TRS1609

Ladda ner som PDF

Azure Infrastructure as a Service

Lär dig nyttja Azures fulla potential - på två dagar!

Detta är labben för dig som it-proffs eller administratör som vill se och lära dig om de viktigaste nyheterna kring Windows Azure. Labben är moduluppbyggd vilket gör att du själv väljer vilka moduler du vill göra och i vilken ordning, samt har möjlighet att fördjupa dig inom vissa områden som känns mer intressanta för just dig.

Du kommer att få förståelse för hur man nyttjar Microsoft Azure på bästa sätt och integrerar det med din existerande miljö genom att bygga s.k. Hybrid Cloud.

Målgrupp

IT-proffs och administratörer.

Förkunskaper

Goda kunskaper i administration av Windows Server.

Kursmaterial

Labbmanual

Målsättning:

Lär dig de viktigaste nyheterna kring funktioner i Microsoft Azure.


Detaljerad beskrivning

Detta är labben för dig som it-proffs eller administratör som vill se och lära dig om de viktigaste nyheterna kring:

Microsoft Azure Resource Manager
- Users and Groups
- Subscriptions
- Monitoring
- Billing
- Activity Log
- Administrative Delegation
- Marketplace


Resource Groups
- Locations
- Delegation
- Access Control
- Tags


PowerShell management
- Connecting to Azure via PowerShell
- Doing changes unavailable from UI


Virtual Machines
- Availability Sets
- Classic
- Modern
- Sizing
- Deployment
- Extensions


Storage
- Storage Accounts
- Recovery Services
- Backup Vaults
- File Shares


Networking
- Virtual Networks
- Vnet-to-Vnet
- Routing
- Network Security Groups
- Reserved IPs
- Hybrid Connections
- VPN
- Express Route
- Load Balancers
- Gateways
- DNS Zones


Log Analytics (OMS)
- Agent Management
- Log Search
- Metrics
- Minify
- Solutions
- AD Assessment
- Alert Management
- Network Performance and Analytics
- Security and Audit
- Usage
- Alerts
- WebHooks
- Dashboard

Azure AD
- Sync
- Groups / Apps
- Azure AD Premium
- Password Reset
- Multi-factor authentication
- SSO

Server Management Tools
- Gateways
- Connections

Azure Automation
- Accounts

Things to consider when designing solutions and using Azure.
And of course lots of discussions


Labben är... Läs mer

Målsättning:

Lär dig de viktigaste nyheterna kring funktioner i Microsoft Azure.


Detaljerad beskrivning

Detta är labben för dig som it-proffs eller administratör som vill se och lära dig om de viktigaste nyheterna kring:

Microsoft Azure Resource Manager
- Users and Groups
- Subscriptions
- Monitoring
- Billing
- Activity Log
- Administrative Delegation
- Marketplace


Resource Groups
- Locations
- Delegation
- Access Control
- Tags


PowerShell management
- Connecting to Azure via PowerShell
- Doing changes unavailable from UI


Virtual Machines
- Availability Sets
- Classic
- Modern
- Sizing
- Deployment
- Extensions


Storage
- Storage Accounts
- Recovery Services
- Backup Vaults
- File Shares


Networking
- Virtual Networks
- Vnet-to-Vnet
- Routing
- Network Security Groups
- Reserved IPs
- Hybrid Connections
- VPN
- Express Route
- Load Balancers
- Gateways
- DNS Zones


Log Analytics (OMS)
- Agent Management
- Log Search
- Metrics
- Minify
- Solutions
- AD Assessment
- Alert Management
- Network Performance and Analytics
- Security and Audit
- Usage
- Alerts
- WebHooks
- Dashboard

Azure AD
- Sync
- Groups / Apps
- Azure AD Premium
- Password Reset
- Multi-factor authentication
- SSO

Server Management Tools
- Gateways
- Connections

Azure Automation
- Accounts

Things to consider when designing solutions and using Azure.
And of course lots of discussions


Labben är moduluppbyggd vilket gör att du själv väljer vilka moduler du vill göra och i vilken ordning, samt har möjlighet att fördjupa dig inom vissa områden som känns mer intressanta för just dig.

Ditt tillval:

Här kan du välja och läsa mer om vilka tillval som finns

Utbildningen levereras i samarbete med

Kursfakta

Kurs-ID: TRS1609
Längd: 2 dagar
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Avtalsrabatter och kampanjer kan ej nyttjas på denna kurs.


Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.