TRS1516

Ladda ner som PDF

Workshop i strategisk informationssäkerhet

Tillsammans med AddLevels experter får ni insikt i hur ni påverkas av lagkraven i EUs dataskyddsförordning och hur ni strategiskt hanterar dagens avancerade hot.

För att kunna skydda organisationen mot angrepp och undvika de höga viten som kan komma att drabba företag vid informationsläckage, behöver vi börja ställa rätt sorts frågor.

» Hur många minuter tar det innan ni får larm när en okänd enhet anslutits till nätverket?
» Upptäcker ni när, och hur, era företagshemligheter och persondata läcker ut ur organisationens system?

Vår modell för strategisk informationssäkerhet hjälper företag att både nå verklig effekt i sitt säkerhetsarbete och att möta de nya hårda lagkraven som bland annat innebär informationsplikt vid förlust av persondata.

Under en intensiv workshop går vi igenom kritiska säkerhetskontroller för ett effektivt informationssäkerhetsskydd, vilka synergieffekter det ger med minskade förvaltningskostnader, och hur detta kan användas i kravarbete i upphandlingar eller i utvärdering av molntjänster.

Addlevels Säkerhetsexperter är eftertraktade säkerhetsrådgivare och lösningsarkitekter åt bland annat myndigheter, banker och finansinstitut. De leder även utredningar kopplat till incidenter och agerar specialister i upphandlingar.

Målgrupp

IT-Chefer, Systemägare, Förvaltningsledare-IT, Beslutsfattare, Säkerhetsansvariga

Förkunskaper

Grundläggande IT-kunskap

Kursmaterial

Presentationsmaterial

Målsättning:
Ge insikt till hur företag påverkas av lagkraven i t.ex. EUs dataskyddsförordning och hur man strategiskt bör hantera dagens avancerade hot mot vår IT-miljöer och företag.

Detaljerad beskrivning
- Övergripande om EUs dataskyddsförordning och andra relevant lagar
- Kritiska säkerhetskontroller – bevisat effektiva skyddsmekanismer
- Riskhantering
- Prioritering – vad ger störst riskbegränsning och skydd
- Mätpunkter – vad behövs för att ledningen skall kunna följa upp målen
- Validering av säkerhet – mät effektivitet för att kunna prioritera
- Automatisering – automatisera skydd och mätmetoder

 

 
Målsättning:
Ge insikt till hur företag påverkas av lagkraven i t.ex. EUs dataskyddsförordning och hur man strategiskt bör hantera dagens avancerade hot mot vår IT-miljöer och företag.

Detaljerad beskrivning
- Övergripande om EUs dataskyddsförordning och andra relevant lagar
- Kritiska säkerhetskontroller – bevisat effektiva skyddsmekanismer
- Riskhantering
- Prioritering – vad ger störst riskbegränsning och skydd
- Mätpunkter – vad behövs för att ledningen skall kunna följa upp målen
- Validering av säkerhet – mät effektivitet för att kunna prioritera
- Automatisering – automatisera skydd och mätmetoder

 

 

Utbildningen levereras i samarbete med

Kursfakta

Kurs-ID: TRS1516
Längd: 1 dag
Pris exkl moms: 6 795 kr
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Avtalsrabatter och kampanjer kan ej nyttjas på denna kurs.


Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.