CTX_CXD-400

Ladda ner som PDF

Designing Citrix XenDesktop 7 Solutions

Kursen ger eleven kunskap om hur man bedömer behov inför installation, och hur man bygger design av en XenDesktop 7-plattform baserat på den metodik de allra flesta Citrixkunder använder.

Eleven får möjlighet att bygga upp en design för sin organisation och kommer ha tillgång till alla de verktyg och referensmaterial som krävs för att fullfölja uppgiften.

Målgrupp

Kursen är rekommenderad för solution designers och IT-arkitekter, konsulter och ingenjörer.

Eleven får hands-on-erfarenhet av att installera och konfigurera app- och desktoplösningar från grunden.

Eleven får även erfarenhet av att testa sin implementation innan utrullning.

När eleven lämnar klassrummet har denne kunskapen för att installera och implementera XenDesktop-lösningar enligt branchstandard.

Förkunskaper

Innan man tar denna kurs rekommenderar Citrix att eleven har följande:

- An understanding of server, desktop and application virtualization concepts
- Experience with Windows Server 2012, including:
 o Active Directory (AD)
 o Terminal Services
 o Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
 o Domain Name System (DNS)
 o Performance Monitoring
 o Group Policy Objects
- Experience with Microsoft SQL Server

Completion of the following courses or demonstrate equivalent knowledge:
 o CXD-102 Introduction to Citrix XenDesktop 7
 o CXD-300 Deploying Citrix XenDesktop 7 Solutions

Kursens mål

Efter avslutad kurs kan eleven genomföra följande:

- Installera och konfigurera hypervisorn
- Installera och konfigurera infrastrukturkomponenter
- Installera och konfigurera XenDesktop 7
- Konfigurera XenDesktop 7-resurser (server OS hosted desktop, server OS hosted apps och desktop OS hosted desktops)
- Konfigurera användarprofiler och policies
- Installera, konfigurera och migrera Provisioning Services
- Testa miljön innan utrullning
 
Course Objectives

- Understanding XenDesktop 7
- Setting Up the Hypervisor
- Setting up the Infrastructure Components
- Setting up the Citrix Infrastructure
- Setting up XenDesktop 7 Resources
- Setting up Policies
- Configuring Provisioning Services
- Preparing the Environment for Rollout

Övrigt
The CXD-400 Designing Citrix XenDesktop 7 Solutions prepares students for Exam 400 Designing Citrix XenDesktop 7 Solutions, a requirement for the Citrix Certified Expert for Apps and Desktops.

Kursens mål

Efter avslutad kurs kan eleven genomföra följande:

- Installera och konfigurera hypervisorn
- Installera och konfigurera infrastrukturkomponenter
- Installera och konfigurera XenDesktop 7
- Konfigurera XenDesktop 7-resurser (server OS hosted desktop, server OS hosted apps och desktop OS hosted desktops)
- Konfigurera användarprofiler och policies
- Installera, konfigurera och migrera Provisioning Services
- Testa miljön innan utrullning
 
Course Objectives

- Understanding XenDesktop 7
- Setting Up the Hypervisor
- Setting up the Infrastructure Components
- Setting up the Citrix Infrastructure
- Setting up XenDesktop 7 Resources
- Setting up Policies
- Configuring Provisioning Services
- Preparing the Environment for Rollout

Övrigt
The CXD-400 Designing Citrix XenDesktop 7 Solutions prepares students for Exam 400 Designing Citrix XenDesktop 7 Solutions, a requirement for the Citrix Certified Expert for Apps and Desktops.

Utbildningen levereras i samarbete med

Kursfakta

Kurs-ID: CTX_CXD-400
Längd: 5 dagar
Pris exkl moms: 31 000 kr
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Avtalsrabatter och kampanjer kan ej nyttjas på denna kurs.


Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.

Tipsa