T1428

Ladda ner som PDF

SharePoint - PowerUser med NOCODE

SharePoint - PowerUser med NOCODE- Kursen har utgått

Detta är kursen för dig som arbetat ett tag med SharePoint, kanske som administratör eller redaktör och nu vill borra djupare för att bli än mer effektiv med verktyget genom att få förståelse för begreppet NOCODE. 

Målet med utbildningen är att ge dig kunskap att än bättre kunna utnyttja de inbyggda funktionerna i SharePoint för att på egen hand bygga smarta lösningar som inte kräver kodning/systemutveckling.

Kursen har utgått

Målgrupp

Du som ansvarar för SharePoint som tex. Administratör, Redaktör, Tekniker, PowerUser

Förkunskaper

Kunskaper i att använda SharePoint enligt kursen SharePoint för Administratör och Redaktör. Vi rekommenderar omkring ett års erfarenhet av produkten ur ett administratörsperspektiv.

Kursmaterial

Boken "Beginning SharePoint - Building Business Solutions" samt PowerPointpresentation och laborationer

Om Utbildningen

Informators kurs beskriver hur du, som erfaren SharePointanvändare, kan bygga smarta affärslösningar utan kod. Du behöver absolut inte vara utvecklare, vi skriver inte en enda rad kod, men du bör vara en van SharePoint användare så du kan grunderna. Gärna också kunna MS Office familjens produkter och ha provat MS Visio någon gång så du vet vad de används till. Resten får du lära dig på denna intensiva kurs.

I kursen arbetar vi med att bygga och anpassa list- och libraryapplikationer, jobba med workflows, Sociala funktioner, Web Content Management, Search med mera. Kursen är framtagen i samarbete med och levereras av Humandata som Informator har ett samarbete med sedan flera år på detta område!

Kursinnehåll

1 Grunderna i SharePoint - repetition

 • Vad kan man göra i SharePoint?
 • Vad är det för skillnader mellan olika versioner?
 • Vad är siter, site collectioner
 • Hur används web parts, list&lib apps och workflows
 • Vad är Content Types

2. Bygga list applikationer

 • Genomgång a standardlistorna
 • Förstå hur de konfigureras
 • Arbeta med list applikationer

3. Bygga library applikationer

 • Förstå hanteringen av dokument i libraries
 • Inställningar och konfiguration av... Läs mer

Om Utbildningen

Informators kurs beskriver hur du, som erfaren SharePointanvändare, kan bygga smarta affärslösningar utan kod. Du behöver absolut inte vara utvecklare, vi skriver inte en enda rad kod, men du bör vara en van SharePoint användare så du kan grunderna. Gärna också kunna MS Office familjens produkter och ha provat MS Visio någon gång så du vet vad de används till. Resten får du lära dig på denna intensiva kurs.

I kursen arbetar vi med att bygga och anpassa list- och libraryapplikationer, jobba med workflows, Sociala funktioner, Web Content Management, Search med mera. Kursen är framtagen i samarbete med och levereras av Humandata som Informator har ett samarbete med sedan flera år på detta område!

Kursinnehåll

1 Grunderna i SharePoint - repetition

 • Vad kan man göra i SharePoint?
 • Vad är det för skillnader mellan olika versioner?
 • Vad är siter, site collectioner
 • Hur används web parts, list&lib apps och workflows
 • Vad är Content Types

2. Bygga list applikationer

 • Genomgång a standardlistorna
 • Förstå hur de konfigureras
 • Arbeta med list applikationer

3. Bygga library applikationer

 • Förstå hanteringen av dokument i libraries
 • Inställningar och konfiguration av libraries
 • Olika typer av libraries, t ex doc lib, Form lib, Wiki Page lib, Picture lib mm

4. Anpassa list och library applikationer

 • Planera vad som ska byggas och för vem
 • Arbeta med olika typer av kolumner
 • Konfigurera kolumner, t ex kolumnordning, omfattning mm
 • Arbeta med vyer
 • Behörighetskontroll av listor och libraries

5. Bygga Workflows

 • Förstå vad workflows kan göra
 • Delarna i ett workflow, t ex initiering, stegen, actions, villkor, loopar
 • Skapa anpassad workflow
 • Editering av workflows
 • Anpassa Ribbon knappraden
 • Skicka epost
 • Koppling till Task listor
 • Workflow historiken/loggen

6. Arbeta med Content Typer

 • Förstå vad Content Typer är och hur de hanteras
 • Arbeta med Site Columns
 • Utnyttja Document Information Panel
 • Förstå Information Management Policies
 • Genomgång av grundtyperna av Content Types
 • Aktivera Content Types i en lista / library
 • Jobba med Content Types i en eller flera site collections

7. Arbeta med Web Parts

 • Lägg till & konfigurera web parts
 • Import/export av web parts
 • Utnyttja Connect för att koppla olika web parts
 • Genomgång av standarduppsättningen av web parts

8. Arbeta med Siter

 • Första siter och site collectioner
 • Navigering inom och mellan siter
 • Förstå site features och site collection features
 • Första behörighetskontrollen av siter och dess innehåll
 • Arbeta med Classic teams sites, Modern Team sites & Communication sites
 • Jämför Classic web pages med Modern wb pages
 • Första nyttan med MS Teams och Office 365 Groups & Planner
 • Använda Flow för arbetsflöden
 • Använda PowerApps för formulär och mobilapp

9. Hantera Behörigheter

 • Förstå hur SharePoint arbetar med behörighetskontrollen
 • Integrationen med Active Directory och andra system
 • SharePoints standard behörigheter
 • Förstå Permission Levels
 • SharePoint Grupper - och relationen med AD grupper
 • Vad kan styras med behörigheter
 • Hur fungerar Share funktionen i SharePoint
 • Check Permissions

10. Arbeta med BI funktioner

 • Grunderna i Excel Services
 • Skapa en BI site
 • Arbeta med parametrar
 • Koppla SP till externa datakällor
 • Grunderna i Visio Services
 • Att införa BI i en organisation - vad ska du tänka på?

11. Arbeta med Sociala Funktioner

 • Hur engagerar man användarna
 • Förstå sökningen i sociala funktionen
 • Utnyttja SharePoints OneDrive for Business, Newsfeed och Sites sidor
 • Tagging och Note Board funktionen
 • Lär dig utnyttja Community portalen
 • Hur man använder Wiki portaler och bloggsiter
 • Förstå hur man styr presentation av info till rätt personer
 • Integrationen med Outlook Social Connector

12. Grundläggande Design

 • Varför är design viktigt
 • Best Practice för bra användargränssnitt
 • Hantera Site logo typer
 • Arbeta med Site Themes
 • Förstå Master Pages

13. Grunderna i Web Content Management

 • Web Content Management i olika typer av site mallar
 • Skapa en Publishing Portal
 • Utnyttja Variations för hantera olika språk
 • Arbeta med Page Layouts och Content Types för WCM
 • Aktivera Publishing på en Team Site
 • Förstå Avancerade Publishing begrepp, t ex Cross-site publishing

14. Arbeta med Records

 • Förstå vad Records är och dess syfte
 • Inhämta den information som behövs för att hantera Records
 • Implementera en Classification Plan
 • Konfigurera en Records Repository
 • Records Retention and Expiration
 • Förstå eDiscovery and Holds

15. Arbeta med Search Funktionen

 • Förstå SharePoint Search
 • Hur man bygger search queries
 • Administration av Search
 • Avancerad Search
 • Skapa och hantera Managed Properties
 • Skapa Search Usage Reports

16. Planera hur du bygger SharePoint lösningar

 • Identifiera behov och förstå vad som är realistiskt
 • Planera för organisationens arbetskultur
 • Lär känna vem som ska använda lösningen
 • Hur du får in krav innan du bygger
 • Hur du bygger testmiljöer
 • Think Big, Start Small and Keep Growing

Vad tycker våra kursdeltagare

"Väldigt erfaren, kunnig och pedagogisk lärare. Toppen..!" Citat från tidigare deltagare
"Läraren var mycket engagerad och kunnig inom ämnet även utanför kursmaterialet vilket ger möjlighet till diskussioner och instruktioner inom plattformen som sträcker sig till SP miljön på arbetsplatsen som kan skilja sig från det kursen fokuserar på. Mycket kunnig och lätt att fråga." Citat från tidigare deltagare
"Mycket trevligt med en inte bara kunnig lärare utan även mycket entusiastisk" Citat från tidigare deltagare
"Mycket bra lärare som var kompetent, trevlig och bra på att lära ut." Citat från tidigare deltagare
"Läraren var pedagogisk och förklarade och visade saker på ett bra sätt" Citat från tidigare deltagare
"Vi gick genom väldigt mycket under fyra dagar med bra introduktion och tillräckligt mycket tid att labba" Citat från tidigare deltagare

Kursfakta

Kurs-ID: T1428
Längd: 4 dagar
Pris exkl moms: 29 450 kr
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.