CTX_CXD-300

Ladda ner som PDF

Deploying App and Desktop Solutions with Citrix XenApp and XenDesktop 7.5

Målet med kursen Deploying Citrix XenDesktop 7 Solutions är att ge eleven handgriplig erfarenhet av att installera och konfigurera en XenDesktop 7-plattform, i app eller desktopläge, från grunden. 

Det ingår även steg för att testa miljön före utrullning. När eleven lämnar klassrummet har denne kunskap för att framgångsrikt kunna implementera XenDesktop 7.

Målgrupp

Kursen rekommenderas till dig som är intresserad av eller ansvarig för att implementera virtualiseringslösningar för desktops eller applikationer samt för dig som är intresserad av att använda best practices, förstå nya och transformerande tekniker och av att marknadsföra dina kunskaper.

Förkunskaper

Innan man tar denna kurs rekommenderar Citrix att eleven har följande:


- Server, desktop, and application virtualization concepts
- Experience with Windows Server 2012, including:
 o Active Directory
 o Terminal Services
 o DHCP
 o DNS
 o Group Policy
- Experience with Microsoft SQL Server
- Completion of the following courses or demonstrate equivalent knowledge:
 o CXD-102 Introduction to Citrix XenDesktop 7
 o CXD-203 Managing Citrix XenDesktop 7 Solutions

Certifieringsförberedande

The CXD-300 Deploying Citrix XenDesktop 7 Solutions prepares students for Exam 300 Deploying Citrix XenDesktop 7 Solutions, a requirement for the Citrix Certified Professional for Apps and Desktops.

Kursens mål

Efter avslutad kurs kan eleven genomföra följande:

- Installera och konfigurera hypervisorn
- Installera och konfigurera infrastrukturkomponenter (AD, DNS, DHCP, Certificate Authority, Filserver, SQL-server)
- Installera alla beståndsdelar i XenDesktop 7 (XenDesktop, StoreFront, NetScaler, Receiver)
- Konfigurera resurser i XenDesktop 7 (hosted desktops, hosted shared desktops, hosted shared apps)
- Konfigurera användarprofiler och policies
- Installera och konfigurera Provisioning Services
- Testa miljön innan utrullning

Kursinnehåll

- Introduction to XenDesktop 7
- Hypervisor
- Infrastructure components (AD, DNS, DHCP, Certificate Authority, File Server, SQL Server)
- XenDesktop 7 components (XenDesktop, StoreFront, NetScaler, Provisioning Services, Receiver)
- XenDesktop 7 Resources (hosted desktops, hosted shared desktops, hosted shared apps)
- Profiles and Policies
- Provisioning Services
- Environment test (in preparation for rollout)

 

Kursens mål

Efter avslutad kurs kan eleven genomföra följande:

- Installera och konfigurera hypervisorn
- Installera och konfigurera infrastrukturkomponenter (AD, DNS, DHCP, Certificate Authority, Filserver, SQL-server)
- Installera alla beståndsdelar i XenDesktop 7 (XenDesktop, StoreFront, NetScaler, Receiver)
- Konfigurera resurser i XenDesktop 7 (hosted desktops, hosted shared desktops, hosted shared apps)
- Konfigurera användarprofiler och policies
- Installera och konfigurera Provisioning Services
- Testa miljön innan utrullning

Kursinnehåll

- Introduction to XenDesktop 7
- Hypervisor
- Infrastructure components (AD, DNS, DHCP, Certificate Authority, File Server, SQL Server)
- XenDesktop 7 components (XenDesktop, StoreFront, NetScaler, Provisioning Services, Receiver)
- XenDesktop 7 Resources (hosted desktops, hosted shared desktops, hosted shared apps)
- Profiles and Policies
- Provisioning Services
- Environment test (in preparation for rollout)

 

Utbildningen levereras i samarbete med

Kursfakta

Kurs-ID: CTX_CXD-300
Längd: 5 dagar
Pris exkl moms: 31 000 kr
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Avtalsrabatter och kampanjer kan ej nyttjas på denna kurs.


Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.

Tipsa