Projektledning Specialisering

Dessa utbildningar är mer rollfokuserade än de grundläggande och de verktygsinriktade utbildningarna. Projektledarutbildningarna riktar sig mot dig som har viss erfarenhet som projektledare och vill vidareutveckla dina kunskaper inom t.ex. processer, förändringsledning, projektekonomi, riskhantering eller siktar på en certifiering inom projektledning. 

Våra projektledarutbildningar hålls som öppna, schemalagda utbildningar i Stockholm, Göteborg och Malmö och kan hållas i hela Sverige som företagsanpassad utbildning.

Kurser inom Projektledning Specialisering

Digital Transformation för Projektledare

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1609 Datum: 3 mar, 5 maj, 9 jun
Läs mer och boka >

Digital transformation är ett hett diskussionsämne i allt fler styrelse- och ledningsrum och för dig som Projektledare är det än viktigare att vara tidigt ute för vem är det egentligen som blir utpekad att driva förändringsprojekt!?

Förståelsen för digitaliseringens påverkan på bolags konkurrenskraft blir allt större och allt fler vet att de behöver göra något men frågan är vad, hur och när? Denna utbildning riktar sig mot dig som projektledare, grupp- eller avdelningschef som behöver förståelse för hur digitaliseringen påverkar din roll och hur du på bästa sätt kan bidra. Kort och gott - det du behöver för att ditt företag skall vara minst lika framgångsrikt imorgon som det är idag!

Läs mer
Läs mer och boka >
21 november

PRINCE2® has become increasingly popular and is now a de facto standard for project management in the UK. Its use has spread beyond the UK to more than 50 other countries.

The Practitioner course and certification lays a firm ground for the participant to apply the PRINCE2® method in managing projects in the work place.

Läs mer
Läs mer och boka >
15 december
15 december
15 december

Denna utbildning vänder sig till alla som jobbar i projekt och som vill få kunskap om vad plattformen kan göra för att effektivisera projektarbetet. Under kursens gång får du lära dig att från grunden bygga och förvalta en projektsite. Du kommer lära dig strukturera och planera ett projekt med hjälp av SharePoint för ett effektivare arbete.

Läs mer
Läs mer och boka >
23 november
23 november
23 november

Utbildningen ”Styrgruppsarbete i projekt” ger dig konkreta verktyg och handfasta råd för att effektivt kunna fungera i din roll som projektägare/styrgruppsmedlem.  Den ger dig också en tydlig bild av vilka krav och förväntningar som finns på din roll i styrgruppen samt insikt i hur du stödjer projektet, projektledaren och projektorganisation i sin strävan att nå projektets mål.

Läs mer

Projektekonomi


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M122 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

Under den här kursen får du baskunskaper och träning i hur du kan arbeta med styrning och uppföljning av projekt ur ett ekonomiskt perspektiv. Vi kommer gå igenom olika modeller, verktyg och stödsystem för ekonomisk styrning av projekt. Under kursen kommer du även att få prova på olika kalkylmodeller, ett flertal begrepp och uppföljningstekniker.

Läs mer

Riskhantering


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M123 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

Att hantera risker i projekt innebär att identifiera, analysera och att bemöta de risker som kan uppstå. Detta för att säkerställa att projektet kommer att nå det uppsatta målet. Risker kan beröra projektet eller företagets/organisationens verksamhet.

Riskhantering består av riskidentifiering, riskvärdering, riskåtgärdsplanering och riskbemötande. Det är är en interaktiv process som pågår under hela projektet. Nya risker kan dyka upp medan tidigare identifierade risker inte längre anses så allvarliga. Riskanalysen är ett utmärkt kommunikationsverktyg för att säkerställa att projektets viktigaste intressenter hela tiden känner projektets verklighet.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se