CTX_CNS-205I

Ladda ner som PDF

Citrix Netscaler 10 Essentials and Networking

Målet med kursen Citrix NetScaler 10 Essentials and Networking är att ge deltagaren kunskap i både de grundläggande begrepp och de avancerade färdigheter som behövs för att implementera, konfigurera, säkra, övervaka, optimera och felsöka Citrix NetScaler från ett nätverksperspektiv.

Denna kurs är utformad speciellt för deltagare som har begränsad eller ingen tidigare erfarenhet av NetScaler. Kursen är baserad på Citrix NetScaler 10, men de färdigheter och grundläggande begrepp som tas upp är gemensamma med tidigare produktversioner.

Målgrupp

Den här kursen rekommenderas för deltagare som vill lära sig grunderna i NetScaler-plattformen och som samtidigt har erfarenhet av nätverksadministration.

Förkunskaper

Rekommenderade förkunskaper:

 • Kunskap om TCP/IP och HTTP protokollen och en förståelse för OSI-modellen.
 • Erfarenhet av nätverksenheter, nätverksprotokoll och aspekter kring applikations- och sitearkitektur.
 • Erfarenhet av UNIX eller Linux.
 • Erfarenhet av grundläggande koncept kring systemadministration, så som loggning, uppgradering av mjukvara och High Availability.
 • Kännedom av webservermjukvara.
 • Kunskap om nätverksrelaterade säkerhetshot och koncept kring skydd av siter.

Certifieringsförberedande

Den här kursen förbereder deltagarna för certifieringstestet "A28 Citrix NetScaler 10 Essentials and Networking". Godkänt test ger CCA-certifiering för NetScaler 10.

Kursens mål

Efter avslutad kurs har deltagarna fått lära sig att:

 • Känna till möjligheterna med NetScaler
 • Förklara nätverksarkitekturen hos NetScaler
 • Hämta, installera och administrera NetScaler-licenser
 • Förklara hur SSL används för att säkra NetScaler
 • Implementera TriScale-tekniken, inklusive klusterfunktionaliteten
 • Konfigurera lastbalansering och GSLB
 • Anpassa NetScaler för trafikflödes- och innehållsspecifika krav
 • Visa övervakning och rapportering via inbyggda loggverktyg
 • Implementera rekommenderade verktyg och tekniker för att felsöka vanliga konfigurationsfel

Kursinnehåll

Getting Started

 • NetScaler Overview
 • Introduction t- the NetScaler System
 • NetScaler Functionality
 • NetScaler Operating System Overview
 • Hardware Platforms
 • Hardware Components
 • Planning a NetScaler Deployment
 • Deployment Scenarios
 • TriScale
 • NetScaler Configuration
 • Logging in t- the NetScaler System
 • NetScaler Licenses

Basic Networking

 • OSI Networking Model
 • NetScaler Architecture Overview
 • Packet Forwarding
 • NetScaler-Owned IP Addresses
 • NetScaler IP Address
 • Sending a Client IP Address t- Servers
 • Virtual Local Area Networks
 • Network Address Translation

Basic Load Balancing

 • Load Balancing Basics
 • Configure Basic Load Balancing
 • Services Configuration Overview
 • Virtual Servers... Läs mer

Kursens mål

Efter avslutad kurs har deltagarna fått lära sig att:

 • Känna till möjligheterna med NetScaler
 • Förklara nätverksarkitekturen hos NetScaler
 • Hämta, installera och administrera NetScaler-licenser
 • Förklara hur SSL används för att säkra NetScaler
 • Implementera TriScale-tekniken, inklusive klusterfunktionaliteten
 • Konfigurera lastbalansering och GSLB
 • Anpassa NetScaler för trafikflödes- och innehållsspecifika krav
 • Visa övervakning och rapportering via inbyggda loggverktyg
 • Implementera rekommenderade verktyg och tekniker för att felsöka vanliga konfigurationsfel

Kursinnehåll

Getting Started

 • NetScaler Overview
 • Introduction t- the NetScaler System
 • NetScaler Functionality
 • NetScaler Operating System Overview
 • Hardware Platforms
 • Hardware Components
 • Planning a NetScaler Deployment
 • Deployment Scenarios
 • TriScale
 • NetScaler Configuration
 • Logging in t- the NetScaler System
 • NetScaler Licenses

Basic Networking

 • OSI Networking Model
 • NetScaler Architecture Overview
 • Packet Forwarding
 • NetScaler-Owned IP Addresses
 • NetScaler IP Address
 • Sending a Client IP Address t- Servers
 • Virtual Local Area Networks
 • Network Address Translation

Basic Load Balancing

 • Load Balancing Basics
 • Configure Basic Load Balancing
 • Services Configuration Overview
 • Virtual Servers Creation
 • Services Bound t- a Virtual Server
 • Configuration Verification
 • Load-Balancing Methods
 • Service Weights
 • Session Persistence Methods
 • Service Level Monitors

High Availability

 • High Availability Functionality
 • High Availability Node Configuration
 • Propagation and Synchronization
 • High Availability Management

Policies and Expressions

 • Policies Overview
 • Policy Basics
 • Basic Policy Components
 • About Policy Bindings
 • Policy Priorities
 • Hypertext Transfer Protocol
 • Expression Structures
 • Wildcards
 • Context-Sensitive Fields
 • Simple Expressions
 • Compound Expressions
 • Advanced Policy Conversion

Content Switching

 • Introduction t- Content Switching
 • Understanding Content Switching
 • Configure a Load-Balancing Setup for Content Switching
 • Content-Switching Policies
 • Content-Switching Rule Precedence Without Priority Specified
 • Content-Switching Rule Precedence With Priority Specified

Connection Tuning

 • IPv6
 • DNS and the NetScaler
 • IP Routing
 • Link Load Balancing
 • SIP Load Balancing
 • Custom Load
 • Persistence and Persistence Connections
 • Load-Balancing Configuration Protection
 • Load-Balancing Setup Management
 • Traffic Management

Global Server Load Balancing

 • GSLB Deployment Methods
 • GSLB Concepts
 • GSLB DNS Methods
 • Implementing Static GSLB
 • Metric Exchange Protocol
 • Configuring Site-to-Site Communication
 • Customizing the GSLB Configuration
 • GSLB Persistence
 • Monitoring GSLB Services
 • Protecting the GSLB Setup Against Failure
 • Implementing GSLB Failover for Disaster Recovery

Clustering

 • Features supported by Clustering
 • How Clustering Works
 • Cluster Synchronization
 • Cluster Connections
 • Cluster Communication Interfaces
 • Striped and Spotted IP Addresses
 • Traffic Distribution
 • Cluster and Node States
 • NetScaler Cluster Set up
 • NetScaler Cluster Traffic Distribution Mechanisms
 • NetScaler Cluster Management
 • NetScaler Cluster Troubleshooting

Security and Authentication

 • SSL
 • SSL Administration
 • SSL Keys
 • Digital Certificates
 • Certificate Signing Request
 • SSL Certificates
 • Certificate Generation
 • Certificate Key Pairs
 • NetScaler System Communication
 • Front-end SSL
 • Front-end SSL_TCP
 • Securing Traffic
 • SSL_Bride
 • SSL Termination Points
 • SSL Offload
 • Configuring SSL Offload
 • Advanced SSL Settings
 • Hardware Compliance
 • Authentication Setup
 • AAA for Traffic Management
 • SAML 2.0 Consumer Support
 • Enhanced NTLMv2 Support
 • Authentication Policy Creation
 • Single Sign-on Setup
 • LDAP Authentication
 • Detailed Access Control Lists Configuration
 • Extended Access Control Lists
 • Creation and Removal of Access Control Lists
 • SYN, SSL Renegotiation, TLS Man-in-the-Middle, and DoS Protection
 • Client Traffic Management Based on Traffic Rate

Rewrite, Responder, and URL Transformation

 • Understanding Packet Processing Flow
 • Understanding Policies
 • Policy Process Evaluation Flow
 • Identifying Advanced Policy Expressions
 • Actions
 • Understanding Bind Points
 • Understanding Policy Labels
 • Pattern Sets
 • Typecasting
 • Rewrite, Responder, and URL Transform
 • Configuring Rewrite Policies and Actions
 • Configuring Responder Policies and Actions
 • Configuring URL Transformation Policies and Actions

Optimizing Traffic

 • Introduction t- Compression
 • Integrated Caching
 • Reverse-Proxy-Cache Configuration
 • Content Groups
 • Cache Selectors and Policies
 • Caching Static and Dynamic Content
 • Request and Response Process Flow
 • Cache Policies and Cache Expressions
 • Action Analytics
 • Evaluation Order
 • Built-In Policies
 • Graceful Cache Configuration Changes
 • Cache Content Groups
 • FlashCache
 • Caching Management
 • AppExpert Templates
 • Terminology
 • Methodology

Advanced Monitoring

 • Monitoring Needs
 • Simple Network Management Protocol
 • Dashboard
 • Citrix Command Center
 • Reporting Tools
 • NetScaler Log Management
 • Audit Logging
 • Configuring NetScaler for Audit Logging
 • Configuring an Audit Logging Server
 • Global Auditing Parameters
 • Configuring Auditing Policies
 • Monitoring Methods
 • Reporting Tools
 • Monitoring Needs
 • Simple Network Management Protocol
 • T- Configure SMNPv1 and SMNPv2
 • AppFlow on the NetScaler
 • AppFlow Collectors and EdgeSight Monitoring
 • AppFlow Actions and EdgeSight Monitoring
 • Third-Party Collectors

Troubleshooting

 • Troubleshooting Methodology
 • Troubleshooting Resources
 • Troubleshooting Tools
 • Troubleshooting Network Issues
 • Troubleshooting Hardware Issues
 • Load Balancing Issues
 • Authentication, Authorization, and Access (AAA) Issues
 • SSL Troubleshooting
 • SSL Offload Troubleshooting
 • Policy Troubleshooting
 • High Availability Troubleshooting

Utbildningen levereras i samarbete med

Kurs-ID: CTX_CNS-205I
Längd: 5 dagar
Pris exkl moms: 29 500 kr
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Avtalsrabatter och kampanjer kan ej nyttjas på denna kurs.


Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.