Förvaltningsstyrning

Via ett samarbete med På AB erbjuder Informator utbildning inom pm³ som idag är den mest använda förvaltningsstyrningsmodellen i Sverige och kan användas av alla organisationer oavsett bransch. 

Modellen används som stöd vid strukturering av en organisations förvaltningsverksamhet och fastställer bl.a. beslutsmandat, beslutsforum, ansvarsroller och uppföljning för en organisations samtliga förvaltningsobjekt. Pm³ gör det möjligt att sätta upp mikroorganisationer för samverkan mellan flera organisatoriska parter, t.ex. mellan affärsverksamhet och IT, vilket ger ändamålsenlig förvaltningsstyrning och större verksamhetsnytta.

Pm³ är därmed en styrningsmodell för vidmakthållande och vidareutveckling med förmåga att organisera förvaltningsverksamhet så att den kan bedrivas på ett affärsmässigt sätt.

Kurser inom Förvaltningsstyrning

Läs mer och boka >
12 mars
12 mars

Skapa struktur och lättrörlighet med hjälp av pm3 och agilt! Kursen pm3 och agila metoder syftar till att ge en övergripande förståelse för hur pm3 och agile utveckling kan samverka. Under kursens gång får deltagarna en inblick i vad det innebär att styra förvaltning med affärsnytta i fokus.

Läs mer

Pm³ - Förvaltningsstyrning


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1735 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Kursen beskriver vad en förvaltningsstyrningsmodell är och hur den kan byggas upp. Utmärkande för denna utbildning är att den är praktiskt orienterad och varvar teori och workshop med konkreta exempel på hur du kan få förvaltningen av IT-tjänster att fungera i din verksamhet.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se