TRS1703

Ladda ner som PDF

Azure Resource Management Wizardry

Magnus Mårtensson, Azure MVP och Microsoft Regional Director, har tagit fram denna hands-on-kurs för att du som ska hantera en satsning på Molnet vare sig du är IT-tekniker, ansvarig för drift eller DevOps, eller du är utvecklare, ska bli trygg i användandet av Azure som Plattform.

Att bemästra Azure bjuder på många nya utmaningar och kräver god förståelse för hur plattformen är uppbyggd och hur man hanterar och övervakar den. Rätt använda kan man använda alla möjligheter i plattformen för att sätta upp en effektiv, trygg och produktiv miljö! Alla möjligheter finns i plattformen men få vet hur de ska nyttja dem på ett bra sätt.

Hands-on-labben består av presentationer varvat med praktiska övningar som syftar till att lära deltagarna hur de ska hantera Azure från grunden upp. Deltagarna får använda kunskaperna direkt på egna konton och lär sig anpassa hur egna resurser ska hanteras effektivt.

Vi kommer att använda ARM (Azure Resource Manager), AAD (Azure Active Directory), RBAC (Role Based Access Control), Tags, Policies, Monitor med mera.

Målgrupp

DBA, IT-tekniker, ansvarig för drift och IT-support

Förkunskaper

Viss kännedom om Microsoft Azure. En Azure Subscription (Free trial, MSDN, pay-as-you-go, osv.).

Kursmaterial

Använd din egen laptop och dina egna Azure Subscriptions. Detta handlar om att sätta upp din miljö för dig!

Målsättning:
Du kommer att förstå hur Azure Plattformen fungerar i grunden och hur du ska hantera, Azure Subscriptions, Resurser i Azure, åtkomstehörighet till resurserna med mera. På denna stabila grund kan du säkert och tryggt göra precis vad du vill!

Detaljerad beskrivning
Dag 1:

* Översikt av Azure som plattform.

* Verktyg att använda när man hanterar Azure.

* ARM i grunden.

* Hantering av resurser och miljöer.
* Författa egna templates.

Dag 2:

* AAD och RBAC
* Tags
* Policies

* Övervakning
 
 
Målsättning:
Du kommer att förstå hur Azure Plattformen fungerar i grunden och hur du ska hantera, Azure Subscriptions, Resurser i Azure, åtkomstehörighet till resurserna med mera. På denna stabila grund kan du säkert och tryggt göra precis vad du vill!

Detaljerad beskrivning
Dag 1:

* Översikt av Azure som plattform.

* Verktyg att använda när man hanterar Azure.

* ARM i grunden.

* Hantering av resurser och miljöer.
* Författa egna templates.

Dag 2:

* AAD och RBAC
* Tags
* Policies

* Övervakning
 
 

Utbildningen levereras i samarbete med

Kursfakta

Kurs-ID: TRS1703
Längd: 2 dagar
Pris exkl moms: 15 050 kr
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Avtalsrabatter och kampanjer kan ej nyttjas på denna kurs.


Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.