M326

Ladda ner som PDF

Agil HR Workout

Ett agilt synsätt möjliggör en anpassning till hur de flesta verksamheter idag behöver fungera för att hålla uppe motivation, kreativitet och innovationsförmåga hos våra medarbetare. HR är inget undantag utan behöver lära sig att förstå hur agila principer, verktyg och metoder kan hjälpa dem att bättre stötta verksamheten på områden som medarbetarengagemang, rekrytering, mål- och prestationsstyrning, kompetensutveckling, ersättningsfilosofi, organisationsutveckling och ledarskap.

Målgrupp

Kick-start Agil HR är för dig som snabbt vill komma igång med ett nytt arbetssätt på HR och även börja utveckla produkter och tjänster som passar för din organisations arbetssätt och kultur. 

Bring your own device

Ta med din egen laptop/surfplatta, har du ingen finns det att låna. Vänligen kontakta oss i förväg.

Vi har valt ut agila verktyg och metoder (SCRUM, Kanban och OKRs) och går igenom hur HR kan arbeta på ett nytt sätt för att maximera värde och medarbetarengagemang. Om du känner igen dig i något av följande påståenden är det här en workshop för dig:

 • Kärnverksamheten i ditt företag arbetar idag agilt och det finns en mismatch mellan hur HR och /eller ledarskap fungerar och det agila arbetssättet i teamen.
 • Du som HR-chef / specialist / konsult vill få råd och tips om hur ni kan effektivisera arbetat inom HR på ert företag för att öka ert bidrag till de övergripande affärsmålen
 • Ni arbetar idag i separata specialistfunktioner på HR (främst i större organisationer) och vill få konkreta verktyg och tips för hur ni kan arbeta bättre tillsammans med gemensamma och samordnade leveranser till verksamheten
 • Ledarskapet i er organisation hänger inte med och du behöver som HR person lära dig hur du kan stötta med ett mer modernt tänk i hur ledarna ska arbeta med att få sina medarbetare att prestera bättre och känna ett ökat engagemang.

Kursinnehåll:
Kort bakgrund och teori runt agilt arbetssätt och agil HR, med fokus på jämförelse mellan hur det... Läs mer

Vi har valt ut agila verktyg och metoder (SCRUM, Kanban och OKRs) och går igenom hur HR kan arbeta på ett nytt sätt för att maximera värde och medarbetarengagemang. Om du känner igen dig i något av följande påståenden är det här en workshop för dig:

 • Kärnverksamheten i ditt företag arbetar idag agilt och det finns en mismatch mellan hur HR och /eller ledarskap fungerar och det agila arbetssättet i teamen.
 • Du som HR-chef / specialist / konsult vill få råd och tips om hur ni kan effektivisera arbetat inom HR på ert företag för att öka ert bidrag till de övergripande affärsmålen
 • Ni arbetar idag i separata specialistfunktioner på HR (främst i större organisationer) och vill få konkreta verktyg och tips för hur ni kan arbeta bättre tillsammans med gemensamma och samordnade leveranser till verksamheten
 • Ledarskapet i er organisation hänger inte med och du behöver som HR person lära dig hur du kan stötta med ett mer modernt tänk i hur ledarna ska arbeta med att få sina medarbetare att prestera bättre och känna ett ökat engagemang.

Kursinnehåll:
Kort bakgrund och teori runt agilt arbetssätt och agil HR, med fokus på jämförelse mellan hur det traditionella sättet att arbeta med HR förändras när vi arbetar agilt.

 • Kanban för rekrytering: Praktisk övning där vi använder Kanban som ett visuellt verktyg för att effektivisera rekryteringsprocessen
 • SCRUM för HR-projekt: Praktisk övning där vi skriver user stories för HR och planerar och genomför ett fiktivt SCRUM projekt
 • OKRs – Objectives and Key results: Teori och praktisk övning i en metod som ersätter den traditionella performanceprocessen med årliga mål och utvärderingar

Du kommer att vara sprängfylld av nya tankar och inspiration när dagen är slut och redo att ta itu med din arbetsvardag med nya idéer att prova på.

 

Kursfakta

Kurs-ID: M326
Längd: 1 dag
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.