Projektledning Grundläggande

Syftet med projektledarutbildning på denna nivå är att ge en god grundförståelse, överblicka och inspirera samt ge dig möjlighet att hitta nästa steg i din utveckling som projektledare.

Informators projektledarutbildningar hålls som öppna, schemalagda utbildningar i Stockholm, Göteborg, Malmö och kan levereras som företagsanpassade utbildningar i hela Sverige.

Kurser inom Projektledning Grundläggande

Projektledning - Grundkurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M101 Datum: 3 sep, 19 sep, 1 okt, 29 okt - Fler...
Läs mer och boka >

I denna projektledarkurs får du metoder och kunskap för att kunna organisera, planera och leda IT-projekt samt verktyg för att kunna tillämpa dina nya kunskaper direkt. Projektledarutbildningen passar för dig som arbetar med projekt inom de flesta verksamhetsområden, såväl i större som mindre företag och organisationer.

Läs mer

Projektledning Grund - Optimized


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1725 Datum: 23 aug, 27 sep, 17 dec
Läs mer och boka >

Projektledning Grund Optimized levereras som blended learning för att säkerställa bästa möjliga inlärning i din egen takt.  

Del 1 Självstudier, som lägger grunden för din personliga utbildningsplan, bestående av inläsning av teori, behovsanalys och DISC-analys.


Del 2 Praktisk träning i grupp med stöd av Informators utbildare


Del 3 Dags att tillämpa din nya kunskaper i ditt arbete! Under tre månader har du möjlighet att få projektcoachning av din utbildare.

Läs mer

Absolut Agil Projektledare - Optimized


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1727 Datum: 22 aug, 17 okt, 20 nov
Läs mer och boka >

Att arbeta agilt betyder att arbeta smidigt och i denna utbildning fokuserar vi på hur du som projektledare kan använda agila modeller och arbetssätt för att få ditt eget uppdrag så smidigt som möjligt. Vi vill komma bort ifrån projekt där tidsplaner spricker och vi blir sura på varandra när stressen stiger i och med att tid och budget tynar bort. 

Det agila synsättet gör att vi är beredda på förändring och utveckling i vårt projekt. Vi har tät kommunikation och kontinuerlig uppföljning av delleveranser och arbetssätt. Vi har koll på läget och påverkar själva vårt arbete och resultat.

Läs mer

PRINCE2 ® Foundation


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1504 Datum: 27 aug, 15 okt, 26 nov
Läs mer och boka >

The PRINCE2® Foundation course provides participants with a detailed knowledge of the PRINCE2 methodology including the eight processes, eight components and three techniques central to running a project using the PRINCE2 method. This course prepares the participant to act as an informed member of a project management team using the PRINCE2 method within a project environment supporting PRINCE2.

Läs mer

Medarbetare i projekt


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M102 Datum: 25 sep, 8 okt, 1 nov, 19 dec
Läs mer och boka >
8 oktober

Bakom varje framgångsrikt projekt finns professionella medarbetare med goda kunskaper om projekt som arbetsform. Denna kurs ger dig en kunskap om vad som är framgångsfaktorer för ett lyckat projekt och vad det betyder att vara projektmedlem. Du får lära dig vikten av ett tydligt projektmål, vad en projektmodell är för något och hur viktigt det är att ha en gemensam terminologi och målbild.

Läs mer

Agil Projektkommunikation


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1507 Datum: 23 aug, 27 sep, 15 nov
Läs mer och boka >

Att arbeta agilt innebär bland annat att snabbt kunna reagera på förändringar och att på ett strukturerat sätt involvera kunden och andra relevanta intressenter i processen. För att lyckas med det krävs kommunikation. Den här kursen fokuserar på kommunikationsprocessen i en snabbrörlig organisation i kombination med tillämpbara kommunikationsmetoder och verktyg.

Läs mer

Coachande Ledarskap


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M201 Datum: 4 sep, 22 okt, 26 nov
Läs mer och boka >

Coachande ledarskap innebär förmågan att både kunna kommunicera effektivt, coacha medarbetarna så att de växer som individer och ha en klar bild av sig själv och sin ledarstil. Håller du med om att det låter som en bra ledare? Bra! För det är vad du får kunskaper om på vår grundläggande ledarskapsutbildning Coachande ledarskap.

Denna ledarskapskurs ger dig kunskaper om kommunikation, grupputveckling, konflikthantering och genom ett antal självtester en ökad insikt om din egna ledarstil. Utbildningen bygger mycket på upplevelsebaserad inlärning och innehåller följaktligen många praktiska övningar.

Läs mer

Projektledning med Agila metoder


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M908 Datum: 28 aug, 16 okt, 13 nov
Läs mer och boka >
28 augusti GO!, 16 oktober, 13 november
16 oktober, 13 november

Den här kursen ger dig smakprov på flera olika agila metoder. Du lär dig att kombinera dessa med traditionell projektmetodik och ges möjlighet plocka ut de delar som passar dig och ditt projekt bäst. Du får insikt i fördelar och nackdelar hos de olika arbetssätten och exempel på best practice från flera olika organisationer – organisationer som strävar mot den smidighet som krävs för att ständigt förbättras och utvecklas löpande med sin verksamhet.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se