M1735

Ladda ner som PDF

Pm³ - Förvaltningsstyrning

Kursen beskriver vad en förvaltningsstyrningsmodell är och hur den kan byggas upp. Utmärkande för denna utbildning är att den är praktiskt orienterad och varvar teori och workshop med konkreta exempel på hur du kan få förvaltningen av IT-tjänster att fungera i din verksamhet.

Deltagarnas egna erfarenheter och frågor är centrala i kursupplägget och målet är att du som deltar ska få praktiska och direkt tillämpbara tips med dig hem. Kursen beskriver grunderna med respektive ramverk/modell och du får en god förståelse för hur de skiljer sig åt och vad som förenar dem.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personer i en organisation som vill etablera, eller redan har etablerat, en modell för förvaltnignsstyrning. Utbildningen beskriver hur relevanta ramverk och modeller, som ITIL och pm3, kan användas som stöd i arbetet.

Förkunskaper

Inget krav men en grundläggande förståelse för ITIL och pm3 är bra.

Certifieringsförberedande

För denna kurs finns ingen certifiering.

Kursinnehåll:

  • Inledning
  • Förvaltningsstyrning – grunderna
  • Sammanfattning av ITIL och pm3 och vilket stöd dessa ramverk och modeller kan ge
  • Etablering av förvaltningsstyrning
  • Konkreta tillämpningar och tips

 

ITIL vs pm3

Kursinnehåll:

  • Inledning
  • Förvaltningsstyrning – grunderna
  • Sammanfattning av ITIL och pm3 och vilket stöd dessa ramverk och modeller kan ge
  • Etablering av förvaltningsstyrning
  • Konkreta tillämpningar och tips

 

ITIL vs pm3

Utbildningen levereras i samarbete med

Kursfakta

Kurs-ID: M1735
Längd: 1 dag
Pris exkl moms: 10 950 kr
Inregistrering: 09.00
Kursstart: 09.30
Kursslut (ca): 17.00

Frågor om kursen?

Har du frågor om kursens innehåll, leveransdatum/ort eller behöver en företagsanpassad variant? Fyll i formuläret nedan!


Kan betalas med:
TRAINING CARD

Ort och datum

Stockholm

Tipsa