PM302

Ladda ner som PDF

Pm³ - Fördjupning

På pmfördjupningskurs fokuserar vi på de mest aktuella utmaningarna i att bedriva ett effektivt förvaltningsarbete. Vi går på djupet i modellens komponenter så att du kan undvika vanliga fallgropar och dra nytta av gjorda erfarenheter för att förbättra pm3-tillämpningen i din organisation.

OBS! Denna Pm3-kurs går endast att boka som företagsanpassad utbildning

Målgrupp

Modellansvariga, nyckelpersoner i förvaltningen som fungerar som ambassadörer för förvaltningsstyrningen, förvaltningsledare som vill förkovra sig i pm3

 • Kanske jobbar redan delar av din organisation enligt pm3, men du vill få med dig fler in i det gemensamma arbetssättet?
 • Kanske jobbar du redan enligt pm3, men undrar om modellen verkligen har tillämpats på bästa sätt inom din organisation?
 • Kanske jobbade du sedan tidigare enligt pm3, men känner att arbetssättet har börjat urvattnas och behöver en ny skjuts?
 • Kanske jobbar du enligt pminom enskilda objekt, men vill ta nästa steg mot en övergripande styrning för hela förvaltningsportföljen?

Du får lära dig

 • pmsom ramverk för IT-governance
 • utformning och bemanning av effektiva förvaltningsorganisationer
 • strukturerade överlämningar från utvecklingsprojekt till förvaltningsorganisation
 • pmsom del i verksamhetens övergripande strategi- och målarbete

Innehåll:

Senaste versionen av pm– uppdatera dig inom strategisk förvaltningsstyrning

 • Inledning och presentation – du som deltagare har möjlighet att direkt lyfta de frågeställningar du vill få besvarade under kursdagarna
 • Nyheter i pm– hur utvecklas modellen tillsammans med omvärlden och användares efterfrågan
 • Så förmedlar du nyttan med pm– anpassa ditt budskap för att skapa engagemang hos både verksamhetsrepresentanter och förvaltningsorganisationen
 • Så tillämpar du modellens komponenter för en kostnadseffektiv förvaltningsverksamhet
 • Pmöverlämning – så bidrar förvaltningsorganisationen till en kvalitetssäkrad överlämning av projektleveranser till förvaltningsorganisationen
 • Pmoch ITIL i samspel – introduktion till hur pmoch ITIL samexisterar för att skapa välfungerande förvaltning
 • Förvaltningsstyrning på strategisk nivå – så tillämpar du pmsom en del av en organisations IT-governanceramverk
 
Förvaltningsobjektarkitektur (FOA) – hur möjliggör du strategiskt beslutsfattande?
 • Hur bygger du upp helhetskartan över en organisations samtliga förvaltningsobjekt?
 • Modelleringsprinciper för FOA – ta del av typexempel på olika FOA för att analysera för- och nackdelar
 • Exempel på välfungerande objekt och hur de byggs upp med förvaltningsprodukter, verksamhetskomponenter och IT-komponenter.
 • Vägval i arbetet med att skapa övergripande struktur för förvaltningsarbete – vilka är alternativen och deras konsekvenser?

Skapa en fungerande governancestruktur för förvaltningsportföljen

 • Hur kopplar du ansvar till olika nivåer i en organisations FOA för effektivt strategiskt beslutsfattande?
 • Rätt person på rätt plats - vilken kompetensprofil behövs i förvaltningsstyrningens olika roller?
 • Lär av exempel på hur förvaltningsorganisationer bemannats utifrån olika objekts behov – vilka är framgångsfaktorerna och hur undviker du fallgroparna?

Utvecklad målstyrning – så bidrar förvaltning till verksamhetens övergripande mål

 • Hur skapar och förnyar du mål och budget i förvaltningsplaner för en ändamålsenlig målstyrning?
 • Lär av goda exempel på målformuleringar för förvaltningsobjekt, för att synliggöra hur förvaltningen bidrar till övergripande mål och strategi för verksamheten
 • Framgångsfaktorer och fallgropar vid målformulering och resursuppskattning av förvaltningsuppdraget
Framgångsrikt pm3-införande – så undviker du fallgroparna och får ut störst effekt
 • Vanliga ansatser vid pm-införande – vilka är för- och nackdelarna?
 • Hur kommer vi vidare – hur tar du och din organisation nästa steg mot styrbar och affärsmässig förvaltningsstyrning? 

Avslutande frågestund och summering 

Upplägg

Under utbildningen blandar vi genomgångar i föreläsningsform med grupparbeten, praktikfall och diskussioner.  Praktikfall och uppgifter är baserade på verkliga situationer. Du får chansen att diskutera dina frågeställningar och byta erfarenheter både med övriga deltagare och med våra erfarna kursledare

Förkunskaper

Pm³ - fördjupning är en fortbildning för dig som redan gått Pm³ - grund (tidigare Affärsmässig förvaltningsstyrning, eller motsvarande företagsintern kurs under ledning av På AB). 

Bring your own device

Ta med din egen laptop/surfplatta, har du ingen finns det att låna. Vänligen kontakta oss i förväg.

Kursfakta

Kurs-ID: PM302
Längd: 3 dagar

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.