C1501

Ladda ner som PDF

Power Pivot och Power Bi med Excel

Det räcker med kunskaper i Excel för att lära sig att ta fram egna BI - Business Intelligence lösningar.

Kursen Power Pivot och Power Bi med Excel går igenom fler DAX funktioner, KPI’ er, Hierarkier och dessutom tilläggen, Inquire, Power Query, Power View, Power Map.

Utbildningen riktar sig till dig som använder Excel i ditt dagliga arbete och vill kunna använda avancerade funktioner för att ta fram Business Intelligence.

Målgrupp

Vana användare av Excel. Du behöver använda eller ha i planerna att uppgradera till Excel 2013 Plus som inkluderas i Office Professional Plus 2013, Office 365 Pro Plus eller Office 365 Enterprise.

Förkunskaper

Kursen kräver förkunskaper motsvarande Informators grundkurs i Excel

Kursmaterial

Övningsmaterial/kursbok på Svenska

Informator Training Cloud

Vår utbildningsportal stöttar dig genom hela utbildningen. Portalen är tidsbesparande och utformad för att ge dig som deltagare en mer effektiv inlärning - som leder till bättre resultat och större kunskapstillämpning efter kursen. Läs mer här >

Inledning

 • Vad är en Pivottabell? 
 • Vad är Power Pivot? 
 • Power Pivot för Excel

Kapitel 1 Excel-tabeller 

 • Elva fördelar med Excels tabellverktyg

Kapitel 2 Pivottabeller

 • Filtrera en Pivottabell 
 • Uppdatera Pivottabeller 
 • Sortera en Pivottabell 
 • Grupperad pivottabell 
 • Formatera Pivottabeller 
 • Beräkningar i Pivottabeller 
 • Skapa Pivotdiagram 
 • Ändra datakällan 
 • Skapa Power Pivot-rapport från flera Excel-tabeller

Kapitel 3 Läsa in extern data i Excel

 • Textimportguiden 
 • Uppdatera externa datakällor 
 • Konvertera felaktiga datum

Kapitel 4 Power Pivot

 • Power Pivot tillägget 
 • Power Pivot-fönstret 
 • Tabellrelationer 
 • Anpassa Power Pivot-rapporter 
 • Skydda Power Pivot rapport

Kapitel 5 Hämta extern data

 • Hämta data från Access 
 • Lägga till text fil 
 • Läsa in Excelkalkyl 
 • Uppdatera Power Pivot-tabeller från externa källor 
 • Läsa in delar av en extern datakälla 
 • Förhandsgranska och filtrera 
 • Hantera många datatabeller 
 • Skriva SQL-fråga

Kapitel 6 Anpassa Power Pivot-tabeller

 • Hantering av tekniska och onödiga kolumner 
 • Beskrivande kolumn 
 • Uppslagstabeller 
 • ... Läs mer

Inledning

 • Vad är en Pivottabell? 
 • Vad är Power Pivot? 
 • Power Pivot för Excel

Kapitel 1 Excel-tabeller 

 • Elva fördelar med Excels tabellverktyg

Kapitel 2 Pivottabeller

 • Filtrera en Pivottabell 
 • Uppdatera Pivottabeller 
 • Sortera en Pivottabell 
 • Grupperad pivottabell 
 • Formatera Pivottabeller 
 • Beräkningar i Pivottabeller 
 • Skapa Pivotdiagram 
 • Ändra datakällan 
 • Skapa Power Pivot-rapport från flera Excel-tabeller

Kapitel 3 Läsa in extern data i Excel

 • Textimportguiden 
 • Uppdatera externa datakällor 
 • Konvertera felaktiga datum

Kapitel 4 Power Pivot

 • Power Pivot tillägget 
 • Power Pivot-fönstret 
 • Tabellrelationer 
 • Anpassa Power Pivot-rapporter 
 • Skydda Power Pivot rapport

Kapitel 5 Hämta extern data

 • Hämta data från Access 
 • Lägga till text fil 
 • Läsa in Excelkalkyl 
 • Uppdatera Power Pivot-tabeller från externa källor 
 • Läsa in delar av en extern datakälla 
 • Förhandsgranska och filtrera 
 • Hantera många datatabeller 
 • Skriva SQL-fråga

Kapitel 6 Anpassa Power Pivot-tabeller

 • Hantering av tekniska och onödiga kolumner 
 • Beskrivande kolumn 
 • Uppslagstabeller 
 • Fördelen med uppslagstabeller

Kapitel 7 Beräkningar i Power Pivot

 • Beräknade fält 
 • Beräkningsområde 
 • Beräknade fält i Power Pivot-fönstret 
 • När behövs DAX formler 
 • DAX formeln RELATED 
 • Hantera datum 
 • Uppsättningar 

Kapitel 8 DAX beräkningar

 • Implicita och Explicita beräkningar 
 • Värdefält inställningar för beräknade fält 
 • Procenträkning 
 • Beräkningar med villkor - CALULATE 
 • Dynamiska beräkningar - RELATEDTABLE och COUNTROWS 
 • Beräkna unika värden – DISTINCTCOUNT 
 • Beräkningar med filter - SUMX och FILTER 
 • Beräkningar utan filter – ALL 
 • Beräkningar med delfilter – ALLSELECTED 
 • Beräkningar med division – IF och BLANK 
 • KPI ikoner – stopp ljus 
 • Hierarkier 
 • Snabbutforskning 
 • Perspektiv 
 • Mer om DAX

Kapitel 9 Bygga Datamodeller

Kapitel 10 Power BI

Vi går igenom teorin kring PowerBI och områden;

 • Inquire 
 • Power Query 
 • Power View 
 • Power Map 
 • Publicera rapporter i Power BI för Office 365
Kurs-ID: C1501
Längd: 2 dagar
Pris exkl moms: 10 950 kr

Frågor om kursen?

Har du frågor om kursens innehåll, leveransdatum/ort eller behöver en företagsanpassad variant? Fyll i formuläret nedan!


Kan betalas med:
TRAINING CARD

Ort och datum

Stockholm
8 dec-9 dec
Boka nu!
31 jan-1 feb
Boka nu!
29 mar-30 mar
Boka nu!
17 maj-18 maj
Boka nu!
26 jun-27 jun
Boka nu!
Göteborg
8 dec-9 dec
Boka nu!
31 jan-1 feb
Boka nu!
29 mar-30 mar
Boka nu!
17 maj-18 maj
Boka nu!
26 jun-27 jun
Boka nu!
Malmö
8 dec-9 dec
Boka nu!
31 jan-1 feb
Boka nu!
29 mar-30 mar
Boka nu!
17 maj-18 maj
Boka nu!
26 jun-27 jun
Boka nu!

Tipsa