Köpa Webinar Card

Webinar är en utbildningsmetod som används för deltagare genom att utbildning levereras till deltagarens egen arbetsplats via nätet. Deltagande utbildare får en god erfarenhet av att genomföra webinar genom en klar och tydlig pedagogik som gör att användaren får en god kompetensutveckling.

90minutes är ett registrerat varumärke och en metod att effektivisera för våra kursdeltagare att endast delta i de moment/moduler/sessioner som man har behov av för sin kompetens-utveckling. En Webinar-utbildningsdag består av minst två moduler och mest med fyra. En 90minutesmodul har en varaktighet på 90 minuter med fokusering på ett moment i något av Office-programmen.
Övningsfil och dokumentation i PDF-format för varje 90minutesmodul ingår.

Du väljer mellan 10 - 20 - 30 sessioner och klippkortet är tillgängligt för hela företaget! Kontakta oss om ni har behov av fler sessioner utöver de öppna alternativen!