TRS1707

Ladda ner som PDF

Business Continuity – Getting started

Business Continuity är något som mer och mer blir högaktuellt i samband med nya IT lagar samt publika molntjänster som kan konsumeras. För att veta vilka väg man skall välja samt vad som är ett optimalt beslut i rörande frågor är det angeläget att först var man står just nu.

I denna två dagars utbildning kommer du lära dig:

• Konceptet med Business Continuty
• Varför du skall börja tänka i termerna ”tjänster”
• Identifiera dina Business Services
• Identifiera dina IT-Infrastrucure Services
• Lära dig processen kring en korrekt processbeskrivning
• Hur Business Continuity kan stärka ett ITIL kocept
• Hur Business Continuity kan avhjälpa ett misslyckat ITIL försök

Microsoft Most Valuble Professional (MVP) Robert Hedblom kommer leda dig genom två dagar där du får tillbaka kontrollen och når den struktur som du önskar för din verksamhet eller IT-miljö.

Du lär dig även att identifiera vilken teknik som är lämplig för din eller dina miljöer. Vi kommer gå igenom vad som finns tillgängligt för dig att konsumera både i publika molntjäsnter som t.ex. Azure men även hur man skall tänka för ”on-premises” och optimera även där.

Målgrupp

IT-chefer, Beslutsfattare inom IT, ITSM

Förkunskaper

Inga

Kursmaterial

Anteckningar och presentationsmaterial

Målsättning:
Du lär dig optimera din IT-miljö / IT-Verksamhet genom att nyttjakonceptet och verktygen för Business Continuity och med detta möjligheten att exakt definiera varför man skall eller inte t.ex. konsumera publika molntjänster.

Innehåll:
Under denna utbildning kommer Robert Hedblom (MVP) gå igenom vad Busienss Continuity är och vilka komponenter av den som du bör nyttja för att identifiera vilka ”Business Services” samt ”Infrastructure Services” du har samt hur dessa samverkar för att leverera tjänsten inom företaget och/eller verksamheten.

Du lär dig konceptet kring hur du skall skapa en korrekt restoreprocess för dina tjänster och med det även en optimal backupstrategi. Vidare erhåller du kunskap kring hur du skall möjliggöra att vara mer proaktiv i ditt datacenter genom att etablera ett proaktivt övervakningskoncept som faktiskt fungerar i längden och inte kostar multum.

I samband med att du förstår vikten av Business Continuity kommer Robert Hedblom dela med sig av sina personliga erfarenheter kring de koncept som han arbetat med under de senaste 15 åren.

 

 
Målsättning:
Du lär dig optimera din IT-miljö / IT-Verksamhet genom att nyttjakonceptet och verktygen för Business Continuity och med detta möjligheten att exakt definiera varför man skall eller inte t.ex. konsumera publika molntjänster.

Innehåll:
Under denna utbildning kommer Robert Hedblom (MVP) gå igenom vad Busienss Continuity är och vilka komponenter av den som du bör nyttja för att identifiera vilka ”Business Services” samt ”Infrastructure Services” du har samt hur dessa samverkar för att leverera tjänsten inom företaget och/eller verksamheten.

Du lär dig konceptet kring hur du skall skapa en korrekt restoreprocess för dina tjänster och med det även en optimal backupstrategi. Vidare erhåller du kunskap kring hur du skall möjliggöra att vara mer proaktiv i ditt datacenter genom att etablera ett proaktivt övervakningskoncept som faktiskt fungerar i längden och inte kostar multum.

I samband med att du förstår vikten av Business Continuity kommer Robert Hedblom dela med sig av sina personliga erfarenheter kring de koncept som han arbetat med under de senaste 15 åren.

 

 

Utbildningen levereras i samarbete med

Kursfakta

Kurs-ID: TRS1707
Längd: 2 dagar
Pris exkl moms: 15 050 kr
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Avtalsrabatter och kampanjer kan ej nyttjas på denna kurs.


Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.