CBL_DB15

Ladda ner som PDF

DL/I programmering från grunden

Kursmål

Kunna skriva COBOL batchprogram som innehåller de vanligaste anropen för att läsa, skapa, radera och förändra data i en DL/I-databas.

Målgrupp

Kursen vänder sig till COBOL-programmerare som skall använda DL/I-databaser.

Förkunskaper

Kunskaper i COBOL motsvarande innehållet i kursen COBOL från grunden.

Kursinnehåll

 • Introduktion till DL/I
  Översikt av program- och databasmiljö.
 • Databasbeskrivningar, DBD
  Översikt av segment, fält, nyckelbeskrivningar m.m.
 • Program Specification Block, PSB, Program Communication Block,
  PCB
  En beskrivning av programmets kommunikationsarea till DL/I,
  statuskoder, key feedback area m.m.
 • Applikationsprogrammets uppbyggnad
  Linkage Section, Procedure Division.
 • Hierarkiska strukturer
  Förälder-barn förhållande, hierarkisk sekvens, navigering i den
  hierarkiska sekvensen.
 • Databasåtkomst
  Beskrivning av läsande och skrivande databasanrop samt statuskoder
  som bör beaktas.
 • Segment Search Argument, SSA
  Okvalificerade och kvalificerade sökargument.
  Logiska operatorer.
 • Funktionskoder
  En översikt av vanliga funktionskoder och deras användningsområden.
 • Kommandokoder
  En översikt av vanliga kommandokoder och deras användningsområden.
 • Övningar
  Kursen innehåller flera små programmeringsövningar i samband med
  genomgång av de olika kursavsnitten, men har också en mer omfattande
  programmeringsövning som omfattar kursens samtliga teoriavsnitt.

Kursinnehåll

 • Introduktion till DL/I
  Översikt av program- och databasmiljö.
 • Databasbeskrivningar, DBD
  Översikt av segment, fält, nyckelbeskrivningar m.m.
 • Program Specification Block, PSB, Program Communication Block,
  PCB
  En beskrivning av programmets kommunikationsarea till DL/I,
  statuskoder, key feedback area m.m.
 • Applikationsprogrammets uppbyggnad
  Linkage Section, Procedure Division.
 • Hierarkiska strukturer
  Förälder-barn förhållande, hierarkisk sekvens, navigering i den
  hierarkiska sekvensen.
 • Databasåtkomst
  Beskrivning av läsande och skrivande databasanrop samt statuskoder
  som bör beaktas.
 • Segment Search Argument, SSA
  Okvalificerade och kvalificerade sökargument.
  Logiska operatorer.
 • Funktionskoder
  En översikt av vanliga funktionskoder och deras användningsområden.
 • Kommandokoder
  En översikt av vanliga kommandokoder och deras användningsområden.
 • Övningar
  Kursen innehåller flera små programmeringsövningar i samband med
  genomgång av de olika kursavsnitten, men har också en mer omfattande
  programmeringsövning som omfattar kursens samtliga teoriavsnitt.

Utbildningen levereras i samarbete med

Kursfakta

Kurs-ID: CBL_DB15
Längd: 3 dagar
Inregistrering: 09.00
Kursstart: 09.30
Kursslut (ca): 17.00
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Avtalsrabatter och kampanjer kan ej nyttjas på denna kurs.


Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.