M121

Ladda ner som PDF

Effektiv projektplanering och styrning

Att ta fram en snygg tidplan är ingen större konst om man har tillgång till ett projektverktyg, men det är ingen garanti för att planen går att följa när man genomför projektet.

En fungerande projektplan kräver kunskap hos dem som planerar. Man behöver kunna analysera förutsättning, hitta lämpliga lösningar, välja angreppsätt, bedöma konsekvenser av olika handlingsalternativ och löpande följa hur arbetet löper i projektet. En projektplan är ett levande dokument som hela tiden behöver uppdateras.

Utbildningen tar ett ordentligt grepp på projektmetodiken. Ett stort antal metoder och modeller, för att effektivisera planeringsarbetet och analysera planer och utfall, lärs ut i detalj.

Målgrupp:

Utbildningen vänder sig till projektledare med praktisk erfarenhet av att leda projekt som vill utveckla sina kunskaper i metodik och modeller för projektledning.Utbildningen passar för projektledare inom de flesta verksamhetsområden, både i större och mindre organisationer, och är perfekt för dig som planerar att certifiera dig som projektledare hos PMI eller IPMA

Du får lära dig:

 • PENG (Prioritering efter Nyttogrunder) - Nyttovärdering av effektmålet
 • WBS (Work Breakdown Structure) - Identifiera omfattning och resursbehov
 • Skapa nätverksplaner genom att kartlägga beroenden
 • CPM (Critical Path Method)- Analysera nätplaner och identifiera kritiska aktiviteter
 • PERT (Program Evaluation Review Technique) - Bedöma sannolikhet
 • EVA (Earned Value Analysis) - Löpande uppföljning med resultatvärdesmetoden
 • Crashing - Hur man kortar projekttiden till lägsta kostnad
 • Tidsplansoptimering
 • EMV (Expected Monitary Value) - Beslutsanalyser baserade på ekonomiskt utfall
 • Effekthemtagning - Hur man säkrar nyttan av projektet
 • Projektgranskning - Identifiera svagheter i planeringen innan start
 • Projekt- och affärsrisker

Förkunskaper

Grundkunskaper motsvarande Informators baskurs i projektledning samt praktisk erfarenhet av att leda projekt.

M101 - Målorienterad projektledning

Kursmaterial

Kursmaterial på svenska ingår.

Utbildningen levereras i samarbete med

Kursfakta

Kurs-ID: M121
Längd: 3 dagar
Inregistrering: 09.00
Kursstart: 09.30
Kursslut (ca): 16.30
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.