M102

Ladda ner som PDF

Medarbetare i projekt

Framgångsrika projektmedlemmarBakom varje framgångsrikt projekt finns professionella medarbetare med goda kunskaper om projekt som arbetsform.

Denna kurs ger dig en kunskap om vad som är framgångsfaktorer för ett lyckat projekt och vad det betyder att vara projektmedlem. Du får lära dig vikten av ett tydligt projektmål, vad en projektmodell är för något och hur viktigt det är att ha en gemensam terminologi och målbild.

Målgrupp

Medarbetare som ska arbeta eller arbetar i projekt och uppdrag och/eller ska genomföra uppdrag. Kursen riktar sig också till andra medarbetare som behöver en djupare kunskap i projektarbete.

Förkunskaper

Kursen kräver inga förkunskaper.

Kursmaterial

Kursmaterial på svenska ingår. Projektledning av Bo Tonnquist.

Bring your own device

Ta med din egen laptop/surfplatta, har du ingen finns det att låna. Vänligen kontakta oss i förväg.

Bakgrund

Under kursen kommer upplevelsebaserad inlärning att tillämpas. Teoripass kommer att varvas med praktiska övningar och grupparbeten.

Det kommer att ges stora möjligheter till utbyte av egna erfarenheter och dynamiken i varje grupp kommer att utnyttjas i undervisningen. Fokus ligger på insikter och kunskaper inom projektmedarbetarrollen.

Innehåll

 • Vad är ett projekt?
  Grundläggande terminologi och definitioner

 • Projektorganisationen och projektförloppet
  – faser, roller, aktiviteter, dokument och beslutspunkter

 • Initiering av projekt
  – hur och varför startar projektet?

 • Bakgrund, syfte och mål

 • Kopplingen mellan syfte och effektmål

 • Att bryta ner projektets mål i mindre delar
  – Work Breakdown Structure

 • Tidssätta och planera aktiviteter och ta fram en tidplan
  - med hjälp av PERT och GANTT

 • Analysera risker, både initialt och löpande, och planera åtgärder

 • Metoder och dokument för löpande uppföljning av resultat och kostnader och metoder för att korrigera avvikelser.

 • Hantera ändringar och tillägg
  – vem fattar beslut om ändringar och tillägg och på vilken nivå?

 • Avsluta projektet
  – skriva slutrapport, avveckla projektgruppen m.m.

 • Utvärdera projekt och sammanställa erfarenheter ... Läs mer

Bakgrund

Under kursen kommer upplevelsebaserad inlärning att tillämpas. Teoripass kommer att varvas med praktiska övningar och grupparbeten.

Det kommer att ges stora möjligheter till utbyte av egna erfarenheter och dynamiken i varje grupp kommer att utnyttjas i undervisningen. Fokus ligger på insikter och kunskaper inom projektmedarbetarrollen.

Innehåll

 • Vad är ett projekt?
  Grundläggande terminologi och definitioner

 • Projektorganisationen och projektförloppet
  – faser, roller, aktiviteter, dokument och beslutspunkter

 • Initiering av projekt
  – hur och varför startar projektet?

 • Bakgrund, syfte och mål

 • Kopplingen mellan syfte och effektmål

 • Att bryta ner projektets mål i mindre delar
  – Work Breakdown Structure

 • Tidssätta och planera aktiviteter och ta fram en tidplan
  - med hjälp av PERT och GANTT

 • Analysera risker, både initialt och löpande, och planera åtgärder

 • Metoder och dokument för löpande uppföljning av resultat och kostnader och metoder för att korrigera avvikelser.

 • Hantera ändringar och tillägg
  – vem fattar beslut om ändringar och tillägg och på vilken nivå?

 • Avsluta projektet
  – skriva slutrapport, avveckla projektgruppen m.m.

 • Utvärdera projekt och sammanställa erfarenheter
  – medarbetarenkät, måluppfyllelse, efterkalkyl, metodik
 • Under kursen kommer upplevelsebaserad inlärning att tillämpas.
  Teoripass varvas med praktiska övningar och grupparbeten.

 • Det kommer att ges stora möjligheter till utbyte av egna erfarenheter och dynamiken i varje grupp kommer att utnyttjas i undervisningen. Fokus ligger på insikter och kunskaper inom projektmedarbetarrollen. 

Kursfakta

Kurs-ID: M102
Längd: 1 dag
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.