M1727

Ladda ner som PDF

Absolut Agil Projektledare - Optimized

Att arbeta agilt betyder att arbeta smidigt och i denna utbildning fokuserar vi på hur du som projektledare kan använda agila modeller och arbetssätt för att få ditt eget uppdrag så smidigt som möjligt. Vi vill komma bort ifrån projekt där tidsplaner spricker och vi blir sura på varandra när stressen stiger i och med att tid och budget tynar bort. 

Det agila synsättet gör att vi är beredda på förändring och utveckling i vårt projekt. Vi har tät kommunikation och kontinuerlig uppföljning av delleveranser och arbetssätt. Vi har koll på läget och påverkar själva vårt arbete och resultat.

Absolut Agil Projektledare - Optimized

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till blivande projektledare eller projektledare med lite erfarenhet, som vill ta till sig praktiska verktyg att använda i det agila projektet.

Förkunskaper

Kursen kräver inga konkreta projektledarkunskaper, men viss erfarenhet av att arbeta i projekt eller att du gått Projektledning - Grundkurs, är en fördel.

Kursmaterial

Kursmaterial, övningar och ytterligare stöd är på Svenska och levereras genom Informators utbildningsportal Training Cloud. Du får även boken Agil projektledning plus övningsbok av Tomas Gustavsson samt gamificationutbildningen "The Agile Project Manager".

Bring your own device

Ta med din egen laptop/surfplatta, har du ingen finns det att låna. Vänligen kontakta oss i förväg.

Kursupplägg 

Kursen ”Absolut Agil Projektledare - Optimized” består av tre delar och är optimerad för att passa in i din hektiska agenda. Först arbetar du självständigt under 2 veckor med introduktion och frågeställningar som rör din egen verklighet utifrån ett agilt synsätt. Resultatet tar du med dig till en dag i klassrummet. Där stämmer vi tillsammans av våra insikter och tränar våra nya kunskaper i agilt projektarbete. Efter 6 veckor träffas vi 1 timme via ett gemensamt onlinemöte för att stämma av hur vi lyckats arbeta agilt.

Del 1 på tid och plats som passar dig

Du läser delar av kursboken ”Agil projektledning” av Tomas Gustavsson. Du får videogenomgång av vissa avsnitt, med uppgifter som du reflekterar över och tar med till träffen i klassrummet. 

Del 2 i klassrummet

En lärarledd dag då vi tillsammans diskuterar varandras erfarenheter och tränar metoder med agila verktyg. Du får hemuppgifter att använda i din egen verksamhet som vi också kommer att följa upp tillsammans.

Del 3 vid datorn på plats som passar dig

För att dina nya kunskaper ska befästas behöver du jobba praktiskt när du kommer hem och du får även... Läs mer

Kursupplägg 

Kursen ”Absolut Agil Projektledare - Optimized” består av tre delar och är optimerad för att passa in i din hektiska agenda. Först arbetar du självständigt under 2 veckor med introduktion och frågeställningar som rör din egen verklighet utifrån ett agilt synsätt. Resultatet tar du med dig till en dag i klassrummet. Där stämmer vi tillsammans av våra insikter och tränar våra nya kunskaper i agilt projektarbete. Efter 6 veckor träffas vi 1 timme via ett gemensamt onlinemöte för att stämma av hur vi lyckats arbeta agilt.

Del 1 på tid och plats som passar dig

Du läser delar av kursboken ”Agil projektledning” av Tomas Gustavsson. Du får videogenomgång av vissa avsnitt, med uppgifter som du reflekterar över och tar med till träffen i klassrummet. 

Del 2 i klassrummet

En lärarledd dag då vi tillsammans diskuterar varandras erfarenheter och tränar metoder med agila verktyg. Du får hemuppgifter att använda i din egen verksamhet som vi också kommer att följa upp tillsammans.

Del 3 vid datorn på plats som passar dig

För att dina nya kunskaper ska befästas behöver du jobba praktiskt när du kommer hem och du får även möjligheten att jobba med gamification i den digitala kursen "The Agile Project Manager". Efter 6 veckor så träffas vi på ett onlinemöte där vi diskuterar hur du upplevde de agila metoderna i din egen arbetsmiljö. Vi stöttar varandra genom tips och varandras erfarenheter.

Innehåll:

Bakgrund till det agila synsättet

 • Vad betyder det att arbeta agilt?
 • Varifrån kommer tankesättet?
 • Varför ska vi arbeta agilt?
 • Vad innebär det att arbeta agilt

Förutsättningar att arbeta Agilt

 • Det agila manifestet
 • De agila principerna
 • Förutsättningar
 • Företagskultur

Roller och ansvarsområden

 • De agila rollerna
 • Vem gör vad?

Förstudie

 • Vilka frågor måste besvaras?
 • Vilka analyser bör göras?
 • Hur kan analyserna bli bättre?

Att planera projekt agilt

 • Planeringshorisont
 • Planeringens olika steg
 • Identifiera krav
 • Uppskatta tid och resurser
 • Prioritera

Genomföra agila projekt

 • Kommunikation
 • Scrum
 • Kanban
 • Visualisera

Avsluta projekt

 • Överlämning
 • Avtal
 • Avsluta
 • Städa upp

Som extrabonus efter genomfört klassrumstillfälle så får du även tillgång till hela nya digitala gamificationutbildningen "The Agile Project Manager"!

Utbildning för dig, på dina villkor

Informator Time-to-Skills

Alla företag har inte tid att släppa iväg sin personal på långa utbildningar men alla är överens om att kompetensutveckling behövs för att driva verksamheten framåt. Tidseffektiva alternativ får allt mer efterfrågan eftersom personalens tid borta från arbetsplatsen både kostar pengar och leder till eftersläpande arbetsuppgifter.

Vi lyssnar på branschens behov av tidseffektiva utbildningar. Därför har Informator arbetat fram former och lösningar som tacklar tidsutmaningen och samtidigt stöttar din kompetensutveckling. Samlingsnamnet för detta är Time-to-Skills™.

Kursfakta

Kurs-ID: M1727
Längd: 20 Tim
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.