M1625

Ladda ner som PDF

KonfliktLABB online

KonfliktLABB är en nätbaserad interaktiv utbildning som processleds av våra handledare online, fördelat under 5 träffar á 2 timmar, sammanlagt 10 timmar. Enklare hemuppgifter tillkommer. Onlineformatet innebär att du kan delta var som helst, så länge du har en dator, surfplatta eller smartphone med internetuppkoppling.

Antalet anmälda arbetsrelaterade sjukdomar har ökat med drygt 70 procent sedan år 2010. En aktuell studie från Arbetsmiljöverket visar att problem i relationerna på arbetsplatser är en av de tre orsakerna som ligger bakom denna ökning. Kunskap och verktyg för att både lösa och förebygga konflikter bidrar till bättre socialt samspel, vilket i sin tur bidrar till hälsosammare arbetsmiljö och effektivare samverkan för att nå uppsatta mål.

Målgrupp

 • Chefer, ledare och nyckelpersoner som behöver och vill öka sin kompetens inomkonfliktområdet
 • Tidigare deltagare i utbildningen Förtroendefullt samarbete (FS) som ytterligare vill träna på att förebygga och lösa konflikter
 • Medarbetare som möter kunder i kundtjänst, call center eller dylikt

Förkunskaper

Kursen kräver inga områdesförkunskaper

Datum för förmiddagsgrupp
08:30 - 10:30 tisdagar start v 41.

 • 18 oktober
 • 25 oktober
 • 1 november
 • 15 november
   

Datum för eftermiddagsgrupp
15:30 - 17:30 tisdagar start v 43.

 • 25 oktober
 • 1 november
 • 8 november
 • 15 november
 • 6 december

*För att boka för- eller eftermiddag välj respektive startdatum till höger!

Kursinnehåll och upplägg

Målet med utbildningen är att öka deltagarnas förståelse för vad en konflikt kan vara och varför den uppkommer, samt hur konflikter kan förebyggas och lösas akut. KonfliktLABB är just ett praktiskt laboratorium, där deltagarna – utifrån beforskade teorier och väl beprövade modeller – ges möjlighet att börja träna upp sin kompetens som konfliktförebyggare och konfliktlösare. KonfliktLABB ger dig dessutom konkreta verktyg och nya vanor att omedelbart använda i din vardag. Du kommer även att få stöd i att skapa en personlig handlingsplan för verklig action.

Utbildningen följer en fastställd kursplan, för intyg krävs att du medverkar vid samtliga fem tillfällen. Får du förhinder vid enstaka tillfällen erbjuder vi möjligheter att delta i en annan grupp.

Grupperna är max... Läs mer

Datum för förmiddagsgrupp
08:30 - 10:30 tisdagar start v 41.

 • 18 oktober
 • 25 oktober
 • 1 november
 • 15 november
   

Datum för eftermiddagsgrupp
15:30 - 17:30 tisdagar start v 43.

 • 25 oktober
 • 1 november
 • 8 november
 • 15 november
 • 6 december

*För att boka för- eller eftermiddag välj respektive startdatum till höger!

Kursinnehåll och upplägg

Målet med utbildningen är att öka deltagarnas förståelse för vad en konflikt kan vara och varför den uppkommer, samt hur konflikter kan förebyggas och lösas akut. KonfliktLABB är just ett praktiskt laboratorium, där deltagarna – utifrån beforskade teorier och väl beprövade modeller – ges möjlighet att börja träna upp sin kompetens som konfliktförebyggare och konfliktlösare. KonfliktLABB ger dig dessutom konkreta verktyg och nya vanor att omedelbart använda i din vardag. Du kommer även att få stöd i att skapa en personlig handlingsplan för verklig action.

Utbildningen följer en fastställd kursplan, för intyg krävs att du medverkar vid samtliga fem tillfällen. Får du förhinder vid enstaka tillfällen erbjuder vi möjligheter att delta i en annan grupp.

Grupperna är max 10 personer. Deltagarna som regel arbetar inte tillsammans (om ni inte uttryckligen önskar något annat). Alla hör alla och kan även välja att se varandra under arbetet i smågrupper.

Inna Saxe och Michael Carlsson från CoreCode

KonfiktLABBet processleds av Inna Saxe och Michael Carlsson, båda med lång erfarenhet av arbete med kommunikation i olika former och på alla nivåer i organisationer och företag. De är bland annat certifierade handledare för det forskningsbaserade programmet ”Förtroendefullt samarbete” som syftar till att bättre kunna hantera ickefungerande relationer och skapa hållbart och mer effektivt samarbete.

Utbildningen levereras i samarbete med

Kursfakta

Kurs-ID: M1625
Längd: 10 Tim
Pris exkl moms: 9 900 kr
Inregistrering: 09.00
Kursstart: 09.30
Kursslut (ca): 17.00

Avtalsrabatter och kampanjer kan ej nyttjas på denna kurs.


Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.

Tipsa