TRS140101

Ladda ner som PDF

Introduction to Microsoft Azure IaaS

Planera, implementera och nyttja resurserna i Microsoft Azure (Iaas)!

Detta är labben för dig som IT-tekniker och administratörer som i praktiken vill lära dig hur du kan utöka din nuvarande IT-miljö till Microsoft Azure samt att nyttja kraften och alla funktioner som en hybridbaserad molnlösning erbjuder.

Under dessa två dagar får du se och lära dig de viktigaste nyheterna kring exempelvis:

• Microsoft Azure Resource Manager
• Resource Groups
• Virtuella Maskiner
o Classic
o Modern
o Sizing
• Networking
o Network Security Groups
o Static / Dynamic IP
• Storage
• Backup
• Azure AD
o RMS
o Multi-factor authentication
• Remote App
• Azure Automation
• Log Analytics (OMS)
• DNS Zones
• Saker att tänka på

Labben är moduluppbyggd vilket gör att du själv väljer vilka moduler du vill göra och i vilken ordning, samt har möjlighet att fördjupa dig inom vissa områden som känns mer intressanta för just dig.

Du kommer att få förståelse för hur man nyttjar Microsoft Azure på bästa sätt och integrerar det med din existerande miljö genom att bygga s.k Hybrid Cloud.

Målgrupp

IT-tekniker och administratörer som arbetar med Microsoft Virtualisering och Active Directory eller Lösnings Arkitekter som vill lära sig designa nya lösningar som involverar Microsoft Azure.

Förkunskaper

Grundkunskaper och arbetserfarenhet från att arbeta med Microsoft Windows miljöer.

Kursmaterial

Student labbmanual.

Målgrupp:
IT-tekniker och administratörer som arbetar med Microsoft Virtualisering och Active Directory eller Lösnings Arkitekter som vill lära sig designa nya lösningar som involverar Microsoft Azure.

Förkunskapskrav:
Grundkunskaper och arbetserfarenhet från att arbeta med Microsoft Windows miljöer.

Målsättning:
Att efter avslutad utbildning på ett grundläggande sätt kunna planera, designa, implementera och nyttja resurser i Microsoft Azure tillsammans med den existerande infrastrukturen.

Material:
Student labbmanual.

Detaljerad beskrivning
• Microsoft Azure Resource Manager
• Resource Groups
• Virtuella Maskiner
o Classic
o Modern
o Sizing
• Networking
o Network Security Groups
o Static / Dynamic IP
• Storage
• Backup
• Azure AD
o RMS
o Multi-factor authentication
• Remote App
• Azure Automation
• Log Analytics (OMS)
• DNS Zones
• Saker att tänka på

Ditt tillval:

Här kan du välja och läsa mer om vilka tillval som finns

Målgrupp:
IT-tekniker och administratörer som arbetar med Microsoft Virtualisering och Active Directory eller Lösnings Arkitekter som vill lära sig designa nya lösningar som involverar Microsoft Azure.

Förkunskapskrav:
Grundkunskaper och arbetserfarenhet från att arbeta med Microsoft Windows miljöer.

Målsättning:
Att efter avslutad utbildning på ett grundläggande sätt kunna planera, designa, implementera och nyttja resurser i Microsoft Azure tillsammans med den existerande infrastrukturen.

Material:
Student labbmanual.

Detaljerad beskrivning
• Microsoft Azure Resource Manager
• Resource Groups
• Virtuella Maskiner
o Classic
o Modern
o Sizing
• Networking
o Network Security Groups
o Static / Dynamic IP
• Storage
• Backup
• Azure AD
o RMS
o Multi-factor authentication
• Remote App
• Azure Automation
• Log Analytics (OMS)
• DNS Zones
• Saker att tänka på

Ditt tillval:

Här kan du välja och läsa mer om vilka tillval som finns

Utbildningen levereras i samarbete med

Kursfakta

Kurs-ID: TRS140101
Längd: 2 dagar
Pris exkl moms: 15 999 kr

Avtalsrabatter och kampanjer kan ej nyttjas på denna kurs.


test

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.