Projektledning Påbyggnad

Dessa utbildningar är mer rollfokuserade än de grundläggande och de verktygsinriktade utbildningarna. Projektledarutbildningarna riktar sig mot dig som har viss erfarenhet som projektledare och vill vidareutveckla dina kunskaper inom t.ex. processer, förändringsledning, projektekonomi, riskhantering eller siktar på en certifiering inom projektledning. 

Våra projektledarutbildningar hålls som öppna, schemalagda utbildningar i Stockholm, Göteborg och Malmö och kan hållas i hela Sverige som företagsanpassad utbildning.

Kurser inom Projektledning Påbyggnad

Projektledning Påbyggnad – Optimized

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1726 Datum: 29 jan, 8 mar, 7 maj, 5 jul
Läs mer och boka >
29 januari, 8 mars, 7 maj, 5 juli
29 januari, 8 mars, 7 maj

På den här påbyggnadsutbildningen för dig som Projektledare så tar vi upp hur du når framgång med ditt projekt och din projektgrupp med hjälp av konsten att kommunicera rätt. Kursen levereras som blended learning för att säkerställa bästa möjliga inlärning i din egen takt.  

Läs mer
Läs mer och boka >
30 november
30 november
30 november

PRINCE2 Agile


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1719 Datum: 4 dec
Läs mer och boka >
4 december

PRINCE2 ® Practitioner


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1505 Datum: 18 dec, 15 feb, 19 apr, 28 jun
Läs mer och boka >

PRINCE2® has become increasingly popular and is now a de facto standard for project management in the UK. Its use has spread beyond the UK to more than 50 other countries.

The Practitioner course and certification lays a firm ground for the participant to apply the PRINCE2® method in managing projects in the work place.

Läs mer

Riskhantering


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M123 Datum: 31 maj
Läs mer och boka >
31 maj
31 maj

Att hantera risker i projekt innebär att identifiera, analysera och att bemöta de risker som kan uppstå. Detta för att säkerställa att projektet kommer att nå det uppsatta målet. Risker kan beröra projektet eller företagets/organisationens verksamhet.

Riskhantering består av riskidentifiering, riskvärdering, riskåtgärdsplanering och riskbemötande. Det är är en interaktiv process som pågår under hela projektet. Nya risker kan dyka upp medan tidigare identifierade risker inte längre anses så allvarliga. Riskanalysen är ett utmärkt kommunikationsverktyg för att säkerställa att projektets viktigaste intressenter hela tiden känner projektets verklighet.

Läs mer

Styrgruppsarbete i projekt


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1501 Datum: 20 dec, 7 mar, 23 maj
Läs mer och boka >
20 december, 7 mars, 23 maj
20 december, 7 mars, 23 maj
20 december

Utbildningen ”Styrgruppsarbete i projekt” ger dig konkreta verktyg och handfasta råd för att effektivt kunna fungera i din roll som projektägare/styrgruppsmedlem.  Den ger dig också en tydlig bild av vilka krav och förväntningar som finns på din roll i styrgruppen samt insikt i hur du stödjer projektet, projektledaren och projektorganisation i sin strävan att nå projektets mål.

Läs mer

Projektekonomi


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M122 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

Under den här kursen får du baskunskaper och träning i hur du kan arbeta med styrning och uppföljning av projekt ur ett ekonomiskt perspektiv. Vi kommer gå igenom olika modeller, verktyg och stödsystem för ekonomisk styrning av projekt. Under kursen kommer du även att få prova på olika kalkylmodeller, ett flertal begrepp och uppföljningstekniker.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se