T1006

Ladda ner som PDF

TOGAF® - Foundation & Certified (blended)

The Open Group Architecture Framework (TOGAF) är ett ramverk och en metod för att skapa, underhålla och tillämpa Enterprise Architecture (EA). TOGAF® är en industristandard som är tillgänglig kostnadsfritt för alla organisationer som önskar utveckla och arbeta med EA. Den har byggts upp under ett antal år genom ett öppet deltagande och samarbete mellan framstående enterprisearkitekter. EA med TOGAF skapar förutsättningar för verksamheten att leva upp till ökade krav på flexibilitet och effektivisering.

TOGAF 9-utbildningen är uppdelad i två delar; TOGAF Foundation och TOGAF Certified. Foundation täcker grunderna av TOGAF 9 och Certified går på djupet och mer in i detaljerna av ramverket och metoden. Kurserna är ackrediterade av The Open Group och följer deras officiella krav på innehåll och struktur. Efter genomförd kurs har du möjlighet att certifiera dig.

TOGAF-kursen består av två delar – en e-learningdel med tyngd på grundläggande teori och en klassrumsdel med fördjupning och mer fokus på hur man tillämpar TOGAF i praktiken.

Audience

 • Applikationsarkitekter
 • Enterprisearkitekter
 • Informationsarkitekter
 • Koncernarkitekter
 • Systemintegratörer
 • Verksamhets- affärs- och IT-utvecklare
 • Process- och kravanalytiker
 • CIO och IT-chefer
 • Program- och projektledare för förändringsprojekt
 • Andra verksamhets- och IT-specialister som är involverade i företagets utveckling av EA.

Prior knowledge

Det krävs inga förkunskaper för att gå kursen. Eftersom kursdeltagaren börjar med grundkursen TOGAF® Foundation skapas en god grund och förståelse inför fortsättningskursen TOGAF Certified. För att klara av certifieringen rekommenderar vi dock kursdeltagaren att vara väl förberedd inför kursen. Detta genom att följa instruktioner på kursportalen, ta del av materialet där och gå igenom testmoduler. För att få skriva certifieringen i TOGAF® Certified krävs godkänt resultat på certifieringen i Foundation.

Certification

Inom Skandinavien har våra kursdeltagare möjlighet att ta certifieringsproven i anslutning direkt till kurserna. Certifieringen är uppdelad i två delar motsvarande kurserna Foundation (Level 1) respektive Certified (Level 2). För dem som ska certifieras i Foundation + Certified görs certifieringsprovet under eftermiddagen sista kursdagen. 
Certified-provet kräver godkänt resultat på provet för Foundation.

Courseware

För att få ut det mesta av din TOGAF-utbildning rekommenderar vi att du förser dig med så mycket material och information som möjligt. Med din Blended Learning-kurs får du gratis tillgång till TOGAF Version 9.1 i pdf-form samt Biners unika instuderingsguide, som steg för steg guidar dig igenom kursboken. Instuderingsguiden fungerar allra bäst om du har en fysisk kopia av boken TOGAF Version 9.1. Du beställer den enklast via Adlibris.
TOGAF Version 9.1, Engelska,  ISBN 9789087536794

Mål
Efter avslutad kurs kommer du att:

 • Ha insikt i huvudprinciperna inom EA och TOGAF® 9
 • Ha förståelse för terminologin och grundkoncepten inom ramverket TOGAF 9,
 • Förstå de grundläggande nyttorna med att använda TOGAF för att skapa en enterprisearkitektur,
 • Ha detaljerade kunskaper och förståelse för ramverket och metoden TOGAF 9
 • Praktiskt kunna tillämpa TOGAF 9 för att ta fram och implementera EA i sitt företag
 • Vara förberedd för The Open Group's TOGAF 9 certifieringar.

1. E-learningdelen

TOGAF Foundation e-learningkursen består av en grundläggande genomgång av principerna för EA och ramverket TOGAF 9 enligt krav för certifiering från The Open Group.

 • Introduktion till TOGAF
 • Arkitekturens olika vyer och intressenter
 • Arkitekturens byggstenar
 • Arkitekturstyrning (EA Governance)
 • Faser i ADM (Architecture Development Method)
 • Resultatet i ADM
 • Riktlinjer för ADM
 • Enterprise Continuum och verktyg
 • TOGAF och referensmodeller

I e-learningkursen ingår:

 • Fri tillgång till e-kursen i 6 månader
 • TOGAF 9.1 Specifikationen (pdf)
 • Certifiering på Foundation-nivå
 • Support från våra duktiga lärare inom 2 arbetsdagar
 • En testmodul med testfrågor avsedda att simulera det riktiga... Läs mer

Mål
Efter avslutad kurs kommer du att:

 • Ha insikt i huvudprinciperna inom EA och TOGAF® 9
 • Ha förståelse för terminologin och grundkoncepten inom ramverket TOGAF 9,
 • Förstå de grundläggande nyttorna med att använda TOGAF för att skapa en enterprisearkitektur,
 • Ha detaljerade kunskaper och förståelse för ramverket och metoden TOGAF 9
 • Praktiskt kunna tillämpa TOGAF 9 för att ta fram och implementera EA i sitt företag
 • Vara förberedd för The Open Group's TOGAF 9 certifieringar.

1. E-learningdelen

TOGAF Foundation e-learningkursen består av en grundläggande genomgång av principerna för EA och ramverket TOGAF 9 enligt krav för certifiering från The Open Group.

 • Introduktion till TOGAF
 • Arkitekturens olika vyer och intressenter
 • Arkitekturens byggstenar
 • Arkitekturstyrning (EA Governance)
 • Faser i ADM (Architecture Development Method)
 • Resultatet i ADM
 • Riktlinjer för ADM
 • Enterprise Continuum och verktyg
 • TOGAF och referensmodeller

I e-learningkursen ingår:

 • Fri tillgång till e-kursen i 6 månader
 • TOGAF 9.1 Specifikationen (pdf)
 • Certifiering på Foundation-nivå
 • Support från våra duktiga lärare inom 2 arbetsdagar
 • En testmodul med testfrågor avsedda att simulera det riktiga certifieringsprovet
 • Förberedelse och hjälp kring certifiering

  E-learningen är på engelska och riktar sig till såväl skandinaviska kunder som internationella kunder. Support ges på svenska, norska och engelska.

2. Klassrumsdelen

Den här delen av kursen fokuserar på att lära dig att använda dina kunskaper inom EA och TOGAF® 9. Det är en fördjupning i TOGAF 9 enligt The Open Group's krav för certifiering på TOGAF 9 Level 2.

 • ADM faser och steg
 • Migrationsplanering och tekniker
 • Hantera intressenter och intressenters behov
 • Hantera, förvalta och återanvända arkitektur
 • Riktlinjer för att anpassa ADM
 • Architecture Content Framework
 • Implementationsstöd och tekniker
 • TOGAF referensmodeller

För du ska få ut ännu mer av klassrumskursen, har vi lagt till ett nytt moment som innebär att deltagarna får arbeta med och reflektera över ett praktiskt case/scenario. Genom detta får deltagaren en fördjupad förståelse för hur TOGAF fungerar för att sedan kunna applicera sina kunskaper på sin arbetsplats.

Utbildningen levereras i samarbete med

Kursfakta

Kurs-ID: T1006
Längd: 3 dagar
Pris exkl moms: 23 950 kr
Inregistrering: 09.00
Kursstart: 09.30
Kursslut (ca): 17.00

Avtalsrabatter och kampanjer kan ej nyttjas på denna kurs.


Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.