T1007

Ladda ner som PDF

TOGAF® 9 Certified

Vad är TOGAF?

The Open Group Architecture Framework (TOGAF) är ett ramverk och en metod för att skapa, underhålla och tillämpa EA. TOGAF® är en industristandard som är tillgänglig kostnadsfritt för alla organisationer som önskar utveckla och arbeta med EA. 

TOGAF 9-utbildningen är uppdelad i två delar; TOGAF Foundation och TOGAF Certified. Foundation täcker grunderna av TOGAF 9 och Certified går på djupet och mer in i detaljerna av ramverket och metoden. Biners TOGAF-kurser är ackrediterade av The Open Group. Inom Skandinavien erbjuder vi dig flexibilitet genom att du kan boka och genomföra TOGAF 9 Foundation och Certified separat. Utanför Skandinavien erbjuder vi en kombinerad kurs som täcker både TOGAF 9 Foundation och Certified.

Förkunskaper

Kunskap i EA och/eller TOGAF® är en fördel. För att få skriva certifieringen i TOGAF® Certified krävs godkänt resultat på certifieringen i Foundation.
 

Certifieringsförberedande

Certifiering i TOGAF 9
Inom Skandinavien har våra kursdeltagare möjlighet att ta certifieringsproven i anslutning till kurserna. Utanför Skandinavien hänvisar vi till Prometrics testcenter för att utföra certifieringsproven. Certifieringen är uppdelad i två delar motsvarande kurserna Foundation (Level 1) respektive Certified (Level 2). För dem som ska certifieras i Foundation + Certified görs certifieringsprovet under eftermiddagen sista kursdagen.

Tidsram för certifiering
Certifieringsprovet för TOGAF Certified är en så kallad "open book"-examinering vilket betyder att deltagaren får ha tillgång till visst TOGAF-material vid provet. 

Provet består av 8 scenariobaserade flervalsfrågor som prövar deltagarens förmåga att analysera scenarier och applicera sin kunskap i TOGAF 9. Provtiden är 90 minuter för de som har engelska som modersmål och 135 minuter för de som inte har engelska som modersmål.

Certified kräver godkänt resultat på provet för Foundation. Proven kan genomföras som ett kombinerat prov eller som två separata. Vänligen ange i din kursanmälan hur du vill ta certifieringen.

Pris
Kostnaden för certifieringarna är inkluderade i kursavgiften. Provet rättas av The Open Group och resultatet mailas till kursdeltagaren inom en vecka efter genomförd certifiering.

Omcertifiering
Omcertifieringen får endast göras efter 4 veckors karantän.

Kursmaterial

I kursavgiften ingår kursboken TOGAF Version 9.1 i pdf-format och certifiering på Certified-nivå. Vi bjuder på lunch, för- och eftermiddagsfika.  Kursmaterialet är på engelska. På plats kommer de deltagare som valt att certifieras i samband med kursen att få tillgång till en testcertifiering i syfte att öva inför testet.

Studiematerial:
PDF av boken TOGAF Version 9.1 ingår i priset. Vi rekommenderar även att du köper följande böcker (går att köpa på Adlibris):

TOGAF Version 9.1, Engelska,  ISBN 9789087536794

TOGAF 9 Certified, Engelska,  ISBN 9789087537425

TOGAF 9 Foundation, Engelska,  ISBN 9789087537418

Mål - Efter avslutad kurs kommer du att…

 • Ha detaljerade kunskaper och förståelse för ramverket och metoden TOGAF® 9
 • Praktiskt kunna tillämpa TOGAF 9 för att ta fram och implementera EA i sitt företag
 • Vara förberedd för The Open Group's TOGAF 9 Level 2 certifiering.

Kursinnehåll

Den här kursen fokuserar på att lära dig att använda dina kunskaper inom EA och TOGAF® 9. Det är en fördjupning i TOGAF 9 enligt The Open Group's krav för certifiering på TOGAF 9 Level 2.

 • ADM faser och steg
 • Migrationsplanering och tekniker
 • Hantera intressenter och intressenters behov
 • Hantera, förvalta och återanvända arkitektur
 • Riktlinjer för att anpassa ADM
 • Architecture Content Framework
 • Implementationsstöd och tekniker
 • TOGAF referensmodeller

Förbättrad kurs!
Fler övningar och exempel

För du ska få ut ännu mer av Certified-kursen, har vi lagt till ett nytt moment som innebär att deltagarna får arbeta med och reflektera över ett praktiskt case/scenario. Genom detta får deltagaren en fördjupad förståelse för hur TOGAF fungerar för att sedan kunna applicera sina kunskaper på sin arbetsplats.

Mål - Efter avslutad kurs kommer du att…

 • Ha detaljerade kunskaper och förståelse för ramverket och metoden TOGAF® 9
 • Praktiskt kunna tillämpa TOGAF 9 för att ta fram och implementera EA i sitt företag
 • Vara förberedd för The Open Group's TOGAF 9 Level 2 certifiering.

Kursinnehåll

Den här kursen fokuserar på att lära dig att använda dina kunskaper inom EA och TOGAF® 9. Det är en fördjupning i TOGAF 9 enligt The Open Group's krav för certifiering på TOGAF 9 Level 2.

 • ADM faser och steg
 • Migrationsplanering och tekniker
 • Hantera intressenter och intressenters behov
 • Hantera, förvalta och återanvända arkitektur
 • Riktlinjer för att anpassa ADM
 • Architecture Content Framework
 • Implementationsstöd och tekniker
 • TOGAF referensmodeller

Förbättrad kurs!
Fler övningar och exempel

För du ska få ut ännu mer av Certified-kursen, har vi lagt till ett nytt moment som innebär att deltagarna får arbeta med och reflektera över ett praktiskt case/scenario. Genom detta får deltagaren en fördjupad förståelse för hur TOGAF fungerar för att sedan kunna applicera sina kunskaper på sin arbetsplats.

Kursfakta

Kurs-ID: T1007
Längd: 3 dagar
Pris exkl moms: 17 495 kr
Inregistrering: 09.00
Kursstart: 09.30
Kursslut (ca): 17.00

Avtalsrabatter och kampanjer kan ej nyttjas på denna kurs.


Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.