Boka demo för MOC On-Demand

I denna demo-kurs kommer du att lära dig att använda MOC On-Demand-spelaren samt förstå de olika innehållskomponenter som utgör en kurs. Inledningsvis kommer du lära dig den övergripande kursstrukturen och de olika innehållskomponenterna. Därefter får du lära dig att navigera genom kursen och använda flera olika hands-on komponenter.

Microsoft Labs Online är en viktig del av en MOC On-Demand-kurs. Du får lära dig olika funktioner som gör att du får ut det mesta av din labb-upplevelse. Slutligen får du lära dig om bedömningar samt att du får en överblick av hur du kommer åt avsnittet Support inifrån en kurs.

Denna demo är till för dig som:
Är intresserad av att ta en MOC On-Demand kurs för första gången. Du kan vara en utvecklare, IT-tekniker eller IT-chef.

Lämna dina uppgifter här: