Ledarskapsutbildning

LedarskapsutbildningAlla vill bli bättre på att leda. Vare sig du arbetar med en stor eller liten grupp, projektbaserat, agilt eller ej, så kan du och din grupp nå framgång genom utbildning.

Tycker du om att motivera och inspirera personer som du leder? Vill du leda ett team som arbetar effektivt och håller en god kommunikation internt? Informator Utbildning besitter några utav Sveriges vassaste föreläsare inom ledarskap som inspirerar, motiverar och lär dig tekniker som leder till att du utvecklas som ledare. Här hittar du ledarskapsutbildningar inom förändringsledning, förhandling, kommunikation, presentationsteknik, Agil HR, Management 3.0 med mera.

Informator har inlett samarbete med världskända institutet IMD inom Digitalisering och Innovation och även tagit in Sverigeledande partnern CoreCode med kurser inom UGL, Human Element med mera.

Kurser inom Ledarskap Grundläggande

Läs mer och boka >
26 mars GO!, 23 maj
26 mars, 23 maj

Det praktiska ledarskapet är i fokus under denna utbildning och dagarna ger dig en verktygslåda för de olika situationerna som dyker upp i vardagen. 
Du kommer att öka din förmåga till personligt ansvarstagande, beslutsfattande och prioriteringar. Du kan sprida förtroende i ditt team genom trygghet och tydlighet i din roll och du kommer att öka effekten i ditt team. Vi arbetar utifrån ett coachande förhållningssätt.

Läs mer
Läs mer och boka >
8 mars, 19 april, 7 juni
8 mars, 19 april, 7 juni

Det här är en utbildning där den enskilde får möjlighet att utveckla sitt ledarskap med hjälp av personlig utveckling för att verka professionellt i organisationen. 

Läs mer

Coachande Ledarskap


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M201 Datum: 12 mar, 14 mar, 2 maj, 18 jun
Läs mer och boka >
14 mars GO!, 2 maj, 18 juni
12 mars, 2 maj, 18 juni

Coachande ledarskap innebär förmågan att både kunna kommunicera effektivt, coacha medarbetarna så att de växer som individer och ha en klar bild av sig själv och sin ledarstil. Håller du med om att det låter som en bra ledare? Bra! För det är vad du får kunskaper om på vår grundläggande ledarskapsutbildning Coachande ledarskap.

Denna ledarskapskurs ger dig kunskaper om kommunikation, grupputveckling, konflikthantering och genom ett antal självtester en ökad insikt om din egna ledarstil. Utbildningen bygger mycket på upplevelsebaserad inlärning och innehåller följaktligen många praktiska övningar.

Läs mer

Personlig effektivitet


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M302 Datum: 26 mar, 11 jun
Läs mer och boka >
26 mars GO!, 11 juni
26 mars, 11 juni

Redan under utbildningen påbörjar du ett förändringsarbete mot en effektivare vardag. Första steget är att kartlägga och beskriva den arbetssituation du befinner dig i. Du får på det sättet en bild av vad du kan och bör förändra. Du motiverar dig själv genom att hitta fördelar med ett nytt arbetssätt t ex; slippa övertidsarbete, tid för fördjupning, kvalitetshöjning, må bättre etc. Den metod vi tillämpar kopplas till dina faktiska arbetsuppgifter och ev. problem.

Läs mer

Skapa framgångsrika Agila team


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M909 Datum: 19 mar, 19 apr, 4 jun
Läs mer och boka >
19 mars, 19 april, 4 juni
19 april, 4 juni

DevOps for Management


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1715 Datum: 27 apr, 20 jun
Läs mer och boka >
27 april, 20 juni
27 april, 20 juni

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom Ledarskap Specialisering

Läs mer och boka >
15 maj, 28 juni
15 maj, 28 juni

Denna 2-dagarsutbildning i organisationsutveckling ger dig ett pedagogiskt ramverk för att du som ledare ska kunna kartlägga och påverka er kultur. Den hjälper dig att med nya verktyg och insikter kunna integrera kulturledning i ert dagliga arbete. Kulturen sitter inte i väggarna utan i oss människor och därför kan du inte styra en kultur, men du kan påverka den genom att arbeta med ert ledarskap och er kommunikation så kulturen följer er strategiska riktning.

Läs mer
Läs mer och boka >
8 maj, 19 juni
8 maj, 19 juni

Denna endagsutbildning i processutveckling ger dig en bra grund för att du ska kunna kartlägga, implementera och vidareutveckla verksamhetsprocesser. Du får även öva på flera steg för att kunna ha både teori och övning för att integrera i ert dagliga arbete.

Läs mer
Läs mer och boka >
17 maj, 26 juni
17 maj, 26 juni

Denna tvådagarsutbildning i processledning ger dig ett pedagogiskt ramverk för att du effektivt ska kunna planera, facilitera och dokumentera olika processer i mötesform.

Du får även öva på hela processen för att kunna ha både teori och övning för att integrera i ert dagliga arbete.

Läs mer

Strategiskt Stressarbete


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1607 Datum: 12 apr, 31 maj
Läs mer och boka >
12 april, 31 maj
12 april, 31 maj

Effektiv Stresshantering

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1805 Datum: 28 feb, 9 apr, 23 apr
Läs mer och boka >

I den här utbildningen fokuserar vi på konkreta tekniker, verktyg och strategier för att ta kontroll över stressen. Med en lagom hög stressnivå blir vi mer effektiva, mer klartänkta och stärks både mentalt, fysiskt och hälsomässigt. Utbildningen innebär två dagars utbildning hos oss på Informator (eller via distans) samt individuellt utformade tips och råd via telefon efter avslutad utbildning.

Läs mer
Läs mer och boka >
15 maj, 28 juni
15 maj, 28 juni

Denna 2-dagarsutbildning i organisationsutveckling ger dig ett pedagogiskt ramverk för att du som ledare ska kunna kartlägga och påverka er kultur. Den hjälper dig att med nya verktyg och insikter kunna integrera kulturledning i ert dagliga arbete. Kulturen sitter inte i väggarna utan i oss människor och därför kan du inte styra en kultur, men du kan påverka den genom att arbeta med ert ledarskap och er kommunikation så kulturen följer er strategiska riktning.

Läs mer

Management 3.0 - Agilt ledarskap


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1426 Datum: 13 mar, 19 apr, 7 jun
Läs mer och boka >
13 mars GO!, 19 april, 7 juni
13 mars GO!, 19 april, 7 juni

Kursen Management 3.0 riktar sig till chefer, ledare, projektledare, ScrumMasters, Product Owners och andra, som vill vara med och utveckla det agila arbetssättet. Alla som vill lära sig mer om hur ledarskapet kan bedrivas i agila organisationer för att få ut max från de agila teamen.

Läs mer
Läs mer och boka >
5 april, 24 maj, 2 juli
5 april, 24 maj, 2 juli

SAFe är det ledande ramverket för att skala agil utveckling från team till program- och portföljnivå,  Scaled Agile Framework. Att ha agila utvecklingsteam är bra men det räcker inte, hur ska vi lyckas skala upp agil utveckling från teamnivå till program- och portföljnivå?

I denna 2-dagarsutbildning får du lära dig att leda agil utveckling i stor skala med hjälp av SAFe. Du kommer att förstå ramverkets principer och arbetssätt för agila team, agila program, agil portföljhantering och agil arkitektur.

Läs mer

Skapa framgångsrika Agila team


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M909 Datum: 19 mar, 19 apr, 4 jun
Läs mer och boka >
19 mars, 19 april, 4 juni
19 april, 4 juni

Agil HR


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M310 Datum: 19 mar, 14 maj
Läs mer och boka >
19 mars, 14 maj
19 mars, 14 maj

Agil HR Workout


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M326 Datum: 28 mar, 23 maj
Läs mer och boka >
28 mars, 23 maj
28 mars, 23 maj
Läs mer och boka >
5 mars, 31 maj
5 mars, 31 maj

Det finns många olika slags problem och många situationer som kan vara svåra för en chef. Det kan vara allt från privata problem som t ex en skilsmässa eller en allvarlig sjukdom som man inte bara kan skaka av sig, till att agera som ledare i förändringsprocesser. Vi ser också många ledare som har problem med hur dom skall hantera stress och konflikter. 

Läs mer

Jobba Hjärnsmart

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1806 Kursen genomförs på förfrågan

När vi jobbar hjärnsmart får vi tillgång till vår fulla kapacitet – vilket innebär att vi får rätt saker gjorda på kortare tid, och samtidigt tid och energi över till annat. I denna utbildning lär vi oss metoder och arbetssätt som, utifrån den senaste hjärnforskningen, skapar förutsättningar för hjärnan att prestera optimalt.

Läs mer
Intresseanmälan >

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom Digitalisering & Innovation - IMD

Leading Digital Business Transformation


Kurs-ID: IMD-LDBT Datum: 12 mar, 18 jun, 1 okt, 12 nov
Läs mer och boka >
12 mars, 18 juni, 1 oktober
12 november

Having the right technologies in place is important, but not sufficient. The full benefits of digital transformation can only be realized through a clear understanding of digital technologies, a visionary digital strategy, appropriate organizational change, and extensive capability building.

Läs mer

Being Innovative


Kurs-ID: IMD-BI Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Effectively drive innovation in your organization by learning from the lessons of successful innovators, and recognizing the limitations of current managerial models in today’s world of constant change and uncertainty.

Läs mer

Orchestrating Winning Performance


Kurs-ID: IMD-OWP Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Orchestrating Winning Performance (OWP) is a unique 5-day program for individuals and teams at all career stages. In one comprehensive program, you get the latest business management trends while building specific capabilities of your choice – giving you the confidence to provide direction and leadership in today's ever-changing world. Plus, you are introduced to a global network of leading business executives.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom CoreCode Ledarskap

FS - Förtroendefullt Samarbete


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: CC2603 Datum: 20 mar, 29 maj, 18 jun, 3 sep - Fler...
Läs mer och boka >
29 maj, 18 juni
3 september
Läs mer och boka >
14 mars
6 september
6 november

UGL- 6:e Dagen


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: CC2601B Datum: 19 mar, 21 maj
Läs mer och boka >
19 mars
21 maj

Vägen till en hållbar organisation!


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: CC2605 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Framgångsrikt samarbete - online


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1625 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Antalet anmälda arbetsrelaterade sjukdomar har ökat med drygt 70 procent sedan år 2010. En aktuell studie från Arbetsmiljöverket visar att problem i relationerna på arbetsplatser är en av de tre orsakerna som ligger bakom denna ökning. Kunskap och verktyg för att både lösa och förebygga konflikter bidrar till bättre socialt samspel, vilket i sin tur bidrar till hälsosammare arbetsmiljö och effektivare samverkan för att nå uppsatta mål.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se


Med Informators kompetenskort Informator Training Card kan organisationen utbildas till en lägre kostnad. Vi hjälper er att lägga upp en plan för hur ni vill använda kortet.

Ring eller maila oss Kontakta oss
för offert
08 587 116 10
info@informator.se