C1501

Ladda ner som PDF

Power Pivot för Excel

Det räcker med goda kunskaper i Excel för att lära sig att ta fram egna BI - Business Intelligence lösningar.

Kursen Power Pivot och Power Bi-verktygen med Excel går igenom grunderna så att du kommer igång. Du får lära dig flera DAX funktioner, KPI’ er, Hierarkier och dessutom får du en genomgång av tilläggen Inquire, Power Query, Power View, Power Map.

Utbildningen riktar sig till dig som använder Excel i ditt dagliga arbete och vill kunna använda avancerade funktioner för att sammanställa och analysera data från olika källor .

Målgrupp

Vana användare av Excel. Du behöver använda minst Excel 2013 Pro Plus, Office 365 Pro Plus eller Office 365 Enterprise. Under kursen används den version som ligger i Office 365.

Förkunskaper

Kursen kräver förkunskaper motsvarande Informators fortsättningskurs för Excel

Kursmaterial

Övningsmaterial/kursbok på Svenska

Innehåll

Introduktion till Power Pivot

 • Pivottabeller i Excel
 • Pivottabeller i Excel från version 2013
 • Nya hjälpfunktionen  

Hantera dokument

 • Skapa, öppna och spara
 • Arbeta mot äldre versioner

Komma igång med Power Pivot

 • Beräknade Kolumner
 • Tabeller med relationer
 • Beräknade fält

Att hämta in data

 • Varför hämta in till Power Pivot
 • Power Query
 • Relaterade tabeller vid inhämtning
 • Hämta data från Access
 • Hämta in från Excel-filer
 • Hämta data från textfiler

Språket DAX

 • Beräknade kolumner och fält
 • Felhantering i DAX
 • Översikt DAX-funktioner

Tabellfunktioner

 • RELATED och RELATEDTABLE
 • FILTER och ALL
 • CALCULATE
 • ALLSELECTED

Hantera tid

 • Att använda en uppslagstabell för att tidssortera
 • Räkna arbetsdagar
 • Summa över tid

Andra Power BI-verktyg

 • Power View
 • Power Map

Skapa rapporter och KPI:er

 • Vad är KPI i Power Pivot?

 

Innehåll

Introduktion till Power Pivot

 • Pivottabeller i Excel
 • Pivottabeller i Excel från version 2013
 • Nya hjälpfunktionen  

Hantera dokument

 • Skapa, öppna och spara
 • Arbeta mot äldre versioner

Komma igång med Power Pivot

 • Beräknade Kolumner
 • Tabeller med relationer
 • Beräknade fält

Att hämta in data

 • Varför hämta in till Power Pivot
 • Power Query
 • Relaterade tabeller vid inhämtning
 • Hämta data från Access
 • Hämta in från Excel-filer
 • Hämta data från textfiler

Språket DAX

 • Beräknade kolumner och fält
 • Felhantering i DAX
 • Översikt DAX-funktioner

Tabellfunktioner

 • RELATED och RELATEDTABLE
 • FILTER och ALL
 • CALCULATE
 • ALLSELECTED

Hantera tid

 • Att använda en uppslagstabell för att tidssortera
 • Räkna arbetsdagar
 • Summa över tid

Andra Power BI-verktyg

 • Power View
 • Power Map

Skapa rapporter och KPI:er

 • Vad är KPI i Power Pivot?

 

Kursfakta

Kurs-ID: C1501
Längd: 2 dagar
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.