Hitta din nästa kurs

ELLER

Spara på utbildningskostnaderna med vårt Training Card

Kolla in vårt Training Card och våra andra rabatter.

Förmånsprogram

39 sökresultat

Sortera sökresultat:

Rekommenderad Kursstart Pris

Chefskapets grunder

Ledarskap och chefskap är två olika funktioner. För att du ska lyckas bäst är det viktigt att förstå skillnaden och vad det innebär för just ...
Stockholm Classroom
2 dagar 26-27 Aug
7-8 Oct
4-5 Dec
16900 krELLER
2 training card days

Självledarskap - Ta fram det bästa i dig själv och andra

Utveckla och utforska dig själv. Fördjupa din insikt i självledarskapets individuella och kollektiva kraft. Få en djupare inblick i fördelar och effekter för dig själv, ...
Stockholm Classroom
2 dagar 29-30 Aug
14-15 Nov
18900 krELLER
2 training card days

Medarbetarutbildning

Här är en utbildning som vänder sig till medarbetare. Under kursen kommer vi att se på vad det innebär att vara medarbetare. Denna kurs att öka ...
Stockholm
Classroom
2 dagar 9-10 Sep
11-12 Nov
ELLER
2 training card days

Kommunikativt ledarskap

I denna kurs får du lära dig att leda med kommunikation för att uppnå mål och möta dina utmaningar som chef och ledare. En modern chef ...
Stockholm Classroom
2 dagar 9-10 Sep
11-12 Nov
16900 kr

Leda självledare - Från självledarskap till teamsjälvledarskap

När vi ökar vår självkännedom, förstår och hanterar våra tankar och känslor bättre, kan vi lägga vår energi på innovation, samarbeten, utveckling och måluppfyllelse. Det ...
Stockholm Classroom
2 dagar 12-13 Sep
5-6 Dec
18900 krELLER
2 training card days

Hjärnkoll på kommunikation

Alla ledare och medarbetare kommunicerar, men alla är inte kommunikativa. Att kommunicera handlar mer än om att bara prata och vidarebefordra tankar och känslor, det ...
Stockholm Classroom
2 dagar 16-17 Sep
18-19 Nov
16900 krELLER
2 training card days

Analytiskt tänkande och kreativ problemlösning

World Economic Forum har publicerat de 10 bästa jobbkompetenserna för morgondagen. En av dem är analytiskt/kritiskt tänkande när det kommer till problemlösning vilket innebär förmågan ...
Stockholm Classroom
2 dagar 9-10 Oct
4-5 Dec
16900 krELLER
2 training card days

Effektiva och värdeskapande möten

Känner du att du har suttit med på ett ganska meninglöst möte nyligen? Vi tror att svaret för många är JA. Möten utan agenda, möten ...
Stockholm Classroom
2 dagar 15-16 Oct
16900 kr

EQ - vikten av emotionell intelligens

- Är emotionell intelligens en nödvändig ledarskapsförmåga? Efter begreppets tillblivelse inom det psykologiska vetenskapsfältet tog det nästan ett decennium innan författaren och vetenskapsjournalisten Daniel Goleman hade ...
Stockholm Classroom
2 dagar 21-22 Oct
ELLER
2 training card days

Agil förändringsledning

Hur man hanterar förändring är en väsentlig del av varje organisations tillväxt och framgång. Men hur använder vi de metoder och verktyg som finns inom ...
Stockholm Classroom
1 dag 25 Oct
9900 krELLER
1 training card day

Effektfullt chefskap - utveckla din verksamhet varje dag

Effektfullt chefskap - Utveckla din verksamhet varje dag Det är en stor skillnad mellan att vara effektiv och att vara effektfull men Vad ska då en ...
  Classroom
10 dagar
53950 kr

Innovationsledarskap

Innovationsledarskap handlar om hur du som ledare initierar, leder och driver innovationsprocesser, men det inbegriper också hur du på bästa sätt kan skapa ett stödjande ...
  Remote
21 timmar
18900 krELLER
2 training card days

Lead Forward – Medvetet och konstruktivt ledarskap

Vill du utveckla ett effektivt ledarskap som ökar medarbetarnas motivation, arbetsprestation ochvälmående? Visst vore det värdefullt att få feedback på ditt ledarskap och identifiera dina ...
  Classroom
3 dagar
20990 krELLER
3 training card days

Nästa generations förändringsledare

”Nästa Generations Förändringsledning” är en distansutbildning som adresserar de utmaningar som ledare och medarbetare står inför idag. För hur genomför vi framgångsrika förändringar med stressade ...
  Remote
21 timmar
16900 kr

Utvecklings- och lönesamtal

Den här kursen ger dig en solid grund för att hålla bra samtal med dina medarbetare. Utvecklings- och lönesamtal är viktiga verktyg, både för dig som ...
  Classroom
2 dagar
ELLER
2 training card days

Design Thinking

Design Thinking är en populär och kraftfull samling av processer och verktyg för att arbeta med agil utveckling av produkter och tjänster. Design Thinking är ...
  Remote
1 dag 3 Sep
5 Nov
9900 kr

Conscious Leader

- Led tryggt i en högintensiv, stressfylld och osäker miljö Vi befinner oss i den största ledarskapsutmaningen i modern tid. Utöver utmaningen med osäkra och snabbt ...
  Classroom
Remote
2 dagar
17900 kr

Förhandling i projekt

I varje projekt uppstår situationer då du måste förhandla. Det kan handla om att hitta formerna för ett samarbete, att få mer resurser till projektet ...
Stockholm Classroom
2 dagar 5-6 Nov
5-6 Nov
21950 kr

Arbeta på distans med Microsoft Teams - Webinar

Webinaret ger dig en genomgång av tankar kring att arbeta på distans och hur du kan avvända verktyget Microsoft Teams, för att underlätta ditt arbete ...
  Remote
2 timmar
1800 krELLER
1 training card day

Programmering för beställare av IT tjänster

Denna kurs är designad för beställare av IT-tjänster som vill få en praktisk förståelse för programmering. Genom denna intensiva kurs kommer du att ta de första stegen ...
  Remote
1 dag 30 Aug
25 Oct
ELLER
1 training card day

Retorik för chefer och ledare

Denna kurs är för dig som vill kommunicera på en jämn, hög nivå dagligen för att undvika otydlighet, feltolkning och missförstånd som kostar så mycket ...
Stockholm Classroom
2 dagar 4-5 Sep
6-7 Nov
16900 krELLER
2 training card days

Presentationsteknik för projektledare/förändringsledare

En stor del av att leda ett projekt/förändring består av att kunna presentera vad projektet / förändringen går ut på. Om du inte når fram ...
Stockholm Classroom
2 dagar 10-11 Sep
10-11 Sep
19450 kr

Programmering för rekryterareNyhet!

Programmering för Rekryterare är en skräddarsydd kurs designad för att ge dig som rekryterare en värdefull inblick i programmeringens värld. Denna kurs är utformad för att ge ...
  Remote
1 dag 20 Sep
28 Nov
ELLER
1 training card day

UX med affärsfokus

Denna kurs har fokus på relationen mellan företagets affär och det strategiska UX arbetet. Den UX vi skapar påverkar direkt en tjänst eller produkts affärsmässiga ...
  Remote
1 dag 20 Sep
21 Nov
9900 krELLER
1 training card day

Konflikthantering och feedback i projekt

Att arbeta tillsammans, i projekt eller team, ställer stora krav på allas förmåga att kommunicera, ge och ta återkoppling och kunna hantera konflikter. Under utbildningen arbetar vi ...
Stockholm Classroom
2 dagar 8-9 Oct
8-9 Oct
20450 kr

Att facilitera effektiva workshops och möten

Förmågan att leda ett möte effektivt är en grundläggande kompetens som omfattar alla mötestyper och riktar sig till alla mötesledare. Vi utreder vilka de grundläggande ...
  Classroom
Remote
1 dag
10500 kr

Att lyckas som konsult

Det här är en kurs för dig som arbetar som konsult mot såväl kunder som personer i den egna organisationen. Kursen är synnerligen lämpad för ...
  Classroom
Remote
2 dagar
20450 krELLER
2 training card days

Design Sprint

Design sprint är en metod som är utvecklad av Google och är en effektiv problemlösningsmetod som för ett projekt framåt på kort tid. Design Sprint ...
  Classroom
1 dag
9900 krELLER
1 training card day

Effective Leadership and Soft Skills for Engineers

This course is only delivered as costumer specific training with a group of persons from the same company! Do you want to professionally articulate your ideas ...
  Classroom
Remote
2 dagar
25000 krELLER
2 training card days

Effektiv Stresshantering

En arbetsvardag med högt tempo, stort informationsintag och hög utvecklingstakt ställs allt högre krav på vår förmåga att hantera intensitet och stress – både för ...
  Classroom
Remote
2 dagar
19750 kr

Förtroendefullt Samarbete

- grön zon ger näring till förtroendefulla relationer och långsiktig effektivitet Intressemotsättningar i organisationer och i livet i övrigt är lika vanliga som oundvikliga. Ibland leder ...
  Classroom
Remote
3 dagar
ELLER
6 training card days

IL - Indirekt Ledarskap

Ledarskapet innebär olika utmaningar och svårigheter beroende på var i organisationen det utövas. Det indirekta ledarskapet skiljer sig från det direkta ledarskapet. Förutom det fysiska ...
  Classroom
2 dagar
ELLER
4 training card days

Jobba Hjärnsmart

- För en effektiv arbetsvardag När vi jobbar hjärnsmart får vi tillgång till vår fulla kapacitet – vilket innebär att vi får rätt saker gjorda på ...
  Classroom
Remote
1 dag
10950 kr

RISE Ledarskapsprogram

RISE är ett ledarutvecklingsprogram baserat på forskning och best practice, med metodik och tekniker som bidrar till engagemang, lönsamhet och framgång.  I RISE får du med ...
  Blended
9 dagar
53950 krELLER
9 training card days

Site Reliability Engineering (SRE) Foundation & Practitioner eLearning

Become a certified site reliability engineer with this fully accredited SRE Foundation (SREF)℠ & SRE Practitioner (SREP)℠ suite from Good e-Learning! We cover the DevOps Institute’s ...
  Online
30 timmar
1119 €ELLER
3 training card days

SRE Practitioner (SREP)℠ eLearning

Become a fully certified site reliability engineer with this fully accredited SRE Practitioner course from Good e-Learning! Optimizing speed, collaboration, and reliability is crucial for the ...
  Online
16 timmar
699 €ELLER
2 training card days

Systemledarskap

 - Hantera komplexa utmaningar och samskapa värde Föränderliga tider kräver ledare och nyckelaktörer med förmågan att kommunicera, samarbeta och samskapa effektivt bortom organisationsgränserna. Som systemledare genererar ...
  Classroom
2 dagar
18900 krELLER
2 training card days

THE - The Human Element - Djupare förståelse i ditt inre ledarskap

Nyttan med THE, The Human Element The Human Element är en omtumlande resa i självinsikt och mänskliga relationer och innehåller ett antal verktyg och metoder som  belyser fenomen ...
  Classroom
5 dagar
ELLER
10 training card days

UGL in English - Understanding Group and Leader

- Everyone should attend an UGL! The UGL – Understanding Group and Leader - course was developed for the Swedish National Defense Academy in 1981. In ...
  Classroom
5 dagar
ELLER
10 training card days