CBL_OS53

Ladda ner som PDF

z/OS med TSO/ISPF från grunden

Få kännedom om stordatorn och dess subsystem, kunna använda ISPF för att skapa, redigera och hantera olika filer, bibliotek och data, samt ha en förståelse för TSO-miljön och dess kommandon.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som skall arbeta i IBM z/OS miljö t.ex. programmerare, operatörer och systemövervakare samt systemtekniker.

Förkunskaper

Allmänna kunskaper om datorer och datasystem.
- z/OS MVS översikt
Översikt, sammankoppling, minneshantering, avbrottshantering, jobbhantering, programexekvering, system och subsystem, datalagring och dataset, lagringsformer.
 
- Introduktion till TSO/ISPF
TSO, Time Sharing Option, ISPF,Interactive System Productivity Facility, panelöversikt, navigering, inställningar, hjälp.
 
- Säkerhetssystemet
RACF, Resource Access Control Facility, användare profiler och grupper, resursprofiler och behörighetskontroll.
 
- ISPF – skapa data
Logiska och fysiska poster, postformat och blockning, namnsättningsregler, skapa sekvensfil, skapa bibliotek; PDS, PDSE, skapa VSAM KSDS.
 
- ISPF – editera data
Edit- befintliga medlemmar, -nya medlemmar, editorprofil, bläddring, primärkommandon, radkommandon.
 
- TSO översikt
Översikt, kommandosyntax, syntaxdiagram, hjälp, kommandon, kommandoprocedurer.
 
- Introduktion till Jobb och JCL
Översikt, Job Control Language, System Display and Search Facility.
 
- Övningar
Kursen innehåller övningar i samband med varje kursavsnitt, där varje övning innehåller ett flertal övningsuppgifter.
- z/OS MVS översikt
Översikt, sammankoppling, minneshantering, avbrottshantering, jobbhantering, programexekvering, system och subsystem, datalagring och dataset, lagringsformer.
 
- Introduktion till TSO/ISPF
TSO, Time Sharing Option, ISPF,Interactive System Productivity Facility, panelöversikt, navigering, inställningar, hjälp.
 
- Säkerhetssystemet
RACF, Resource Access Control Facility, användare profiler och grupper, resursprofiler och behörighetskontroll.
 
- ISPF – skapa data
Logiska och fysiska poster, postformat och blockning, namnsättningsregler, skapa sekvensfil, skapa bibliotek; PDS, PDSE, skapa VSAM KSDS.
 
- ISPF – editera data
Edit- befintliga medlemmar, -nya medlemmar, editorprofil, bläddring, primärkommandon, radkommandon.
 
- TSO översikt
Översikt, kommandosyntax, syntaxdiagram, hjälp, kommandon, kommandoprocedurer.
 
- Introduktion till Jobb och JCL
Översikt, Job Control Language, System Display and Search Facility.
 
- Övningar
Kursen innehåller övningar i samband med varje kursavsnitt, där varje övning innehåller ett flertal övningsuppgifter.

Utbildningen levereras i samarbete med

Kursfakta

Kurs-ID: CBL_OS53
Längd: 2 dagar
Pris exkl moms: 11 500 kr
Inregistrering: 09.00
Kursstart: 09.30
Kursslut (ca): 17.00
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Avtalsrabatter och kampanjer kan ej nyttjas på denna kurs.


Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.

Tipsa