PM304

Ladda ner som PDF

Pm³ och ITIL i samspel - Fördjupning

Det blir allt vanligare att organisationer använder både pm3 och ITIL för att styra och effektivt arbeta med förvaltning.

Styrmodellen pm³ betraktas idag som branschstandard för förvaltningsstyrning. ITIL är ett marknadsledande ramverk för IT Service Management.

Genom denna utbildning får du en fördjupad förståelse för hur pm³ och ITIL effektivt samexisterar i organisationer. Kursen ger fördjupad kunskap till hur pm3 och ITIL gemensamt kan öka styrning och kvalitet i systemförvaltningen.

Obs. Pm3-kurserna går inte att boka som schemalagda kurser. Endast företagsanpassat.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med förvaltning och/eller service management i praktiken eller ansvarar för arbetssätt och metoder.

Du får lära dig

Kursen skapar en djupare förståelse för hur pm3 och ITIL kan samexisterar för ökad effektivitet och kvalitet.

 • Tjänst och/eller förvaltningsprodukt, vad är det vi förvaltar?
 • Roller och organisering – vem som ansvarar för vad och hur de kan samverka
 • IT-governance och tjänsteleverans, hur använder vi modellerna för att få bästa effekt?
 • Samspelet i en organisation som helhet med övrig verksamhetsstyrning och planering

Innehåll:

 • Centrala begrepp och synsätt i pm3 och ITIL (kort repetition från introduktionskurs)
 • Introduktion till fallstudie
 • Jämförelse avseende perspektiv på förvaltning i de båda modellerna
 • Fördjupning kring relationen mellan Förvaltningsprodukter och IT-tjänster
 • IT-governance i samspel med Tjänsteleverans
 • Roller och organisering – vem som ansvarar för vad och hur de kan samverka
 • Processanpassning – Vilka processer använder vi till vad och hur kan vi kombinera dem?
 • Hur hänger det hela ihop i en organisation med övrig verksamhetsstyrning och planering
 • Framgångsfaktorer och fallgropar

Upplägg:

Utbildningen är uppbyggd av såväl lärarledda genomgångar som grupparbeten där deltagarna får i uppgift att reda ut situationer där gränssnitten mellan modellerna utmanas. I utbildningen kommer vi att utgå från en fallstudie som följer som en röd tråd genom kursen och också bildar underlag för grupparbetena.

Under utbildningens gång används olika former av arbetsmaterial kring processanpassning, roll- och ansvarsbeskrivningar samt att få roller att fungera i samverkan i ITIL och pm3. Diskussioner utifrån verkliga exempel och scenarion spelar en viktig roll i arbetet där även deltagarna förväntas att delta aktivt med egna frågeställningar från egna förvaltningssituationer i sina respektive organisationer.

Grupparbeten och diskussioner kommer att ge kursdeltagarna en möjlighet att analysera och diskutera konkreta exempel från ”sin” verklighet.

Förkunskaper

Som deltagare bör du ha den grundläggande kunskap om de båda modellerna som motsvarar innehållet i kursen pm3 och ITIL i samspel - introduktion

Bring your own device

Ta med din egen laptop/surfplatta, har du ingen finns det att låna. Vänligen kontakta oss i förväg.

Utbildningen levereras i samarbete med

Kursfakta

Kurs-ID: PM304
Längd: 2 dagar

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.