Projektledarutbildning

ProjektledarutbuldningProjektledning är idag en nyckelkompetens inom de flesta företag och organisationer. Det är väl knappast någon som inte känner till vad ett projekt är, men hur många vågar säga att de behärskar denna arbetsform till fullo?

Projektledarutbildning hos Informator

Informators projektledarutbildningar ger dig möjlighet att lära dig både projektmetodik och agila arbetssätt. Du tillägnar dig kunskap som är viktig att ha för att kunna avgöra när den ena eller andra arbetsmetoden passar bäst och hur man kan tillämpa båda i samma projekt.

Våra projektledarutbildningar hålls i Informators kurslokaler som öppna schemalagda kurser men kan också företagsanpassas hos oss eller i era lokaler. Läs mer om projektledarutbildningar nedan. Välkommen att boka.

Kurser inom Projektledning Grundläggande

Projektledning Grund - Optimized


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1725 Datum: 8 feb, 12 apr, 28 jun
Läs mer och boka >
8 februari, 12 april, 28 juni
12 april, 28 juni

Projektledning Grund Optimized levereras som blended learning för att säkerställa bästa möjliga inlärning i din egen takt.  

Del 1 Självstudier, som lägger grunden för din personliga utbildningsplan, bestående av inläsning av teori, behovsanalys och DISC-analys.


Del 2 Praktisk träning i grupp med stöd av Informators utbildare


Del 3 Dags att tillämpa din nya kunskaper i ditt arbete! Under tre månader har du möjlighet att få projektcoachning av din utbildare.

Läs mer

Absolut Agil Projektledare - Optimized


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1727 Datum: 31 jan, 28 feb, 28 mar, 27 apr - Fler...
Läs mer och boka >

Att arbeta agilt betyder att arbeta smidigt och i denna utbildning fokuserar vi på hur du som projektledare kan använda agila modeller och arbetssätt för att få ditt eget uppdrag så smidigt som möjligt. Vi vill komma bort ifrån projekt där tidsplaner spricker och vi blir sura på varandra när stressen stiger i och med att tid och budget tynar bort. 

Det agila synsättet gör att vi är beredda på förändring och utveckling i vårt projekt. Vi har tät kommunikation och kontinuerlig uppföljning av delleveranser och arbetssätt. Vi har koll på läget och påverkar själva vårt arbete och resultat.

Läs mer

Projektledning - Grundkurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M101 Datum: 5 feb, 12 mar, 4 apr, 2 maj - Fler...
Läs mer och boka >

I denna projektledarutbildning får du goda grunder för att leda projekt! Kursen skapar en förståelse för vad det innebär att leda ett projekt och motivera projektgrupper plus många praktiska verktyg för dig att ta med till din egen verksamhet. Utbildningens innehåll är anpassat efter de internationella projektledarorganisationerna PMI:s och IPMA:s syn på projektledning och ger dig teoretiska kunskaper för att klara en CAPM (PMI) eller IPMA D-certifiering.

I denna kurs får du metoder och kunskap för att kunna organisera, planera och leda IT-projekt samt verktyg för att kunna tillämpa dina nya kunskaper direkt. Projektledarutbildningen passar för dig som arbetar med projekt inom de flesta verksamhetsområden, såväl i större som mindre företag och organisationer.

Läs mer

PRINCE2 ® Foundation


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1504 Datum: 9 apr, 18 jun
Läs mer och boka >
9 april, 18 juni
9 april, 18 juni

The PRINCE2® Foundation course provides participants with a detailed knowledge of the PRINCE2 methodology including the eight processes, eight components and three techniques central to running a project using the PRINCE2 method. This course prepares the participant to act as an informed member of a project management team using the PRINCE2 method within a project environment supporting PRINCE2.

Läs mer
Läs mer och boka >
25 januari, 21 mars, 24 maj
25 januari, 21 mars, 24 maj

I denna endagsutbildning i högt tempo ger vi dig som framgångsrik projektledare en nyckelroll med hjälp av strategisk kommunikation. Vi skapar och sätter best practice kring samtliga steg i kommunikationsplanen och efter avslutad kurs har du en färdig plan med aktiviteter som du omgående kan applicera i din egen verksamhet.

Kommunikation är en avgörande faktor i alla typer av projekt oavsett storlek. Med genomtänkt kommunikation så leder du projektet mot ditt önskade resultat och navigerar effektivt genom förväntningar, förändringar och eventuellt motstånd i omvärlden.

Läs mer

Agil Projektkommunikation


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1507 Datum: 1 feb, 19 mar, 3 maj
Läs mer och boka >
1 februari GO!, 19 mars, 3 maj
1 februari, 19 mars, 3 maj

Att arbeta agilt innebär bland annat att snabbt kunna reagera på förändringar och att på ett strukturerat sätt involvera kunden och andra relevanta intressenter i processen. För att lyckas med det krävs kommunikation. Den här kursen fokuserar på kommunikationsprocessen i en snabbrörlig organisation i kombination med tillämpbara kommunikationsmetoder och verktyg.

Läs mer

Coachande Ledarskap


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M201 Datum: 31 jan, 12 mar, 14 mar, 2 maj - Fler...
Läs mer och boka >

Coachande ledarskap innebär förmågan att både kunna kommunicera effektivt, coacha medarbetarna så att de växer som individer och ha en klar bild av sig själv och sin ledarstil. Håller du med om att det låter som en bra ledare? Bra! För det är vad du får kunskaper om på vår grundläggande ledarskapsutbildning Coachande ledarskap.

Denna ledarskapskurs ger dig kunskaper om kommunikation, grupputveckling, konflikthantering och genom ett antal självtester en ökad insikt om din egna ledarstil. Utbildningen bygger mycket på upplevelsebaserad inlärning och innehåller följaktligen många praktiska övningar.

Läs mer

Projektledning med Agila metoder


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M908 Datum: 20 feb, 17 apr, 22 maj
Läs mer och boka >
20 februari, 17 april, 22 maj
20 februari GO!, 17 april, 22 maj

Den här kursen ger dig smakprov på flera olika agila metoder. Du lär dig att kombinera dessa med traditionell projektmetodik och ges möjlighet plocka ut de delar som passar dig och ditt projekt bäst. Du får insikt i fördelar och nackdelar hos de olika arbetssätten och exempel på best practice från flera olika organisationer – organisationer som strävar mot den smidighet som krävs för att ständigt förbättras och utvecklas löpande med sin verksamhet.

Läs mer

Medarbetare i projekt


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M102 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

Bakom varje framgångsrikt projekt finns professionella medarbetare med goda kunskaper om projekt som arbetsform. Denna kurs ger dig en kunskap om vad som är framgångsfaktorer för ett lyckat projekt och vad det betyder att vara projektmedlem. Du får lära dig vikten av ett tydligt projektmål, vad en projektmodell är för något och hur viktigt det är att ha en gemensam terminologi och målbild.

Läs mer

Problemlösning - Workshop


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1734 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom Projektledning Påbyggnad

Projektledning Påbyggnad – Optimized


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1726 Datum: 29 jan, 8 mar, 7 maj, 5 jul
Läs mer och boka >
29 januari, 8 mars, 7 maj, 5 juli
29 januari, 8 mars, 7 maj

På den här påbyggnadsutbildningen för dig som Projektledare så tar vi upp hur du når framgång med ditt projekt och din projektgrupp med hjälp av konsten att kommunicera rätt. Kursen levereras som blended learning för att säkerställa bästa möjliga inlärning i din egen takt.  

Läs mer

PRINCE2 Agile


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1719 Datum: 18 apr, 13 jun
Läs mer och boka >
18 april, 13 juni
18 april, 13 juni

PRINCE2 ® Practitioner


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1505 Datum: 15 feb, 19 apr, 28 jun
Läs mer och boka >

PRINCE2® has become increasingly popular and is now a de facto standard for project management in the UK. Its use has spread beyond the UK to more than 50 other countries.

The Practitioner course and certification lays a firm ground for the participant to apply the PRINCE2® method in managing projects in the work place.

Läs mer
Läs mer och boka >
12 mars

Under den här kursen får du baskunskaper och träning i hur du kan arbeta med styrning och uppföljning av projekt ur ett ekonomiskt perspektiv. Vi kommer gå igenom olika modeller, verktyg och stödsystem för ekonomisk styrning av projekt. Under kursen kommer du även att få prova på olika kalkylmodeller, ett flertal begrepp och uppföljningstekniker.

Läs mer

Riskhantering


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M123 Datum: 31 maj
Läs mer och boka >
31 maj
31 maj

Att hantera risker i projekt innebär att identifiera, analysera och att bemöta de risker som kan uppstå. Detta för att säkerställa att projektet kommer att nå det uppsatta målet. Risker kan beröra projektet eller företagets/organisationens verksamhet.

Riskhantering består av riskidentifiering, riskvärdering, riskåtgärdsplanering och riskbemötande. Det är är en interaktiv process som pågår under hela projektet. Nya risker kan dyka upp medan tidigare identifierade risker inte längre anses så allvarliga. Riskanalysen är ett utmärkt kommunikationsverktyg för att säkerställa att projektets viktigaste intressenter hela tiden känner projektets verklighet.

Läs mer
Läs mer och boka >
7 mars, 23 maj
7 mars, 23 maj

Utbildningen ”Styrgruppsarbete i projekt” ger dig konkreta verktyg och handfasta råd för att effektivt kunna fungera i din roll som projektägare/styrgruppsmedlem.  Den ger dig också en tydlig bild av vilka krav och förväntningar som finns på din roll i styrgruppen samt insikt i hur du stödjer projektet, projektledaren och projektorganisation i sin strävan att nå projektets mål.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se


Med Informators kompetenskort Informator Training Card kan organisationen utbildas till en lägre kostnad. Vi hjälper er att lägga upp en plan för hur ni vill använda kortet.

Ring eller maila oss Kontakta oss
för offert
08 587 116 10
info@informator.se