BLC_CPP

Ladda ner som PDF

Certified ProxySG Professional

Blue Coat Certified ProxySG Professional (BCCPP) är avsedd för IT-administratörer som vill behärska de avancerade egenskaperna i Blue Coat ProxySG. Efter avslutad kurs kommer du att förstå:

*ProxySG:s arkitektur
*Hur man använder Content Policy Language och hur man kan spåra policyexekvering
*Autentisering realmer och hur man konfigurerar dem på ProxySG
*Hur man använder ProxySG för forwarding och failover
*Strömmande media och Bandwidth Management
*Hur ProxySG arbetar med ProxyAV för att utföra antivirusskanning
*Hur Blue Coat Director kan användas för att administrera flera ProxySG:s

Audience

IT-säkerhetsadministratörer som har praktisk erfarenhet av ProxySG och vill bemästra den avancerade säkerhetsfunktionerna som Blue Coat produkter erbjuder.

Prior knowledge

Blue Coat Certified ProxySG Administrator (BCCPA) certifiering samt praktisk erfarenhet av ProxySG. Dessutom skall deltagaren ha fördjupade kunskaper om nätverk, säkerhet och autentisering.

 

Course Content

Blue Coat Certified ProxySG Professional (BCCPP) består av mer komplicerade och tekniska begrepp och omfattande praktiska lösningar:

*Systemarkitektur
*Caching arkitektur
*Introduktion till Content Policy Language (CPL)
*CPL, grundläggande
*CPL, medelnivå Policyspårning
*CPL Best Practices
*Hantera nedladdningar och datatyper
*Hantera flashtrafik
*Avancerade autentiseringskoncept
*Gästautentisering och felsökning
*Autentisering med BCAAA
*Autentisering med Kerberos
*Autentisering - felsökning
*Forwarding
*Avancerad SSL 
*ProxySG prestandaövervakning
*ProxySG integration

Deltagare blir Blue Coat Certifierade ProxySG Professionals efter avslutad kurs och avläggande av Prometric prov online.

Course Content

Blue Coat Certified ProxySG Professional (BCCPP) består av mer komplicerade och tekniska begrepp och omfattande praktiska lösningar:

*Systemarkitektur
*Caching arkitektur
*Introduktion till Content Policy Language (CPL)
*CPL, grundläggande
*CPL, medelnivå Policyspårning
*CPL Best Practices
*Hantera nedladdningar och datatyper
*Hantera flashtrafik
*Avancerade autentiseringskoncept
*Gästautentisering och felsökning
*Autentisering med BCAAA
*Autentisering med Kerberos
*Autentisering - felsökning
*Forwarding
*Avancerad SSL 
*ProxySG prestandaövervakning
*ProxySG integration

Deltagare blir Blue Coat Certifierade ProxySG Professionals efter avslutad kurs och avläggande av Prometric prov online.

Utbildningen levereras i samarbete med

Kursfakta

Kurs-ID: BLC_CPP
Längd: 2 dagar
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Avtalsrabatter och kampanjer kan ej nyttjas på denna kurs.


Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.

Tipsa