Förvaltningsstyrning

Via ett samarbete med På AB erbjuder Informator utbildning inom pm³ som idag är den mest använda förvaltningsstyrningsmodellen i Sverige och kan användas av alla organisationer oavsett bransch. 

Modellen används som stöd vid strukturering av en organisations förvaltningsverksamhet och fastställer bl.a. beslutsmandat, beslutsforum, ansvarsroller och uppföljning för en organisations samtliga förvaltningsobjekt. Pm³ gör det möjligt att sätta upp mikroorganisationer för samverkan mellan flera organisatoriska parter, t.ex. mellan affärsverksamhet och IT, vilket ger ändamålsenlig förvaltningsstyrning och större verksamhetsnytta.

Pm³ är därmed en styrningsmodell för vidmakthållande och vidareutveckling med förmåga att organisera förvaltningsverksamhet så att den kan bedrivas på ett affärsmässigt sätt.

Kurser inom Förvaltningsstyrning

Pm³ och Agila metoder


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: PM306 Datum: 16 aug, 27 sep
Läs mer och boka >
16 augusti, 27 september

Skapa struktur och lättrörlighet med hjälp av pm3 och agilt! Kursen pm3 och agila metoder syftar till att ge en övergripande förståelse för hur pm3 och agile utveckling kan samverka. Under kursens gång får deltagarna en inblick i vad det innebär att styra förvaltning med affärsnytta i fokus.

Läs mer

Pm³ - Grund


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: PM301 Kursen genomförs på förfrågan
Pm3 grund ger förståelse för hur pm3 påverkar dig och din organisation. Du förstår också nyttan med pm3, det vill säga varför en förvaltningsstyrningsmodell behövs. Du får inblick i vilka effekter du kan förvänta dig, både för dagens förvaltningsorganisation och för verksamheten i stort. OBS! Denna... Läs mer

Pm³ - Fördjupning


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: PM302 Kursen genomförs på förfrågan
På pm3 fördjupningskurs fokuserar vi på de mest aktuella utmaningarna i att bedriva ett effektivt förvaltningsarbete. Vi går på djupet i modellens komponenter så att du kan undvika vanliga fallgropar och dra nytta av gjorda erfarenheter för att förbättra pm3-tillämpningen i din organisation. OBS! Denna Pm3-kurs går endast att boka... Läs mer

Pm³ - Förvaltningsledning


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: PM305 Kursen genomförs på förfrågan
Vill du bli säkrare i din roll som Förvaltningsledare? Vill du bli tydligare i din kommunikation, både till din styrgrupp och till objektets specialister? På kursen i Förvaltningsledning får du både en gedigen teoretisk grund och gott om exempel ur verkligheten. Vi diskuterar vanliga utmaningar som Förvaltningsledare ställs inför och du får... Läs mer

Pm³ och ITIL i samspel


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: PM303 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Det blir allt vanligare att organisationer använder både pm3 och ITIL för att styra och effektivt arbeta med förvaltning. Kursen ger dig en djupare förståelse för hur pm3 och ITIL kan samverka och hur de gemensamt kan öka styrning och kvalitet i systemförvaltningen. Kombinera pm3 och ITIL för ökad nytta!

Läs mer

Pm³ och ITIL i samspel - Fördjupning


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: PM304 Kursen genomförs på förfrågan
Det blir allt vanligare att organisationer använder både pm3 och ITIL för att styra och effektivt arbeta med förvaltning. Styrmodellen pm³ betraktas idag som branschstandard för förvaltningsstyrning. ITIL är ett marknadsledande ramverk för IT Service Management. Genom denna utbildning får du en fördjupad förståelse för... Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se