M1607

Ladda ner som PDF

Strategiskt Stressarbete

Arbeta effektivt utan stress – maximal prestation
- Ta tag i nuet och behärska framtiden

Räcker tiden inte till? Tenderar dina att-göra-listor att växa men få saker blir avbockade? Det finns mycket att göra för att öka effektiviteten dels på ett organisatoriskt plan och dels på det personliga. Att arbeta för mer effektivitet och mindre stress ökar inte bara trivseln utan kan också minska sjukskrivningarna vilket är en viktig effekt i sig. Ofta hör vi att tiden inte räcker till samtidigt som vi vet att tid läcker mellan fingrarna på oss, diffusa processer, osäkerhet om vad som är mål och medel. Otydighet i roller och kommunikation.

Målgrupp

Kursen vänder sig till organisationer, ledare, informella ledare samt medarbetare

Bring your own device

Ta med din egen laptop/surfplatta, har du ingen finns det att låna. Vänligen kontakta oss i förväg.

Att hantera sig själv och sin tid på ett professionellt och effektivt sätt kan vara avgörande för att lyckas i sitt arbete. Genom att ha fokus på syfte och mål blir prioriteringarna mycket lättare. I pressade situationer är det lätt att stressen kryper på och då kan det vara svårt att göra rätt val bland alla uppgifter som pockar på . Det kan vara svårt att skilja på vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt och vi kan falla i fällan att ta det som är bråttom först. Med enkla metoder och tekniker kan vi lättare välja hur och vad vi ska göra för att nå resultat.

AFS 2015:4, förordningen om arbetsmiljö: "syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön."

Dag 1

Personlig effektivitet

 Så kan du hantera din tid på bästa sätt

 • Vad lägger du din tid på? Skapa en större medvetenhet om ert förhållande till tid
 • Nulägesanalysen som gör det lättare att prioritera. Kartlägga och analysera den nuvarande situationen
 • Olika aspekter på tid och hur det kan göra dig mer... Läs mer

Att hantera sig själv och sin tid på ett professionellt och effektivt sätt kan vara avgörande för att lyckas i sitt arbete. Genom att ha fokus på syfte och mål blir prioriteringarna mycket lättare. I pressade situationer är det lätt att stressen kryper på och då kan det vara svårt att göra rätt val bland alla uppgifter som pockar på . Det kan vara svårt att skilja på vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt och vi kan falla i fällan att ta det som är bråttom först. Med enkla metoder och tekniker kan vi lättare välja hur och vad vi ska göra för att nå resultat.

AFS 2015:4, förordningen om arbetsmiljö: "syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön."

Dag 1

Personlig effektivitet

 Så kan du hantera din tid på bästa sätt

 • Vad lägger du din tid på? Skapa en större medvetenhet om ert förhållande till tid
 • Nulägesanalysen som gör det lättare att prioritera. Kartlägga och analysera den nuvarande situationen
 • Olika aspekter på tid och hur det kan göra dig mer effektiv
 • Tidsstilsanalysen som gör dig medveten om hur du prioriterar och hanterar tiden
 • Sluta att skjuta upp saker
 • Ta tag i tidstjuvar och tidsläckage

Så gör du rätt sak vid rätt tidpunkt

 • Skapa kontroll med en tidsbudget
 • Formulera mål och bli mer klar över dina arbetsuppgifter
 • Personlig planering och prioritering
 • Skilj på det som är bråttom och viktigt

Arbeta utan stress

 • Skilj på stress och press
 • Hantera stressande situationer

Dag 2

Skapa en effektiv arbetsplats

För ledare är det viktigt att hjälpa sina medarbetare att vara effektiva. En del i detta är att tydliggöra roller och strukturer. En av de kända framgångsfaktorerna är att ha en gemensam kommunicerad vision och målbild

Skapa effektiva rutiner och processer på arbetsplatsen

 • Skapa en större medvetenhet om ert förhållande till tid
 • Håll effektiva möten
 • Coachande ledarskap, frigör tid genom att skapa självgående arbetslag
 • Skapa en gemensam vision och målbild
 • Sex steg till förändring
 • Skapa en ständigt pågående process
 • Se över arbetet i arbetsgrupperna

Kursfakta

Kurs-ID: M1607
Längd: 2 dagar
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.