M1706

Ladda ner som PDF

Personligt Ledarskapsprogram - NYA Ledarskapet

– grunden i hållbart och framgångsrikt ledarskap

Att vara ledare är en komplex uppgift på många sätt. Oavsett om du är VD, mellanchef, projektledare, teamcoach eller säljchef. Du behöver kunna hantera din tid och prioritera rätt under årets skiftande arbetsbelastning, känna dig trygg och samtidigt må bra och skapa nya och bättre resultat.

Ibland finns det hinder eller barriärer som kan sätta käppar hjulet när du formar ditt liv, på arbetet eller i det privata. I NYA LEDARSKAPET fokuserar vi på ledarkompetenserna där hindren istället blir utvecklingsområden för det Personliga Ledarskapet, oavsett om du är chef, ledare eller har annan nyckelbefattning.

Planerad uppstart - När ni önskar, i era lokaler, alternativt i Informators partner ESSE's lokaler på Södermalm i Stockholm. Detta program är personligt och utgår ifrån dig som individ och ledare. För grupputbildning, se detaljer nedan

Målgrupp

Chefer, Ledare eller annan nyckelbefattning

Förkunskaper

Programmet skräddarsys utifrån ditt/era behov och förkunskaper. All träning sker i vardagen, direkt i den dagliga verksamheten.

Kursmaterial

Träningsmaterial: Självstudier. Pärm med 12 inspirerande kapitel, Ljudbok med samma innehåll, självanalyser och övningar. Djupintervju och målsättning, samt genomgång av EQ-i 2.0

Bring your own device

Ta med din egen laptop/surfplatta, har du ingen finns det att låna. Vänligen kontakta oss i förväg.

ESSE använder NYA LEDARSKAPET, ett nyutvecklat och modernt träningsprogram för Personligt Ledarskap. Du jobbar tillsammans med en ledarutvecklare och träningen omfattar allt från idéer och storslagna drömmar till konkret och handfast praktisk handling.

Personligt ledarskap är avgörande för om du ska nå dina mål eller inte. Mål- och resultatuppfyllelse påverkas av:

• hur du tänker om dig själv (självbild)
• vad du tror att du klarar av
• hur du använder din tid

Detsamma gäller för hela företaget. Förmågan att leda sig själv är avgörande för att skapa en bra och drivande självbild för gruppen, organisationen eller företaget.

En självbild består av:
o självinsikt
o självkänsla
o självförtroende

• Styr den egna uppfattningen om vad du/vi kan åstadkomma
• Går att utveckla genom ett personligt ledarskap
• Kunskap om bilden skapar ett medvetet mindset
• Påverkar resultatet och är avgörande för framgång

Resultatskapande ledarskapsutveckling med programmet Nya Ledarskapet som bas.

Vårt program utvecklar det personliga ledarskapet. Programmet skräddarsys utifrån ditt/era behov. All träning sker i... Läs mer

ESSE använder NYA LEDARSKAPET, ett nyutvecklat och modernt träningsprogram för Personligt Ledarskap. Du jobbar tillsammans med en ledarutvecklare och träningen omfattar allt från idéer och storslagna drömmar till konkret och handfast praktisk handling.

Personligt ledarskap är avgörande för om du ska nå dina mål eller inte. Mål- och resultatuppfyllelse påverkas av:

• hur du tänker om dig själv (självbild)
• vad du tror att du klarar av
• hur du använder din tid

Detsamma gäller för hela företaget. Förmågan att leda sig själv är avgörande för att skapa en bra och drivande självbild för gruppen, organisationen eller företaget.

En självbild består av:
o självinsikt
o självkänsla
o självförtroende

• Styr den egna uppfattningen om vad du/vi kan åstadkomma
• Går att utveckla genom ett personligt ledarskap
• Kunskap om bilden skapar ett medvetet mindset
• Påverkar resultatet och är avgörande för framgång

Resultatskapande ledarskapsutveckling med programmet Nya Ledarskapet som bas.

Vårt program utvecklar det personliga ledarskapet. Programmet skräddarsys utifrån ditt/era behov. All träning sker i vardagen, direkt i den dagliga verksamheten. Identifierar nuläge och önskat läge. Metoden som används är coaching – hjälp till självhjälp och vi använder psykometriska tester (EQ-i 2.0 emotionell förmåga)

Resultat:
• Trygga och medvetna ledare som möjliggör goda resultat och förändring
• Förståelse för hur ett personligt ledarskap
o ger önskat resultat
o styr beteenden och skapar motivation
• Ledare med bättre fokus, vardagseffektivitet, välmående och balans

Våra mätningar visar:
o 97 % nöjda kunder
o den upplevda tidseffektiviteten förbättras med 27%
o våra kunder upplever en 20%-ig ökning i förmåga att skapa bättre resultat och samtidigt må bra

4 Ledarkompetenser är genomgående genom hela processen:
• Målorientering – sätta mål och arbeta för att nå dem
• Vanor & Attityder – hur du brukar tänka och agera
• Tidshantering – Allt från attityd, vardagseffektivitet, till praktisk planering.
• Personliga ledaregenskaper: fatta beslut, delegera, lyssna, initiativförmåga etc.

EQ-i 2.0™ är världens mest använda utvärderingsverktyg för mätning av emotionell intelligens. Självständighet, empati, flexibilitet, stresstålighet och optimism är exempel på egenskaper som är avgörande för framgång i komplexa affärsaktiviteter, förhandling och planering. Emotionell intelligens är dynamiska förmågor som kan utvecklas och därför lämpar sig testet mycket väl för utvecklingsinsatser och coaching.

1. Upplägg för individuell deltagare, pågår ca 8-10 mån:

• Uppstartsmöte med djupintervju och målsättning, samt genomgång av EQ-i 2.0
• 7 individuella möten på ca 1-2 timmar per tillfälle
• Träningsmaterial: Pärm med 12 inspirerande kapitel, Ljudbok med samma innehåll, självanalyser och övningar.
• Chefsavstämning/utvärdering erbjuds vid start, halvtid och efter avslutat program.

2. Upplägg för grupp, pågår ca 8 mån (offereras separat efter diskussion):

• Antal deltagare från 4 till 6 pers.
• Individuella djupintervjuer där var och en får berätta om sin situation och sina utmaningar.
• En gemensam uppstartsworkshop för samtliga deltagare, ca 3 tim.
• 5 tillfällen om ca 3 tim vardera med hela gruppen
• 2 individuella möten om ca 1,5 tim
• Träningsmaterial: Självstudier. Pärm med 12 inspirerande kapitel, Ljudbok med samma innehåll, självanalyser och övningar.
• Kort- och långsiktiga arbetsmål sätts upp, både för den egna gruppen/avdelningen och för individen själv med personliga handlingsplaner.

Dina coacher under programmet

Utbildningsprogrammet genomförs med dig och någon av nedan coacher från ESSE

Susann Solfeldt
Affärsdriven businesscoach och ledarutvecklare med bred och djup erfarenhet av operativt och strategiskt chefs- och ledarskap. Susann brinner för att arbeta med människor som vill utvecklas och förändra, som vill växa som människor och därmed bidra till tillväxt i företaget. Hon har en bakgrund som chef inom IT, Telecom och Finans. Kursledare inom kommunikation, ledarskap, säljteknik och kundservice, samt eget företagande.

Sonja Andriakena
Affärsdriven ledarutvecklare med bred och djup erfarenhet av operativt och strategiskt chefs- och ledarskap. Sonja har sin bakgrund inom retail, främst från bank- och finans och restaurang. Även erfarenhet från golfvärlden och resebranschen.

Eva Lundgren
Affärsdriven businesscoach och ledarutvecklare med bred och djup erfarenhet av operativt och strategiskt chefs- och ledarskap. Eva har sin bakgrund inom retail i bank- och finans, Contact center och kundtjänster/supporter samt erfarenhet från coaching och ledarskap inom idrottsvärlden.

I SAMARBETE MED

Kursfakta

Kurs-ID: M1706
Längd: 20 Tim

Avtalsrabatter och kampanjer kan ej nyttjas på denna kurs.


Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.