WE015

Ladda ner som PDF

OneNote för Företag

Innehåll (90 minuter)

 • Vad är OneNote, den stora anteckningsboken som går att dela och arbeta tillsammans i
 • Bildskärmen, vad är vad
 • Delarna i OneNote, är arbetsbok, avsnitt och sida
 • Skapa, ny anteckningsbok
 • Anteckningar, skapa, redigera och formatera anteckningar
 • Taggar, markera viktiga anteckningar och sök upp dem
 • Fliken Infoga, se vad du kan infoga i en anteckning
 • Kopplingar till Outlook, några kopplingar till Outlook
 • Kopplingar från Outlook, för över mail, kontakter och möten till OneNote
 • Länkade anteckningar, från Word och Excel
 • Dela anteckningar, med dina kolleger eller externa parter

Kostnad

Webinar säljs i moduler om 10, 20 eller 30 stycken 90minutes-sessioner.
För mer detaljer och beställning, se vår informationssida om Webinar.

Läs mer om Webinar

Webinar

Utbildningen sker via webinar, d.v.s. instruktör sänder utbildningssessionen live över Internet till användarens egen dator på arbetsplats eller annan plats. Deltagaren får en inbjudningslänk att ansluta. Instruktör demonstrerar övningsexempel preciserat på det fokuserade ämnet/problemet via webinar. En klar och tydlig pedagogik gör att användaren får en god kompetensutveckling

I inbjudan har deltagaren fått övningsfil vilket ger möjlighet att studera filen och problemet innan webinar. Samtidigt ställer utbildaren några frågeställningar angående problemet, för att väcka en nyfikenhet och aktivitet hos deltagaren före utbildningen. Till övningar finns en dokumentation i PDF-format av de moment som tas upp vilket publiceras i samband med inbjudan.

Tillfälle ges till frågor mellan delmoment och efter avslutat webinar. Vid större mängd deltagare måste frågorna besvaras efter avslutat webinar. Under en månad efter webinar kan även kompletterande frågor ställas till instruktör.

90minutes genomförande

... Läs mer

Kostnad

Webinar säljs i moduler om 10, 20 eller 30 stycken 90minutes-sessioner.
För mer detaljer och beställning, se vår informationssida om Webinar.

Läs mer om Webinar

Webinar

Utbildningen sker via webinar, d.v.s. instruktör sänder utbildningssessionen live över Internet till användarens egen dator på arbetsplats eller annan plats. Deltagaren får en inbjudningslänk att ansluta. Instruktör demonstrerar övningsexempel preciserat på det fokuserade ämnet/problemet via webinar. En klar och tydlig pedagogik gör att användaren får en god kompetensutveckling

I inbjudan har deltagaren fått övningsfil vilket ger möjlighet att studera filen och problemet innan webinar. Samtidigt ställer utbildaren några frågeställningar angående problemet, för att väcka en nyfikenhet och aktivitet hos deltagaren före utbildningen. Till övningar finns en dokumentation i PDF-format av de moment som tas upp vilket publiceras i samband med inbjudan.

Tillfälle ges till frågor mellan delmoment och efter avslutat webinar. Vid större mängd deltagare måste frågorna besvaras efter avslutat webinar. Under en månad efter webinar kan även kompletterande frågor ställas till instruktör.

90minutes genomförande

En 90minutesmodul har en varaktighet på 90 minuter med fokusering på ett moment i något av Office-programmen. Konceptet kan även användas för utbildning i andra programvaror. En utbildningsdag består av upp till fyra 90minutes moduler. Valet av moduler beror på användarens behov av kompetensutveckling. Användaren deltar endast i de 90minutes som de har behov av.

Målgrupp

Målgrupp för dessa webinar är Office-användare som inte kan eller vill avsätta tid för generell utbildning eller endast behöver komplettera sina kunskaper när det gäller specifika funktioner i något av Office-programmen. Med 90minutes kan man förstärka sin kompetens i dessa moment och även komplettera klassrumsutbildning.

Kursfakta

Kurs-ID: WE015
Längd: 90 Min

Avtalsrabatter och kampanjer kan ej nyttjas på denna kurs.


Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.

Tipsa