T1428

Ladda ner som PDF

SharePoint - NOCODE för PowerUsers

Göran HusmanDetta är kursen för dig som arbetat ett tag med SharePoint, kanske som administratör/redaktör och nu vill borra djupare för att bli än mer effektiv med verktyget genom att få förståelse för begreppet NOCODE. 

Målet med utbildningen är att ge dig kunskap att utnyttja de inbyggda funktionerna i SharePoint för att bygga smarta lösningar, utan att kräva kodning.

Målgrupp

Du som ansvarar för SharePoint som tex. Administratör, Redaktör, Tekniker, PowerUser

Förkunskaper

Kunskaper i att använda SharePoint enligt kursen T50366 Administratörs- och redaktörsarbete med SharePoint. Omkring ett års erfarenhet av produkten ur ett administratörsperspektiv.

Kursmaterial

Boken "Beginning SharePoint - Building Business Solutions" samt PowerPointpresentation och laborationer

Informator Training Cloud

Vår utbildningsportal stöttar dig genom hela utbildningen. Portalen är tidsbesparande och utformad för att ge dig som deltagare en mer effektiv inlärning - som leder till bättre resultat och större kunskapstillämpning efter kursen. Läs mer här >

Informators kurs beskriver hur du, som erfaren SharePointanvändare, kan bygga smarta affärslösningar utan kod. Du behöver absolut inte vara utvecklare, vi skriver inte en enda rad kod, men du bör vara en van SharePoint användare så du kan grunderna. Gärna också kunna MS Office familjens produkter och ha provat MS Visio och InfoPath någon gång så du vet vad de används till. Resten får du lära dig på denna intensiva kurs.

I kursen arbetar vi med att bygga och anpassa list- och libraryapplikationer, jobba med workflows, Sociala funktioner, formulär i InfoPath, Web Content Management, Search med mera. Kursen är framtagen i samarbete med och levereras av Humandata som Informator har ett samarbete med sedan flera år på detta område!

Kursinnehåll

1 Grunderna i SharePoint - repetition

 • Vad kan man göra i SharePoint?
 • Vad är det för skillnader mellan olika versioner?
 • Vad är siter, site collectioner
 • Hur används web parts, list&lib apps och workflows
 • Vad är Content Types

2. Bygga list applikationer

 • Genomgång a standardlistorna
 • Förstå hur de konfigureras
 • Arbeta med list applikationer

3. Bygga library applikationer

 • Förstå hanteringen av dokument i libraries
 • Inställningar och... Läs mer

Informators kurs beskriver hur du, som erfaren SharePointanvändare, kan bygga smarta affärslösningar utan kod. Du behöver absolut inte vara utvecklare, vi skriver inte en enda rad kod, men du bör vara en van SharePoint användare så du kan grunderna. Gärna också kunna MS Office familjens produkter och ha provat MS Visio och InfoPath någon gång så du vet vad de används till. Resten får du lära dig på denna intensiva kurs.

I kursen arbetar vi med att bygga och anpassa list- och libraryapplikationer, jobba med workflows, Sociala funktioner, formulär i InfoPath, Web Content Management, Search med mera. Kursen är framtagen i samarbete med och levereras av Humandata som Informator har ett samarbete med sedan flera år på detta område!

Kursinnehåll

1 Grunderna i SharePoint - repetition

 • Vad kan man göra i SharePoint?
 • Vad är det för skillnader mellan olika versioner?
 • Vad är siter, site collectioner
 • Hur används web parts, list&lib apps och workflows
 • Vad är Content Types

2. Bygga list applikationer

 • Genomgång a standardlistorna
 • Förstå hur de konfigureras
 • Arbeta med list applikationer

3. Bygga library applikationer

 • Förstå hanteringen av dokument i libraries
 • Inställningar och konfiguration av libraries
 • Olika typer av libraries, t ex doc lib, Form lib, Wiki Page lib, Picture lib mm

4. Anpassa list och library applikationer

 • Planera vad som ska byggas och för vem
 • Arbeta med olika typer av kolumner
 • Konfigurera kolumner, t ex kolumnordning, omfattning mm
 • Arbeta med vyer
 • Behörighetskontroll av listor och libraries

5. Bygga Workflows

 • Förstå vad workflows kan göra
 • Delarna i ett workflow, t ex initiering, stegen, actions, villkor, loopar
 • Skapa anpassad workflow
 • Editering av workflows
 • Anpassa Ribbon knappraden
 • Skicka epost
 • Koppling till Task listor
 • Workflow historiken/loggen

6. Arbeta med Content Typer

 • Förstå vad Content Typer är och hur de hanteras
 • Arbeta med Site Columns
 • Utnyttja Document Information Panel
 • Förstå Information Management Policies
 • Genomgång av grundtyperna av Content Types
 • Aktivera Content Types i en lista / library
 • Jobba med Content Types i en eller flera site collections

7. Arbeta med Web Parts

 • Lägg till & konfigurera web parts
 • Import/export av web parts
 • Utnyttja Connect för att koppla olika web parts
 • Genomgång av standarduppsättningen av web parts

8. Arbeta med Siter

 • Förstå siter och site collectioner
 • Navigering inom och mellan siter
 • Förstå site features och site collection features
 • Förstå behörighetskontrollen av siter och dess innehåll
 • Genomgång a standard site templates
 • Skapa egna custom site templates
 • Flytta en site template

9. Hantera Behörigheter

 • Förstå hur SharePoint arbetar med behörighetskontrollen
 • Integrationen med Active Directory och andra system
 • SharePoints standard behörigheter
 • Förstå Permission Levels
 • SharePoint Grupper - och relationen med AD grupper
 • Vad kan styras med behörigheter
 • Hur fungerar Share funktionen i SharePoint
 • Check Permissions

10. Arbeta med BI funktioner

 • Grunderna i Excel Services
 • Skapa en BI site
 • Arbeta med parametrar
 • Koppla SP till externa datakällor
 • Grunderna i Visio Services
 • Att införa BI i en organisation - vad ska du tänka på?

11. Arbeta med Sociala Funktioner

 • Hur engagerar man användarna
 • Förstå sökningen i sociala funktionen
 • Utnyttja SharePoints OneDrive for Business, Newsfeed och Sites sidor
 • Tagging och Note Board funktionen
 • Lär dig utnyttja Community portalen
 • Hur man använder Wiki portaler och bloggsiter
 • Förstå hur man styr presentation av info till rätt personer
 • Integrationen med Outlook Social Connector

12. Arbeta med formulär

 • Vad är InfoPath
 • Skapa InfoPath formulär
 • Byggstenarna i ett formulär
 • Arbeta med formulär mallar
 • Publicering av formulärmall till ett library
 • Avancerade formulär options
 • Utnytta Rules för att kontrollera indata i formuläret

13. Arbeta med MS Access Services

 • Vad är MS Access
 • Förstå databas tabeller: Primary Key, Create Tables
 • Hur jobbar man i Design View
 • Skapa och hantera data queries
 • Bygg formulär
 • Utnyttja Macros för automatiska processer och kontroller

14. Grundläggande Design

 • Varför är design viktigt
 • Best Practice för bra användargränssnitt
 • Hantera Site logo typer
 • Arbeta med Site Themes
 • Förstå Master Pages

15. Grunderna i Web Content Management

 • Web Content Management i olika typer av site mallar
 • Skapa en Publishing Portal
 • Utnyttja Variations för hantera olika språk
 • Arbeta med Page Layouts och Content Types för WCM
 • Aktivera Publishing på en Team Site
 • Förstå Avancerade Publishing begrepp, t ex Cross-site publishing

16. Arbeta med Records

 • Förstå vad Records är och dess syfte
 • Inhämta den information som behövs för att hantera Records
 • Implementera en Classification Plan
 • Konfigurera en Records Repository
 • Records Retention and Expiration
 • Förstå eDiscovery and Holds

17. Arbeta med Search Funktionen

 • Förstå SharePoint Search
 • Hur man bygger search queries
 • Administration av Search
 • Avancerad Search
 • Skapa och hantera Managed Properties
 • Skapa Search Usage Reports

18. Planera hur du bygger SharePoint lösningar

 • Identifiera behov och förstå vad som är realistiskt
 • Planera för organisationens arbetskultur
 • Lär känna vem som ska använda lösningen
 • Hur du får in krav innan du bygger
 • Hur du bygger testmiljöer
 • Think Big, Start Small and Keep Growing

"Väldigt erfaren, kunnig och pedagogisk lärare. Toppen..!" 
/ en nöjd deltagare 24/11-2015
Citat från tidigare deltagare
"Läraren var mycket engagerad och kunnig inom ämnet även utanför kursmaterialet vilket ger möjlighet till diskussioner och instruktioner inom plattformen som sträcker sig till SP miljön på arbetsplatsen som kan skilja sig från det kursen fokuserar på. Mycket kunnig och lätt att fråga." 
/ en nöjd deltagare 22/9-2015
Citat från tidigare deltagare
"Mycket trevligt med en inte bara kunnig lärare utan även mycket entusiastisk" 
/ en nöjd deltagare 18/5-2015
Citat från tidigare deltagare
"Mycket bra lärare som var kompetent, trevlig och bra på att lära ut." 
/ en nöjd deltagare 18/5-2015
Citat från tidigare deltagare
"Läraren var pedagogisk och förklarade och visade saker på ett bra sätt" 
/ en nöjd deltagare 3/3-2015
Citat från tidigare deltagare
"Vi gick genom väldigt mycket under fyra dagar med bra introduktion och tillräckligt mycket tid att labba" 
/ en nöjd deltagare 3/3-2015
Citat från tidigare deltagare

Kursfakta

Kurs-ID: T1428
Längd: 4 dagar
Pris exkl moms: 31 450 kr
Inregistrering: 09.00
Kursstart: 09.30
Kursslut (ca): 16.30

Frågor om kursen?

Har du frågor om kursens innehåll, leveransdatum/ort eller behöver en företagsanpassad variant? Fyll i formuläret nedan!


Kan betalas med:
TRAINING CARD

Ort och datum

Stockholm
29 maj-1 jun
Boka nu!
25 sep-28 sep
Boka nu!
7 nov-10 nov
Boka nu!
18 dec-21 dec
Boka nu!
Göteborg
29 maj-1 jun
R
Boka nu!
25 sep-28 sep
R
Boka nu!
7 nov-10 nov
R
Boka nu!
18 dec-21 dec
R
Boka nu!
Malmö
29 maj-1 jun
R
Boka nu!
25 sep-28 sep
R
Boka nu!
7 nov-10 nov
R
Boka nu!
18 dec-21 dec
R
Boka nu!
Cloud Access
i Läs mer

Delta på kursen från ditt hem, jobb eller annan plats.

29 maj-1 jun
Boka nu!
25 sep-28 sep
Boka nu!
7 nov-10 nov
Boka nu!
18 dec-21 dec
Boka nu!

Tipsa