TRS1312

Ladda ner som PDF

Mastering SQL Server 2012/2014/2016

Marcus Olsson, expert på SQL-server, och har tagit fram denna kurs för att du ska bli trygg i användandet av SQL.

Företagets data är dess kärna. Under labben Mastering SQL Server 2012 får du under tre dagar installera och hantera SQL Server 2012 i både vanlig Windows-miljö, men även i CORE Edition.

Vi sätter upp SQL Server i en säker och stabil miljö, tittar på planering av diskresurser, backup- och restore-scenarion samt även hantering av disaster-siter. Kontohantering, policys och kryptering av data står även på schemat.

Efter kursen ska du som DBA kunna sova gott på nätterna, och även din chef!

Målgrupp

DBA, IT-tekniker, Drift och IT-support

Förkunskaper

Goda kunskaper i Windows Server 2008+ samt kännedom om SQL Server.

Nivå:

300

Målsättning:

Du ska bli trygg i hur SQL Server installeras i säker och stabil miljö. Du kommer att få goda kunskaper om hur data lagras och hanteras i SQL Server. Du kommer att förstå hur Backup & Restore fungerar samt också hur man sätter upp en disaster-site.

Detaljerad beskrivning

Dag 1:

Installation i "vanlig" miljö
Förkrav på miljön
Ingående komponenter
Tjänstekonton
Teckenuppsättningar och sorteringsordning
Diskar
Instanser

Introduktion till SQL Server 2012 och verktygen

 • Configuration Manager
 • SQL Server Management Studio (SSMS)

Konfiguration

Installation i Server Core
Förkrav på miljön
Konfiguration och förberedelse av Server Core
Installation av SQL Server i Server Core

Dag 2:

Hantering av databaser
Filer och filgrupper

 • FILESTREAM
 • File tables
 • Contained databases

Planering av diskar
Hantering av transaktionsloggen

Säkerhet
Serverroller
sa-kontot
Typer av autentisering
Åtkomst till databaser
Mer om "contatined databases"
Databasroller
Policys och attackytor
Kryptering

Backup & Restore

 • Recovery models

Olika backup-typer
Uppsättning av en trygg backuplösning

 • Maintenance Plans

SQL Agent & Automation
Katastrofscenarion


Dag 3:

Tillgänglighet

 • Always on
 • Availability Groups
 • Disaster sites
 • Report copys
 • Failover... Läs mer

Nivå:

300

Målsättning:

Du ska bli trygg i hur SQL Server installeras i säker och stabil miljö. Du kommer att få goda kunskaper om hur data lagras och hanteras i SQL Server. Du kommer att förstå hur Backup & Restore fungerar samt också hur man sätter upp en disaster-site.

Detaljerad beskrivning

Dag 1:

Installation i "vanlig" miljö
Förkrav på miljön
Ingående komponenter
Tjänstekonton
Teckenuppsättningar och sorteringsordning
Diskar
Instanser

Introduktion till SQL Server 2012 och verktygen

 • Configuration Manager
 • SQL Server Management Studio (SSMS)

Konfiguration

Installation i Server Core
Förkrav på miljön
Konfiguration och förberedelse av Server Core
Installation av SQL Server i Server Core

Dag 2:

Hantering av databaser
Filer och filgrupper

 • FILESTREAM
 • File tables
 • Contained databases

Planering av diskar
Hantering av transaktionsloggen

Säkerhet
Serverroller
sa-kontot
Typer av autentisering
Åtkomst till databaser
Mer om "contatined databases"
Databasroller
Policys och attackytor
Kryptering

Backup & Restore

 • Recovery models

Olika backup-typer
Uppsättning av en trygg backuplösning

 • Maintenance Plans

SQL Agent & Automation
Katastrofscenarion


Dag 3:

Tillgänglighet

 • Always on
 • Availability Groups
 • Disaster sites
 • Report copys
 • Failover clustering

Övervakning och resurshantering
Inbyggda rapporter

 • Resource Governor
 • Data Collection
 • Utility Explorer

Ditt tillval:

Här kan du välja och läsa mer om vilka tillval som finns

Utbildningen levereras i samarbete med

Kursfakta

Kurs-ID: TRS1312
Längd: 3 dagar
Pris exkl moms: 22 990 kr

Avtalsrabatter och kampanjer kan ej nyttjas på denna kurs.


Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.