Projektledarutbildning

ProjektledarutbuldningProjektledning är idag en nyckelkompetens inom de flesta företag och organisationer. Det är väl knappast någon som inte känner till vad ett projekt är, men hur många vågar säga att de behärskar denna arbetsform till fullo?

Projektledarutbildning hos Informator

Informators projektledarutbildningar ger dig möjlighet att lära dig både projektmetodik och agila arbetssätt. Du tillägnar dig kunskap som är viktig att ha för att kunna avgöra när den ena eller andra arbetsmetoden passar bäst och hur man kan tillämpa båda i samma projekt.

Våra projektledarutbildningar hålls i Informators kurslokaler som öppna schemalagda kurser men kan också företagsanpassas hos oss eller i era lokaler. Läs mer om projektledarutbildningar nedan. Välkommen att boka.

Kurser inom Projektledning Grundläggande

Projektledning - Grundkurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M101 Datum: 3 sep, 19 sep, 1 okt, 29 okt - Fler...
Läs mer och boka >

I denna projektledarkurs får du metoder och kunskap för att kunna organisera, planera och leda IT-projekt samt verktyg för att kunna tillämpa dina nya kunskaper direkt. Projektledarutbildningen passar för dig som arbetar med projekt inom de flesta verksamhetsområden, såväl i större som mindre företag och organisationer.

Läs mer

Projektledning Grund - Optimized


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1725 Datum: 23 aug, 27 sep, 17 dec
Läs mer och boka >

Projektledning Grund Optimized levereras som blended learning för att säkerställa bästa möjliga inlärning i din egen takt.  

Del 1 Självstudier, som lägger grunden för din personliga utbildningsplan, bestående av inläsning av teori, behovsanalys och DISC-analys.


Del 2 Praktisk träning i grupp med stöd av Informators utbildare


Del 3 Dags att tillämpa din nya kunskaper i ditt arbete! Under tre månader har du möjlighet att få projektcoachning av din utbildare.

Läs mer
Läs mer och boka >
17 oktober, 20 november
17 oktober, 20 november

Att arbeta agilt betyder att arbeta smidigt och i denna utbildning fokuserar vi på hur du som projektledare kan använda agila modeller och arbetssätt för att få ditt eget uppdrag så smidigt som möjligt. Vi vill komma bort ifrån projekt där tidsplaner spricker och vi blir sura på varandra när stressen stiger i och med att tid och budget tynar bort. 

Det agila synsättet gör att vi är beredda på förändring och utveckling i vårt projekt. Vi har tät kommunikation och kontinuerlig uppföljning av delleveranser och arbetssätt. Vi har koll på läget och påverkar själva vårt arbete och resultat.

Läs mer

PRINCE2 ® Foundation


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1504 Datum: 27 aug, 15 okt, 26 nov
Läs mer och boka >

The PRINCE2® Foundation course provides participants with a detailed knowledge of the PRINCE2 methodology including the eight processes, eight components and three techniques central to running a project using the PRINCE2 method. This course prepares the participant to act as an informed member of a project management team using the PRINCE2 method within a project environment supporting PRINCE2.

Läs mer

Medarbetare i projekt


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M102 Datum: 26 sep, 8 okt, 1 nov, 19 dec
Läs mer och boka >
8 oktober

Bakom varje framgångsrikt projekt finns professionella medarbetare med goda kunskaper om projekt som arbetsform. Denna kurs ger dig en kunskap om vad som är framgångsfaktorer för ett lyckat projekt och vad det betyder att vara projektmedlem. Du får lära dig vikten av ett tydligt projektmål, vad en projektmodell är för något och hur viktigt det är att ha en gemensam terminologi och målbild.

Läs mer

Agil Projektkommunikation


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1507 Datum: 23 aug, 27 sep, 15 nov
Läs mer och boka >

Att arbeta agilt innebär bland annat att snabbt kunna reagera på förändringar och att på ett strukturerat sätt involvera kunden och andra relevanta intressenter i processen. För att lyckas med det krävs kommunikation. Den här kursen fokuserar på kommunikationsprocessen i en snabbrörlig organisation i kombination med tillämpbara kommunikationsmetoder och verktyg.

Läs mer

Coachande Ledarskap


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M201 Datum: 4 sep, 22 okt, 26 nov
Läs mer och boka >

Coachande ledarskap innebär förmågan att både kunna kommunicera effektivt, coacha medarbetarna så att de växer som individer och ha en klar bild av sig själv och sin ledarstil. Håller du med om att det låter som en bra ledare? Bra! För det är vad du får kunskaper om på vår grundläggande ledarskapsutbildning Coachande ledarskap.

Denna ledarskapskurs ger dig kunskaper om kommunikation, grupputveckling, konflikthantering och genom ett antal självtester en ökad insikt om din egna ledarstil. Utbildningen bygger mycket på upplevelsebaserad inlärning och innehåller följaktligen många praktiska övningar.

Läs mer

Projektledning med Agila metoder


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M908 Datum: 28 aug, 16 okt, 13 nov
Läs mer och boka >
28 augusti GO!, 16 oktober, 13 november
16 oktober, 13 november

Den här kursen ger dig smakprov på flera olika agila metoder. Du lär dig att kombinera dessa med traditionell projektmetodik och ges möjlighet plocka ut de delar som passar dig och ditt projekt bäst. Du får insikt i fördelar och nackdelar hos de olika arbetssätten och exempel på best practice från flera olika organisationer – organisationer som strävar mot den smidighet som krävs för att ständigt förbättras och utvecklas löpande med sin verksamhet.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom Projektledning Påbyggnad

Läs mer och boka >

På den här påbyggnadsutbildningen för dig som Projektledare så tar vi upp hur du når framgång med ditt projekt och din projektgrupp med hjälp av konsten att kommunicera rätt. Kursen levereras i optimerat format för att säkerställa bästa möjliga inlärning i din egen takt.  

Läs mer
Läs mer och boka >
4 december

PMP® Certification training is an intensive training course (3 days + online session) that covers all areas of the latest PMP® examination blueprint (Project Initiation, Project Planning, Project Execution, Project Control, Project Closing and the newest added section on Professional Responsibility).

You will become familiar with all the essential topics relating to the exam: approach, concepts and terminology of the PMBOK® as well as the Professional Responsibility issues outside the PMBOK®. Training program includes informative lectures by a PMP certified professional trainer, course material, training exercises, practice examination questions and answers as well as personal coaching during the training.

Läs mer

PRINCE2 ® Practitioner


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1505 Datum: 30 aug, 18 okt, 29 nov
Läs mer och boka >

PRINCE2® has become increasingly popular and is now a de facto standard for project management in the UK. Its use has spread beyond the UK to more than 50 other countries.

The Practitioner course and certification lays a firm ground for the participant to apply the PRINCE2® method in managing projects in the work place.

Läs mer

Projektekonomi


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M122 Datum: 25 sep, 11 dec
Läs mer och boka >

Under den här kursen får du baskunskaper och träning i hur du kan arbeta med upplägg, styrning och uppföljning av projekt ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Vi kommer gå igenom olika modeller, verktyg och stödsystem för ekonomisk styrning av projekt. Under kursen kommer du även att få prova på olika kalkylmodeller, ett flertal begrepp och budgettekniker.

Läs mer

Riskhantering


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M123 Datum: 8 okt, 21 nov
Läs mer och boka >
8 oktober, 21 november
8 oktober, 21 november

Att hantera risker i projekt innebär att identifiera, analysera och att bemöta de risker som kan uppstå. Detta för att säkerställa att projektet kommer att nå det uppsatta målet. Risker kan beröra projektet eller företagets/organisationens verksamhet.

Riskhantering består av riskidentifiering, riskvärdering, riskåtgärdsplanering och riskbemötande. Det är är en interaktiv process som pågår under hela projektet. Nya risker kan dyka upp medan tidigare identifierade risker inte längre anses så allvarliga. Riskanalysen är ett utmärkt kommunikationsverktyg för att säkerställa att projektets viktigaste intressenter hela tiden känner projektets verklighet.

Läs mer

Styrgruppsarbete i projekt


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1501 Datum: 30 aug, 21 sep
Läs mer och boka >
30 augusti GO!, 21 september
21 september

Utbildningen ”Styrgruppsarbete i projekt” ger dig konkreta verktyg och handfasta råd för att effektivt kunna fungera i din roll som projektägare/styrgruppsmedlem.  Den ger dig också en tydlig bild av vilka krav och förväntningar som finns på din roll i styrgruppen samt insikt i hur du stödjer projektet, projektledaren och projektorganisation i sin strävan att nå projektets mål.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se


Med Informators kompetenskort Informator Training Card kan organisationen utbildas till en lägre kostnad. Vi hjälper er att lägga upp en plan för hur ni vill använda kortet.

Ring eller maila oss Kontakta oss
för offert
08 587 116 10
info@informator.se