M1625

Ladda ner som PDF

Framgångsrikt samarbete - online

- Chefer ska ha kunskap om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsmiljö.

Interaktiv utbildning som processleds av våra handledare online.

Arbetsmiljöverkets nya regler ställer krav på att arbetsledare och chefer ska ha kunskap om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsmiljö. Vi erbjuder dig möjligheten att träna på detta. Framgångsrikt samarbete är ett praktiskt laboratorium, där deltagarna – utifrån beforskade teorier och väl beprövade modeller – ökar sin kompetens som konfliktförebyggare och konfliktlösare, vilket bidrar till effektivare samverkan för att nå uppsatta mål.

Målgrupp

  • Chefer, ledare och nyckelpersoner som behöver och vill öka sin kompetens inomkonfliktområdet
  • Tidigare deltagare i utbildningen Förtroendefullt samarbete (FS) som ytterligare vill träna på att förebygga och lösa konflikter
  • Medarbetare som möter kunder i kundtjänst, call center eller dylikt

Förkunskaper

Kursen kräver inga områdesförkunskaper

Framgångsrikt samarbete är en nätbaserad interaktiv utbildning som processleds av våra handledare online, fördelad under 5 träffar á 2 timmar, sammanlagt 10 timmar. Enklare hemuppgifter tillkommer.

Målet är att öka deltagarnas förståelse för vad en konflikt kan vara och varför den uppkommer, samt hur konflikter kan förebyggas och lösas akut. Framgångsrikt samarbete ger dig dessutom konkreta verktyg och nya vanor att omedelbart använda i din vardag. Du kommer även att få stöd i att skapa en personlig handlingsplan för verklig action. 

Utbildningen följer en fastställd kursplan, för intyg krävs att du medverkar vid samtliga fem tillfällen. Får du förhinder vid enstaka tillfällen erbjuder vi möjligheter att delta i en annan grupp.

Grupperna är max 10 personer. Deltagarna som regel arbetar inte tillsammans (om ni inte uttryckligen önskar något annat). Alla hör alla och kan även välja att se varandra under arbetet i smågrupper.

Inna Saxe och Michael Carlsson från CoreCode

Framgångsrikt samarbete processleds av Inna Saxe och Michael Carlsson, båda med lång erfarenhet av arbete med kommunikation i olika former och på alla nivåer i organisationer och företag. De är... Läs mer

Framgångsrikt samarbete är en nätbaserad interaktiv utbildning som processleds av våra handledare online, fördelad under 5 träffar á 2 timmar, sammanlagt 10 timmar. Enklare hemuppgifter tillkommer.

Målet är att öka deltagarnas förståelse för vad en konflikt kan vara och varför den uppkommer, samt hur konflikter kan förebyggas och lösas akut. Framgångsrikt samarbete ger dig dessutom konkreta verktyg och nya vanor att omedelbart använda i din vardag. Du kommer även att få stöd i att skapa en personlig handlingsplan för verklig action. 

Utbildningen följer en fastställd kursplan, för intyg krävs att du medverkar vid samtliga fem tillfällen. Får du förhinder vid enstaka tillfällen erbjuder vi möjligheter att delta i en annan grupp.

Grupperna är max 10 personer. Deltagarna som regel arbetar inte tillsammans (om ni inte uttryckligen önskar något annat). Alla hör alla och kan även välja att se varandra under arbetet i smågrupper.

Inna Saxe och Michael Carlsson från CoreCode

Framgångsrikt samarbete processleds av Inna Saxe och Michael Carlsson, båda med lång erfarenhet av arbete med kommunikation i olika former och på alla nivåer i organisationer och företag. De är bland annat certifierade handledare för det forskningsbaserade programmet ”Förtroendefullt samarbete” som syftar till att bättre kunna hantera ickefungerande relationer och skapa hållbart och mer effektivt samarbete.

Utbildningen levereras i samarbete med

Kursfakta

Kurs-ID: M1625
Längd: 10 Tim
Pris exkl moms: 9 900 kr

Avtalsrabatter och kampanjer kan ej nyttjas på denna kurs.


Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.