Systemutvecklare Microsoft

Dina systemutvecklingsprojekt omfattar förmodligen alla de åtgärder som vidtagits från den tidpunkt då ett potentiellt krav identifieras tills det resulterande systemet är fullt genomfört och accepterat av slutanvändaren. Processen kan innefatta många steg under en lång period. Nedan ser du våra utbildningsområden inom Microsoft för systemutvecklare