 sep, 16 okt, 23 nov
Läs mer och boka >

Office 365 är så mycket mer än bara Word, Excel, PowerPoint och Outlook. Denna fullspäckade utbildningsdag kommer att ge dig en överblick om vad Office 365 kan ge dig stöd och hjälp med utöver den traditionella synen på Office 365. Du kommer med andra ord att kunna utnyttja mobiliteten fullt ut i Office 365.

Läs mer

Absolut Agil Projektledare - Optimized

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1727 Datum: 29 sep, 20 okt, 24 nov
Läs mer och boka >

Att arbeta agilt betyder att arbeta smidigt och i denna utbildning fokuserar vi på hur du som projektledare kan använda agila modeller och arbetssätt för att få ditt eget uppdrag så smidigt som möjligt. Vi vill komma bort ifrån projekt där tidsplaner spricker och vi blir sura på varandra när stressen stiger i och med att tid och budget tynar bort. 

Det agila synsättet gör att vi är beredda på förändring och utveckling i vårt projekt. Vi har tät kommunikation och kontinuerlig uppföljning av delleveranser och arbetssätt. Vi har koll på läget och påverkar själva vårt arbete och resultat.

Läs mer

ASP.NET MVC Core 2

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1538B Datum: 2 okt, 19 okt, 30 nov
Läs mer och boka >

Denna kurs riktar sig till dig som vill få en grundlig introduktion i ASP.NET MVC Core. Vi dyker ner i senaste versionen av ASP.NET, tittar på beståndsdelar och arkitektur av ASP.NET MVC Core-mönstret, går igenom MVC-modeller med LINQ och Entity Framework och mycket mer!

Läs mer

ISEB ISTQB Foundation

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1720 Datum: 16 okt, 27 nov
Läs mer och boka >

The training includes software for testing the basic terminology and the ability to use different techniques to test the practical testing projects. Education become part of the testing process, standards, and tools available to the basics.

After the training, successfully completed the ISTQB Foundation Certificate is an indication of personal skills testing. ISEB ISTQB Foundation Certificate in Software Testing is an international software testing qualification, which supervises the Information Systems Examinations Board (ISEB).

Läs mer

C# Fast Track

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1538A Datum: 5 okt, 27 nov
Läs mer och boka >

Denna kurs riktar sig till dig som på ett tidseffektivt sätt vill fördjupa dina C#-kunskaper. Under två kodintensiva dagar går vi igenom best practice inom objektorientering generellt och C# som språk, delegater och LINQ mer specifikt. 

Läs mer

ITSM Simulering

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1728 Datum: 23 okt, 11 dec
Läs mer och boka >
23 oktober, 11 december

Simulering ITSM är en interaktiv och givande utbildning som ger dig en djupare förståelse för vikten av tydlighet i roller, processer och kommunikation. Simulering ITSM bygger på ett realistiskt scenario där affärsverksamheten samverkar med IT för att bygga upp en lönsam och stabil tjänstleverans.

Simuleringsformatet är mycket bra även som företagsintern kickoff-aktivitet eftersom utbildning och teambuilding kombineras på ett underhållande och lärorikt sätt. Det är också ett effektiv sätt att stärka relationen mellan till exempel IT-organisation och leverantörer. 

Läs mer
Läs mer och boka >

ISTQB Agile Tester Foundation Certificate Course is a two-day course explaining the fundamentals of testing on agile projects. This course is accredited by ISTQB and addresses the ISTQB Foundation Level Extension Syllabus - Agile Tester. 

The course includes exercises and practice exams to highlight key aspects of the syllabus and to help participants understand and practice the concepts and methods presented.

Läs mer
Läs mer och boka >
12 oktober, 13 november

Denna tvådagarsutbildning i processledning ger dig ett pedagogiskt ramverk för att du effektivt ska kunna planera, facilitera och dokumentera olika processer i mötesform.

Du får även öva på hela processen för att kunna ha både teori och övning för att integrera i ert dagliga arbete.

Läs mer
Läs mer och boka >

This exciting new course is the latest to be added to our TFS curriculum. It covers topics including PowerShell and PowerShell Desired State Configuration (DSC), Azure automation, application insights, release management, application diagnostics and troubleshooting, IntelliTrace, and much more.

Läs mer

Azure Resource Management Wizardry

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: TRS1703 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

REQB - IREB

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1711 Datum: 21 sep, 16 nov
Läs mer och boka >

Efter sammanslagningen av REQB och IREB kan alla REQB grundcertifikat konverteras till IREB grundcertifikat. Dock finns det en del skillnader, som bör tas upp, speciellt för de som tänker fortsätta med IREB avancerade certifikat, för vilka IREB grundcertifikat utgör plattformen.

Läs mer
Läs mer och boka >
9 november

DevOps Practitioner är fördjupningskursen till DevOps Fundamentals och innehåller även en certifiering

Medan Fundamentals-kursen beskriver vad DevOps är så ger denna kurs praktiska kunskaper för att verkligen få DevOps att landa i organisationen.

Läs mer
Läs mer och boka >
Objectives Provide an understanding of basic concepts and skills necessary to configure and implement Check Point SandBlast technology. Content Threat Anatomy• Discuss the current threat landscape and security challenges.• Understand the components of an attack.• Learn how threat actors avoid traditional security methods.• Understand CPU and OS-level sandbox technologies. SandBlast... Läs mer

KCS v6 Practices Workshop

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1714 Datum: 11 okt
Läs mer och boka >
11 oktober

This 2,5-day trainer-led workshop, plus a optional half-day certification exam focuses on the eight practices of KCS and what it takes to support a successful KCS implementation and adoption. Industry examples and class exercises are used to develop these practices to make them more practical.

KCS Content, structured problem solving workflow, roles and responsibilities, performance assessment and measurements, and Leadership and Communication requirements are examples of the workshop agenda. In the end, you will be left with a clear understanding of what KCS is, how it works, knowing what the benefits are for your organization’s success and how to continue forward.

Läs mer

Projektledning Grund - Optimized

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1725 Datum: 26 sep, 11 dec
Läs mer och boka >
26 september
11 december

Projektledning Grund Optimized levereras som blended learning för att säkerställa bästa möjliga inlärning i din egen takt.  

Att leda projekt handlar om struktur och planering samt att få människor med olika kompetenser att samverka för att uppnå ett gemensamt mål. En projektledares huvudsakliga uppgift är att leverera resultat genom att skapa och upprätthålla en struktur och ett arbetsflöde som till rätt kostnad och i rätt tid uppnår målen

Läs mer

ISTQB Advanced -Test Analyst

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1723 Datum: 29 nov
Läs mer och boka >

This course provides the delegate with the Necessary knowledge and skills to take the ISTQB Advanced Technical Test Analyst Certificate exam.

The training provides an understanding of the technical issues beyond the testing ISTQB foundation level, giving the participants' knowledge and skills required to become an Advanced Technical Test Analyst.

Läs mer
Läs mer och boka >
12 oktober

Power BI for Power Users

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1703 Datum: 4 dec
Läs mer och boka >
Läs mer och boka >

This course provides the delegate with the Necessary knowledge and skills to take the ISTQB Advanced Technical Test Analyst Certificate exam.

Te training provides an understanding of the technical issues beyond the testing ISTQB foundation level, giving the participants' knowledge and skills required to become an Advanced Technical Test Analyst.

Läs mer

Simulering DevOps – The Phoenix Project

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1729 Datum: 22 sep, 10 nov, 15 dec
Läs mer och boka >

Ta chansen att uppleva praktisk tillämpning av DevOps. Simuleringen “The Phoenix Project” är baserad på boken med samma namn och erbjuder en actionfylld heldag där deltagarna får chansen att uppleva kraften i DevOps.

I en grupp på 9-12 personer får deltagarna uppgiften att skapa ordning ur kaos. Simuleringen består av fyra rundor där deltagarna får individuella roller men där teambuilding och samarbete är nyckeln till framgång. Gemensamt ska gruppen utveckla verksamheten med DevOps som ledstjärna. Centrala DevOps-koncept hanteras löpande under dagen, däribland följande områden:

Läs mer

PowerShell Packet Management

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: TRS1708 Datum: 13 nov
Läs mer och boka >
13 november

Problemlösning - Workshop

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1734 Datum: 10 nov, 14 dec
Läs mer och boka >

Programming for testers

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1728 Datum: 20 nov
Läs mer och boka >
20 november

This two-day training program is directed at everyone who need a general and basic understanding of programming. The focus is on object-oriented programming and aims to give you an understanding of the basic building blocks that underlie all programming.

The education is mainly aimed at those who work with tests and quality assurance, but lack knowledge and understanding of the basics of programming.

Läs mer

Agile för HR - Optimized

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1724 Datum: 11 okt, 1 nov, 13 dec
Läs mer och boka >

Fler och fler organisationer ser nu värdet i att applicera det agila tankesättet även inom HR, både i det interna arbetet men kanske framför allt i hur en HR-avdelning bidrar till att stötta en organisations lättrörlighet.

Agil HR Optimized är en sammanslagning av våra ordinarie schemalagda kurser Agil HR (2 dagar) samt Agil HR workout (1 dag). Den optimerade kursen består av 1 dag i klassrum + onlinemöten och film före och efter klassrumsdagen. När traditionella processer fokuserar på styrning och kontroll är en agil HR-funktion roll snarare att skapa värde och stötta unika behov.  

Läs mer

TRIM Foundation

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1722 Datum: 11 dec
Läs mer och boka >
11 december

The Rational IT Model (TRIM) är en komplett referensmodell för hur din organisation kan anamma Service Management och bygga upp en effektiv leverans av IT-tjänster.  Modellen bygger på ramverket ITIL® men har anpassats och skalats ned till en nivå som är enklare att förstå och använda inom en IT-organisation.

TRIM är resultatet av mer än 10-års samlad erfarenhet från konsulter och IT-organisationer i Sverige, och som nu innehåller mallar och verktyg för hur du enkelt kopplar ihop din befintliga organisation med tjänster, processer, ekonomi och ansvar.

Läs mer

THE AGILE PROJECT MANAGER

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1718 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

The Agile Project Management training is a part of our Leanscape series. The series consists of unique famous room escape games. The Agile PM a gamified interactive eLearning package for your organization to grasp the essence of agile practices.

It is effortless to roll-out to your organization. Are you searching for a solution to kickstart agile in your organisation? The Agile PM is the easiest way to get everyone involved in agile ways of working while enhance teamwork at your company. It is the easiest and fastest way of becoming more agile.

Läs mer
Läs mer och boka >
20 oktober, 24 november

Denna endagsutbildning i processutveckling ger dig en bra grund för att du ska kunna kartlägga, implementera och vidareutveckla verksamhetsprocesser. Du får även öva på flera steg för att kunna ha både teori och övning för att integrera i ert dagliga arbete.

Läs mer

SIAM Foundation

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1731 Datum: 25 sep, 16 okt, 27 nov
Läs mer och boka >

Kursen ger kunskaper i Service Integration and Management (SIAM) och dess drifkrafter, struktur och grundläggande koncept. Kursen ger också stöd för att certifiera sig på SIAM Foundation hos EXIN on-line.

Läs mer

Mastering Windows Server OS Deployment

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: TRS1705 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

Mule ESB Integration Workshop

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1730 Datum: 2 okt, 6 nov, 1 dec
Läs mer och boka >

Mule ESB är en Java-baserad integrationsplattform vars syfte är att sätta samman system med hjälp av och konfiguration istället för att skapa spaghetti-kod. Mule lösningar bygger på att man skapar återanvändningsbara connectorer för att ansluta till andra system.

Den här kursen guidar dig till att snabbt komma igång med Mule och se fördelar och nackdelar med en integrationsplattform.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se