CBL_AP17

Ladda ner som PDF

Bättre COBOL

Kursens huvudmål är att ge deltagarna :

  • kunskaper om COBOL-språkets uppbyggnad och struktur.
  • kunskaper om utökningar genom COBOL –85 standarden.
  • kunskaper om utökningar genom tillägg till standarden –89.
  • kännedom om COBOL 2002 standarden.

Målgrupp

Kursen vänder sig till COBOL-programmerare, som inte har arbetat med programmering under en tid och vill aktualisera, förbättra och bekräfta sina vilande kunskaper i COBOL. Kursen vänder sig inte till de som arbetar dagligen med COBOL-programmering.

Förkunskaper

Kunskaper om COBOL-programmering.

Bakgrund och standard
Från 1959 till 2016.

COBOL-språkets grunder
Grundläggande struktur, kodningsformat, Environment Division, Input-Output Section, Configuration Section, Data Division, Linkage Section, Working-Storage Section, Local-Storage Section, Procedure Division etc.

Variabler och konstanter
Variabler, gruppering, deklarationer, redigering, konstanter.

Beräkningar och aritmetik
Add, Subtract, Divide, Multiply, Compute.

Flytta och redigera
Flytta dataelement, flytta dataelement i strukturer, flytta hela strukturer,
flytta motsvarande element, skapa strängar, initiera strängar.

Paragrafer och slingor
Paragrafer, Out-Of-Line Perform, In-Line Perform.

Villkor och utvärderingar
Enkla villkor, sammansatta villkor, If-Then-Else-End-If, Evaluate,
villkorsvariabler.

Tabeller och strukturer
Omdefinition, deklarera tabeller, initiera tabeller, referera tabeller,
tabeller i tabeller.

Sekvensfiler, Indexerade filer
Select, File Description, Open-Close, Read, Write.


Mera om tabeller
Deklarera tabeller, initiera tabeller, seriell sökning, binär sökning.

Lagringsformer
Alfanumeriskt, numeriskt, teckenformat, decimalt, binärt, Comp, Comp-3, Comp5,..

Subprogramanrop
Huvudprogram, Subprogram, Parameteröverföring, Exekveringsparametrar, Nästlade program, Direct Contained Program, Indirect Contained Program, Common... Läs mer

Bakgrund och standard
Från 1959 till 2016.

COBOL-språkets grunder
Grundläggande struktur, kodningsformat, Environment Division, Input-Output Section, Configuration Section, Data Division, Linkage Section, Working-Storage Section, Local-Storage Section, Procedure Division etc.

Variabler och konstanter
Variabler, gruppering, deklarationer, redigering, konstanter.

Beräkningar och aritmetik
Add, Subtract, Divide, Multiply, Compute.

Flytta och redigera
Flytta dataelement, flytta dataelement i strukturer, flytta hela strukturer,
flytta motsvarande element, skapa strängar, initiera strängar.

Paragrafer och slingor
Paragrafer, Out-Of-Line Perform, In-Line Perform.

Villkor och utvärderingar
Enkla villkor, sammansatta villkor, If-Then-Else-End-If, Evaluate,
villkorsvariabler.

Tabeller och strukturer
Omdefinition, deklarera tabeller, initiera tabeller, referera tabeller,
tabeller i tabeller.

Sekvensfiler, Indexerade filer
Select, File Description, Open-Close, Read, Write.


Mera om tabeller
Deklarera tabeller, initiera tabeller, seriell sökning, binär sökning.

Lagringsformer
Alfanumeriskt, numeriskt, teckenformat, decimalt, binärt, Comp, Comp-3, Comp5,..

Subprogramanrop
Huvudprogram, Subprogram, Parameteröverföring, Exekveringsparametrar, Nästlade program, Direct Contained Program, Indirect Contained Program, Common Program Attribute, Local vs. Global Data, External Data, Initial Program Attribute.

Inbyggda funktioner
Syntaxregler och användning, datum- tid- och sträng-funktioner: Gregorian Date, Julian Date, Integer Date, Integer-Of-Date, Date-Of-Integer, Integer-Of-Day, Day-Of-Integer, Date-To YYYYMMDD,m.fl.
Stränghantering: Length, Lower-Case, Upper-Case, Reverse, m.fl.

Sortering
Översikt, Sort-procedurer, Release, Return…

Adresser och Pekare
Basadresser, Tilläggsadresser, Address Of, Pointer, Set.

Language Environment, LE
Översikt, Callable Services, Call Syntax

Cobol-2002
Syntaxregler, Datatyper, Exit, Dynamiska tabeller, Validering, Initiering, Villkorad kompilering, Egna funktioner, m.m.
DL/I programexempel.
DB2/SQL programexempel.

Övningar
Kursen innehåller olika övningar, där varje övning består av ett flertal uppgifter för att prova/använda olika konstruktioner och språkelement.

Utbildningen levereras i samarbete med

Kursfakta

Kurs-ID: CBL_AP17
Längd: 3 dagar
Pris exkl moms: 23 500 kr
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Avtalsrabatter och kampanjer kan ej nyttjas på denna kurs.


Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.