CC2604

Ladda ner som PDF

JGL - Jämställdhet Genus och Ledarskap

- Jämställdhet en ledarskapsfråga

Behovet av kunskap om jämställdhet och jämlikhet ökar i takt med att jämställd- hetsfrågorna tas på allvar och ord ska övergå till handling i företag och organisationer.  Syftet med utbildningen ska vara att ge deltagaren grundläggande kunskaper om jämställdhet, för att självständigt kunna förhålla sig sakligt till jämställdhetsfrågor, kunna undvika fördomar och kunna tillgodogöra sig vidare utbildning inom området.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till beslutsfattare, chefer och medarbetare. Utbildningen ger grundläggande kunskaper om jämställdhet och genus. Du får träna på att se samhället och arbetsmarknaden ur fler perspektiv. JGL ger dig konkreta verktyg för att leda i förändring.

Genom upplevelsebaserat lärande sammanfogas konkreta övningar med teori och fakta. Utbildningen är väl beprövad, vetenskapligt underbyggd och kvalitetssäkras kontinuerligt.

Utbildningen genomförs antingen under fyra dagar – 2+2 dagar. Uppföljningsdagarna genomförs ca en månad efter de två första dagarna. JGL genomförs på internat.

Gruppstorlek 8 - 15 deltagare. Utbildningen leds av certifierade handledare.
Observera att viss undervisning sker kvällstid varför övernattning är obligatorisk. 

 

Kurspris Stockholm/ Bommersvik
Pris 20.600 kr, varav kurspris 15.300 samt kost & konferensavgift 5.300 kr (alla priser är exkl moms)

Kurspris Skåne/ Hovs Hallar
Pris 20.600 kr, varav kurspris 15.300 samt kost & konferensavgift 5.300 kr (alla priser är exkl moms)

För exakta priser och kurscenter se CoreCodes sida: JGL – Jämställdhet Genus Ledarskap

Genom upplevelsebaserat lärande sammanfogas konkreta övningar med teori och fakta. Utbildningen är väl beprövad, vetenskapligt underbyggd och kvalitetssäkras kontinuerligt.

Utbildningen genomförs antingen under fyra dagar – 2+2 dagar. Uppföljningsdagarna genomförs ca en månad efter de två första dagarna. JGL genomförs på internat.

Gruppstorlek 8 - 15 deltagare. Utbildningen leds av certifierade handledare.
Observera att viss undervisning sker kvällstid varför övernattning är obligatorisk. 

 

Kurspris Stockholm/ Bommersvik
Pris 20.600 kr, varav kurspris 15.300 samt kost & konferensavgift 5.300 kr (alla priser är exkl moms)

Kurspris Skåne/ Hovs Hallar
Pris 20.600 kr, varav kurspris 15.300 samt kost & konferensavgift 5.300 kr (alla priser är exkl moms)

För exakta priser och kurscenter se CoreCodes sida: JGL – Jämställdhet Genus Ledarskap

Utbildningen levereras i samarbete med

Kursfakta

Kurs-ID: CC2604
Längd: 4 dagar
Pris exkl moms: 22 750 kr
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Avtalsrabatter och kampanjer kan ej nyttjas på denna kurs.


Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.

Tipsa