CC2606

Ladda ner som PDF

GZHA - The Green Zone Health Adventure

Fem nätter, sex dagar och resten av ditt liv! Välkommen till ett fantastiskt äventyr...
...välkommen till
THE GREEN ZONE HEALTH ADVENTURE – REWRITE YOUR LIFE

"Det är endast i äventyret vissa människor lyckas lära känna sig själva – finna sig själva."
André Gide, fransk författare (1869-1951)

Är nu den tid då det är dags för dig att:

 • testa dina gamla antaganden och föreställningar om vem du egentligen är?
 • kliva ombord på en livsförändrande resa?
 • uppleva att bli och vara mer full av liv?
 • våga bli och vara en del av en likasinnad gemenskap, med inspirerande, hälsomedvetna och omtänksamma människor?
 • omvandla ohälsosamma tankar, beteenden och relationer till nya – som istället inspirerar och ger energi till ökad visdom, livsgnista, empati  och inlevelse, kreativitet samt mental spänst och motståndskraft i alla delar av ditt liv.
 • öka energinivån, glädjen, livfullheten och närvaron i ditt liv?

Ja?
Då är det här även din resa!

Tänk dig, du är just på väg att kliva in i ett äventyr. Ett utforskande äventyr, för att ge dig själv mer glädje, frihet och välmående. Ett äventyr både på egen hand, in i dig själv, och tillsammans med andra. En gemensam resa, i – och med – ömsesidigt stöd, uppmuntran och guidning.

Din upptäcktsresa guidas av tre processledare. Du är även tillsammans med andra likasinnade, som bryr sig om dig och önskar dig att uppfylla dina önskningar om ett ökat... Läs mer

Är nu den tid då det är dags för dig att:

 • testa dina gamla antaganden och föreställningar om vem du egentligen är?
 • kliva ombord på en livsförändrande resa?
 • uppleva att bli och vara mer full av liv?
 • våga bli och vara en del av en likasinnad gemenskap, med inspirerande, hälsomedvetna och omtänksamma människor?
 • omvandla ohälsosamma tankar, beteenden och relationer till nya – som istället inspirerar och ger energi till ökad visdom, livsgnista, empati  och inlevelse, kreativitet samt mental spänst och motståndskraft i alla delar av ditt liv.
 • öka energinivån, glädjen, livfullheten och närvaron i ditt liv?

Ja?
Då är det här även din resa!

Tänk dig, du är just på väg att kliva in i ett äventyr. Ett utforskande äventyr, för att ge dig själv mer glädje, frihet och välmående. Ett äventyr både på egen hand, in i dig själv, och tillsammans med andra. En gemensam resa, i – och med – ömsesidigt stöd, uppmuntran och guidning.

Din upptäcktsresa guidas av tre processledare. Du är även tillsammans med andra likasinnade, som bryr sig om dig och önskar dig att uppfylla dina önskningar om ett ökat välmående, så att du kan leva just ditt allra bästa liv. Vi kallar resan The Green Zone Health Adventure – Rewrite Your Life!

Se detta som en inbjudan till dig att utforska din hälsa och ditt välmående, ur olika perspektiv, samt att skriva om ditt liv – kraftfullt, positivt och ansvarsfullt. Du kommer att få möjlighet att synliggöra gamla sår, för att kunna hela och läka dem, liksom att omtolka tidigare, ohälsosamma erfarenheter. Vinsten? Mer livfullhet, ökad livsenergi, ökad passion och glädje, bättre hälsa och välmående – på många nivåer, i just ditt liv.

Den här resan sker med stöd i de sex grönzonspraktikerna som, i kombination med kreativt skrivande, möjliggör för dig att omtolka, transformera och omvandla ditt liv – till just det liv du vill leva!

 1. Medveten inre observatör: skapa utrymme för självreflektion och självobservation.
 2. Samarbetsinriktad avsikt: söka gemensam vinning, genom ett samarbetsinriktat förhållningssätt.
 3. Sanning: dela med dig av din sanning och att (med)skapa en miljö där det är tryggt även för andra att vara sanna och uppriktiga.
 4. Eget val- eget ansvar: ta det fulla ansvaret för både ditt mentala och känslomässigt förhållningssätt och ditt agerande.
 5. Medvetenhet och självkännedom: öka din medvetandenivå och kännedom om dig själv – och därigenom om andra och om varje givet sammanhang.
 6. Omtanke och hållbarhet: genuint och autentiskt bry dig om dina nära, kolleger, din produkt, dina olika gemenskaper och grupper, liksom att verka i omtanke om vår gemensamma planet.

Vi kommer att arbeta med kopplingen mellan goda relationer och välmående, via tre aspekter av hälsa:

 • Fysisk (kropp)
 • Psykologisk/mental (sinne/tankar/kognition)
 • Existentiell (spirituell/andlig nivå, ”trossystem”)

Vi kommer att använda olika kraftfulla, beforskade och empiriskt verksamma metoder, för att du ska kunna släppa fram din fulla potential, för att skapa ditt eget allra bästa liv. Vi använder FIRO-teorin som den psykologiska basen i arbetet med att locka fram och skapa en hållbart förbättrad hälsa, välmående och upplevelsen av att vara full av liv. Under kursen väver vi in delar av The Human Element, Förtroendefullt samarbete, mindfulness och dess påverkan på vår kropp och vårt sinne, liksom neurobiologi, psykologi, olika andliga och spirituella metoder och traditioner, samt organisatorisk hälsa och ledarskap.

Vi utgår från upplevelsebaserad inlärning som pedagogisk metod och bjuder in till arbete i samtal och tystnad, arbete i par och i mindre grupper, liksom i helgrupp. Och vi använder visualiseringar och guidade meditationer för att nå delar av vår medvetenhet vi inte alltid reser till i vardagen. Vi ser veckan som ett tryggt laboratorium, där du bjuds in att öka din medvetenhet, samt testa och pröva dina tankar om dig själv och det liv som är hälsosamt och möjligt för just dig. Som en extra dimension använder vi kreativt skrivande och reflektion som ett helande utforskande verktyg; här kan du börja skriva din egen bok om ditt liv.

Krav och förutsättningar
Kursen genomförs på engelska. Om så behövs och önskas kommer du även att kunna skriva på andra språk. Kursen kommer att genomföras vid minst 10 anmälda deltagare, maximalt antal är 20. Utöver det finns inga speciella krav på förkunskaper, eller liknande. Även om det förstås är till gagn för dig själv om du är intresserad av din egen personliga utveckling och växt.

Vi (era tre processledare) hoppas möta er I augusti. Välkommen alla medresenärer!
Magdalena Helander
Celeste Blackman
Kurt Karlsson

Observera att viss undervisning även sker kvällstid varför övernattning är obligatorisk.

För exakta kursdata se CoreCodes hemsida: The Green Zone Health Adventure

Utbildningen levereras i samarbete med

Kursfakta

Kurs-ID: CC2606
Längd: 6 dagar
Pris exkl moms: 24 300 kr
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Avtalsrabatter och kampanjer kan ej nyttjas på denna kurs.


Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.