Projektledarutbildning

Projektledarutbildning

Projektledning är idag en nyckelkompetens inom de flesta företag och organisationer. Det är väl knappast någon som inte känner till vad ett projekt är, men hur många vågar säga att de behärskar denna arbetsform till fullo?

Projektledarutbildning hos Informator

Informators projektledarutbildningar ger dig möjlighet att lära dig både projektmetodik och agila arbetssätt. Du tillägnar dig kunskap som är viktig att ha för att kunna avgöra när den ena eller andra arbetsmetoden passar bäst och hur man kan tillämpa båda i samma projekt.

Våra projektledarutbildningar hålls i Informators kurslokaler som öppna schemalagda kurser men kan också företagsanpassas hos oss eller i era lokaler. Läs mer om projektledarutbildningar nedan. Välkommen att boka.

Kurser inom Projektledning Grundläggande

Projektledning - Grundkurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M101 Datum: 13 jun, 23 aug, 11 sep, 9 okt - Fler...
Läs mer och boka >

Vill du få goda grunder i projektledning? En förståelse för vad det innebär att leda ett projekt och motivera projektgrupper? Då är denna grundkurs i projektledning något för dig. 

Läs mer
Läs mer och boka >
21 augusti, 24 oktober
21 augusti, 24 oktober

Den här kursen ger dig smakprov på flera olika agila metoder. Du lär dig att kombinera dessa med traditionell projektmetodik och ges möjlighet plocka ut de delar som passar dig och ditt projekt bäst. Du får insikt i fördelar och nackdelar hos de olika arbetssätten och exempel på best practice från flera olika organisationer – organisationer som strävar mot den smidighet som krävs för att ständigt förbättras och utvecklas löpande med sin verksamhet.

Läs mer

Agil Projektkommunikation


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1507 Datum: 29 jun, 31 aug, 12 okt, 23 nov
Läs mer och boka >

Att arbeta agilt innebär bland annat att snabbt kunna reagera på förändringar och att på ett strukturerat sätt involvera kunden och andra relevanta intressenter i processen. För att lyckas med det krävs kommunikation. Den här kursen fokuserar på kommunikationsprocessen i en snabbrörlig organisation i kombination med tillämpbara kommunikationsmetoder och verktyg.

Läs mer

PRINCE2 ® Foundation


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1504 Datum: 19 jun, 4 sep, 16 okt, 27 nov
Läs mer och boka >

The PRINCE2® Foundation course provides participants with a detailed knowledge of the PRINCE2 methodology including the eight processes, eight components and three techniques central to running a project using the PRINCE2 method. This course prepares the participant to act as an informed member of a project management team using the PRINCE2 method within a project environment supporting PRINCE2.

Läs mer

Strategisk Kommunikation för Projektledare


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1509 Datum: 15 jun, 25 sep, 23 okt, 4 dec
Läs mer och boka >

I denna endagsutbildning i högt tempo ger vi dig som framgångsrik projektledare en nyckelroll med hjälp av strategisk kommunikation. Vi skapar och sätter best practice kring samtliga steg i kommunikationsplanen och efter avslutad kurs har du en färdig plan med aktiviteter som du omgående kan applicera i din egen verksamhet.

Kommunikation är en avgörande faktor i alla typer av projekt oavsett storlek. Med genomtänkt kommunikation så leder du projektet mot ditt önskade resultat och navigerar effektivt genom förväntningar, förändringar och eventuellt motstånd i omvärlden.

Läs mer

Coachande Ledarskap


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M201 Datum: 2 okt, 5 dec
Läs mer och boka >
2 oktober, 5 december
2 oktober, 5 december

Förmågan att både kunna kommunicera effektivt, coacha medarbetarna så att de växer som individer och ha en klar bild av sig själv och sin ledarstil. Tycker du att det låter som en bra ledare? Bra. För det är vad du får kunskaper om på vår grundläggande ledarskapsutbildning Coachande ledarskap.

Läs mer

Medarbetare i projekt


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M102 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

Bakom varje framgångsrikt projekt finns professionella medarbetare med goda kunskaper om projekt som arbetsform. Denna kurs ger dig en kunskap om vad som är framgångsfaktorer för ett lyckat projekt och vad det betyder att vara projektmedlem. Du får lära dig vikten av ett tydligt projektmål, vad en projektmodell är för något och hur viktigt det är att ha en gemensam terminologi och målbild.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom Projektledning Specialisering

Diplomerad Agil Projektledare

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1702 Datum: 21 aug
Läs mer och boka >
21 augusti

Agil projektledning handlar om att driva projekt på ett smidigare och mer effektivt sätt. Att arbeta agilt innebär bland annat att arbeta i korta steg för att snabbt kunna agera på förändringar och att på ett strukturerat sätt involvera kunden under hela projektet.

Detta program som sträcker sig över 3 månader ger dig redskapen att effektivt arbeta som agil projektledare, skapa framgångsrika agila team och leda Lean Agile förändringsledning.

Läs mer

PRINCE2 ® Practitioner


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1505 Datum: 26 jun, 18 sep, 6 nov, 18 dec
Läs mer och boka >

PRINCE2® has become increasingly popular and is now a de facto standard for project management in the UK. Its use has spread beyond the UK to more than 50 other countries.

The Practitioner course and certification lays a firm ground for the participant to apply the PRINCE2® method in managing projects in the work place.

Läs mer

Riskhantering


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M123 Datum: 9 nov
Läs mer och boka >
9 november
9 november
9 november

Att hantera risker i projekt innebär att identifiera, analysera och att bemöta de risker som kan uppstå. Detta för att säkerställa att projektet kommer att nå det uppsatta målet. Risker kan beröra projektet eller företagets/organisationens verksamhet.

Riskhantering består av riskidentifiering, riskvärdering, riskåtgärdsplanering och riskbemötande. Det är är en interaktiv process som pågår under hela projektet. Nya risker kan dyka upp medan tidigare identifierade risker inte längre anses så allvarliga. Riskanalysen är ett utmärkt kommunikationsverktyg för att säkerställa att projektets viktigaste intressenter hela tiden känner projektets verklighet.

Läs mer

Styrgruppsarbete i projekt


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1501 Datum: 25 okt, 20 dec
Läs mer och boka >

Utbildningen ”Styrgruppsarbete i projekt” ger dig konkreta verktyg och handfasta råd för att effektivt kunna fungera i din roll som projektägare/styrgruppsmedlem.  Den ger dig också en tydlig bild av vilka krav och förväntningar som finns på din roll i styrgruppen samt insikt i hur du stödjer projektet, projektledaren och projektorganisation i sin strävan att nå projektets mål.

Läs mer

Digital Transformation för Projektledare


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1609 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

Digital transformation är ett hett diskussionsämne i allt fler styrelse- och ledningsrum och för dig som Projektledare är det än viktigare att vara tidigt ute för vem är det egentligen som blir utpekad att driva förändringsprojekt!?

Förståelsen för digitaliseringens påverkan på bolags konkurrenskraft blir allt större och allt fler vet att de behöver göra något men frågan är vad, hur och när? Denna utbildning riktar sig mot dig som projektledare, grupp- eller avdelningschef som behöver förståelse för hur digitaliseringen påverkar din roll och hur du på bästa sätt kan bidra. Kort och gott - det du behöver för att ditt företag skall vara minst lika framgångsrikt imorgon som det är idag!

Läs mer

Kepner Tregoe Foundation


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1720 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

PRINCE2 Agile


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1719 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

Projektekonomi


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M122 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

Under den här kursen får du baskunskaper och träning i hur du kan arbeta med styrning och uppföljning av projekt ur ett ekonomiskt perspektiv. Vi kommer gå igenom olika modeller, verktyg och stödsystem för ekonomisk styrning av projekt. Under kursen kommer du även att få prova på olika kalkylmodeller, ett flertal begrepp och uppföljningstekniker.

Läs mer

Projektledning med SharePoint


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1531 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

Denna utbildning vänder sig till alla som jobbar i projekt och som vill få kunskap om vad plattformen kan göra för att effektivisera projektarbetet. Under kursens gång får du lära dig att från grunden bygga och förvalta en projektsite. Du kommer lära dig strukturera och planera ett projekt med hjälp av SharePoint för ett effektivare arbete.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom Projektledningsverktyg

Mastering Microsoft Project


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: C55054 Datum: 12 jun, 18 sep, 6 nov, 11 dec
Läs mer och boka >

This three-day, instructor-led course is intended for individuals who are interested in expanding their knowledge base and technical skills about Microsoft Project.

Läs mer

Power Pivot för Excel - Kom igång


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: C1310 Datum: 3 jul, 30 aug, 27 sep, 18 okt - Fler...
Läs mer och boka >

Power Pivot imponerade när det kom till Office 2010 och i Microsoft Excel 2013 och senare versioner får du än djupare integration av Power Pivots funktionalitet. 
Till exempel, kan du nu importera och relatera stora mängder data från flera källor direkt i Excel med hjälp av en ny inbyggd datamodell utan att behöva gå till Power Pivot-fönstret. Power Pivot tillhandahåller en miljö för än mer avancerad datamodellering och i denna utbildning lär vi dig mer hur just du kan dra nytta av detta.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom Managing Successful Programmes

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se


Med Informators kompetenskort Informator Training Card kan organisationen utbildas till en lägre kostnad. Vi hjälper er att lägga upp en plan för hur ni vill använda kortet.

Ring eller maila oss Kontakta oss
för offert
08 587 116 10
info@informator.se