C1501

Ladda ner som PDF

Power BI i Excel

Det räcker med kunskaper i Excel för att lära sig att ta fram egna BI - Business Intelligence lösningar. Kursen Power BI i Excel går igenom fler DAX funktioner, KPI’ er, Hierarkier och dessutom tilläggen, Inquire, Power Query, Power View, Power Map.

Utbildningen riktar sig till dig som använder Excel i ditt dagliga arbete och vill kunna använda avancerade funktioner för att ta fram Business Intelligence.

Målgrupp

Vana användare av Excel. Du behöver använda eller ha i planerna att uppgradera till Excel 2013 Plus som inkluderas i Office Professional Plus 2013, Office 365 Pro Plus eller Office 365 Enterprise.

Förkunskaper

Kursen kräver förkunskaper motsvarande Informators grundkurs i Excel

Kursmaterial

Övningsmaterial/kursbok på Svenska

Informator Training Cloud

Vår utbildningsportal stöttar dig genom hela utbildningen. Portalen är tidsbesparande och utformad för att ge dig som deltagare en mer effektiv inlärning - som leder till bättre resultat och större kunskapstillämpning efter kursen. Läs mer här >

Inledning

 • Vad är en Pivottabell? 
 • Vad är Power Pivot? 
 • Power Pivot för Excel

Kapitel 1 Excel-tabeller 

 • Elva fördelar med Excels tabellverktyg

Kapitel 2 Pivottabeller

 • Filtrera en Pivottabell 
 • Uppdatera Pivottabeller 
 • Sortera en Pivottabell 
 • Grupperad pivottabell 
 • Formatera Pivottabeller 
 • Beräkningar i Pivottabeller 
 • Skapa Pivotdiagram 
 • Ändra datakällan 
 • Skapa Power Pivot-rapport från flera Excel-tabeller

Kapitel 3 Läsa in extern data i Excel

 • Textimportguiden 
 • Uppdatera externa datakällor 
 • Konvertera felaktiga datum

Kapitel 4 Power Pivot

 • Power Pivot tillägget 
 • Power Pivot-fönstret 
 • Tabellrelationer 
 • Anpassa Power Pivot-rapporter 
 • Skydda Power Pivot rapport

Kapitel 5 Hämta extern data

 • Hämta data från Access 
 • Lägga till text fil 
 • Läsa in Excelkalkyl 
 • Uppdatera Power Pivot-tabeller från externa källor 
 • Läsa in delar av en extern datakälla 
 • Förhandsgranska och filtrera 
 • Hantera många datatabeller 
 • Skriva SQL-fråga

Kapitel 6 Anpassa Power Pivot-tabeller

 • Hantering av tekniska och onödiga kolumner 
 • Beskrivande kolumn 
 • Uppslagstabeller 
 • ... Läs mer

Inledning

 • Vad är en Pivottabell? 
 • Vad är Power Pivot? 
 • Power Pivot för Excel

Kapitel 1 Excel-tabeller 

 • Elva fördelar med Excels tabellverktyg

Kapitel 2 Pivottabeller

 • Filtrera en Pivottabell 
 • Uppdatera Pivottabeller 
 • Sortera en Pivottabell 
 • Grupperad pivottabell 
 • Formatera Pivottabeller 
 • Beräkningar i Pivottabeller 
 • Skapa Pivotdiagram 
 • Ändra datakällan 
 • Skapa Power Pivot-rapport från flera Excel-tabeller

Kapitel 3 Läsa in extern data i Excel

 • Textimportguiden 
 • Uppdatera externa datakällor 
 • Konvertera felaktiga datum

Kapitel 4 Power Pivot

 • Power Pivot tillägget 
 • Power Pivot-fönstret 
 • Tabellrelationer 
 • Anpassa Power Pivot-rapporter 
 • Skydda Power Pivot rapport

Kapitel 5 Hämta extern data

 • Hämta data från Access 
 • Lägga till text fil 
 • Läsa in Excelkalkyl 
 • Uppdatera Power Pivot-tabeller från externa källor 
 • Läsa in delar av en extern datakälla 
 • Förhandsgranska och filtrera 
 • Hantera många datatabeller 
 • Skriva SQL-fråga

Kapitel 6 Anpassa Power Pivot-tabeller

 • Hantering av tekniska och onödiga kolumner 
 • Beskrivande kolumn 
 • Uppslagstabeller 
 • Fördelen med uppslagstabeller

Kapitel 7 Beräkningar i Power Pivot

 • Beräknade fält 
 • Beräkningsområde 
 • Beräknade fält i Power Pivot-fönstret 
 • När behövs DAX formler 
 • DAX formeln RELATED 
 • Hantera datum 
 • Uppsättningar 

Kapitel 8 DAX beräkningar

 • Implicita och Explicita beräkningar 
 • Värdefält inställningar för beräknade fält 
 • Procenträkning 
 • Beräkningar med villkor - CALULATE 
 • Dynamiska beräkningar - RELATEDTABLE och COUNTROWS 
 • Beräkna unika värden – DISTINCTCOUNT 
 • Beräkningar med filter - SUMX och FILTER 
 • Beräkningar utan filter – ALL 
 • Beräkningar med delfilter – ALLSELECTED 
 • Beräkningar med division – IF och BLANK 
 • KPI ikoner – stopp ljus 
 • Hierarkier 
 • Snabbutforskning 
 • Perspektiv 
 • Mer om DAX

Kapitel 9 Bygga Datamodeller

Kapitel 10 Power BI

 • Inquire 
 • Power Query 
 • Power View 
 • Power Map 
 • Publicera rapporter i Power BI för Office 365
Kurs-ID: C1501
Längd: 2 dagar
Pris exkl moms: 10 950 kr

Frågor om kursen?

Har du frågor om kursens innehåll, leveransdatum/ort eller behöver en företagsanpassad variant? Fyll i formuläret nedan!


Kan betalas med:
TRAINING CARD

Ort och datum

Stockholm
7 nov-8 nov GO!
Boka nu!
17 nov-18 nov
Boka nu!
8 dec-9 dec
Boka nu!
31 jan-1 feb
Boka nu!
29 mar-30 mar
Boka nu!
17 maj-18 maj
Boka nu!
26 jun-27 jun
Boka nu!
Göteborg
17 nov-18 nov
Boka nu!
8 dec-9 dec
Boka nu!
31 jan-1 feb
Boka nu!
29 mar-30 mar
Boka nu!
17 maj-18 maj
Boka nu!
26 jun-27 jun
Boka nu!
Malmö
17 nov-18 nov
Boka nu!
8 dec-9 dec
Boka nu!
31 jan-1 feb
Boka nu!
29 mar-30 mar
Boka nu!
17 maj-18 maj
Boka nu!
26 jun-27 jun
Boka nu!

Tipsa