M1702

Ladda ner som PDF

Diplomerad Agil Projektledare

Agil projektledning handlar om att driva projekt på ett smidigare och mer effektivt sätt. Att arbeta agilt innebär bland annat att arbeta i korta steg för att snabbt kunna agera på förändringar och att på ett strukturerat sätt involvera kunden under hela projektet.

Detta program som sträcker sig över tre månader ger dig redskapen att effektivt arbeta som agil projektledare, skapa framgångsrika agila team och leda Lean Agile förändringsledning. I kursen ingår också självskattningsanalys, ett verktyg för att tillvarata och utveckla dina egna och andras beteenden, styrkor och olikheter. Analysen visar bl.a. dina kommunikations­mönster, din ledarstil, motivationsfaktorer och styrkor.

OBS! Detta program har utgått från Informators kursutbud

Målgrupp

Projektledare, projektmedlemmar, teamledare, linjechefer, processägare, förändringsledare etc. Den passar dig som ser ett behov av att bli mer agil utan att för den sakens skull släppa taget om den gamla projektmetodiken. Programmet ger både en bred översikt såväl som djupdykningar i processer lämpade för flera olika roller. Innehållet lämpar sig såväl för tjänsteföretag som för tillverkande och för både privat och offentlig sektor.

Förkunskaper

Detta program riktar sig främst till dig som har viss erfarenhet av projektarbete och kanske viss insyn i vad agila metoder kan innebära för denna roll.

Certifieringsförberedande

Utbildningen ger PDU-poäng för PMP®-certifierade projektledare

Kursmaterial

Programmet genomförs under totalt 9 heldagar med mellanrum under en tremånadersperiod med kontinuerligt stöd av Informators lärplattform ITC

Mellan de fysiska träffarna finns dessutom utrymme för individuell coachning och hela din process stöttas av vår digitala lärplattform.

Modeller och personlighetstester

Kurs- och övningsmaterial är framförallt på Svenska

Bring your own device

Ta med din egen laptop/surfplatta, har du ingen finns det att låna. Vänligen kontakta oss i förväg.

Programskaparen och kursledaren Freddie Hahn är utbildare hos Informator sedan 90-talet och organisationskonsult på Project Academy. Han arbetar främst med projektstyrning och -ledning; metoder och verktyg för rationella, effektiva projekt samt change management

Vi lägger stor vikt vid organisationens förutsättningar att vara agil samt fokuserar på ”nytt sätt att tänka” snarare än att ”fastna i modeller”. Du får insikt i fördelar och nackdelar hos de olika arbetssätten och exempel på best practice från flera olika organisationer – organisationer som strävar mot den smidighet som krävs för att ständigt förbättras och utvecklas löpande med sin verksamhet. I programmet ingår många praktiska övningar, erfarenhetsutbyten och praktiska råd.

Del 1, Introduktion till Agil Projektledning (dag 1-2)

Skillnaden mellan en metodik och ett arbetssätt

 • Agila ramverk – inte regelverk. Jobba agilt på ert egna sätt.
 • Tillvägagångssätt att utföra uppgifter och lösa problem

Projektmetodik

 • Grunderna i traditionell projektmetodik (t ex enligt PMBOK, PROPS, PPS osv)
 • Likheter och skillnader agilt kontra traditionellt

Lean och agila metoder – hur... Läs mer

Programskaparen och kursledaren Freddie Hahn är utbildare hos Informator sedan 90-talet och organisationskonsult på Project Academy. Han arbetar främst med projektstyrning och -ledning; metoder och verktyg för rationella, effektiva projekt samt change management

Vi lägger stor vikt vid organisationens förutsättningar att vara agil samt fokuserar på ”nytt sätt att tänka” snarare än att ”fastna i modeller”. Du får insikt i fördelar och nackdelar hos de olika arbetssätten och exempel på best practice från flera olika organisationer – organisationer som strävar mot den smidighet som krävs för att ständigt förbättras och utvecklas löpande med sin verksamhet. I programmet ingår många praktiska övningar, erfarenhetsutbyten och praktiska råd.

Del 1, Introduktion till Agil Projektledning (dag 1-2)

Skillnaden mellan en metodik och ett arbetssätt

 • Agila ramverk – inte regelverk. Jobba agilt på ert egna sätt.
 • Tillvägagångssätt att utföra uppgifter och lösa problem

Projektmetodik

 • Grunderna i traditionell projektmetodik (t ex enligt PMBOK, PROPS, PPS osv)
 • Likheter och skillnader agilt kontra traditionellt

Lean och agila metoder – hur hänger det ihop?

 • Lean – ett synsätt, agilt – en värdering

Kort introduktion till lean

 • Teamwork, kommunikation, effektivt utnyttjande av resurser och ständig förbättring
 • Agila arbetssätt - Scrum, Kanban, Scrumban och DSDM
 • Exempel på agila arbetsmetoder
 • Det agila manifestet – ledorden för det agila förhållningssättet
 • Den agila synen på tid och resultat
 • Passar agila metoder alla typer av projekt och organisationer?

Roller

 • Traditionella projektroller
 • Roller i projekt som genomförs agilt
 • Hur matchar man de båda världarna - vem tar projektledarrollen och vem är beställare?
 • Chefens roll i agila projekt

Agil metodik

 • Agil planering och tidsskattning
 • Agil kravhantering
 • Agil riskhantering

Vad skiljer och vad är lika under genomförandet?

 • Tidsrapportering
 • Projektmöten
 • Styrgruppsmöten
 • Ändringshantering

När passar agila metoder?

 • Goda förutsättningar för agila projekt
 • Sämre förutsättningar för agila projekt
 • Agila metoder i stora projekt
 • Arbete på distans

Praktiska exempel

 • PROPS + Scrum

Change Management – hur blir vi mer agila?

 • Agilt och lean - mer ett förhållningssätt än metodik
 • Kund- och verksamhetsnytta i fokus
 • Passar det agila arbetssättet alla typer av organisationer och projekt?
 • Att införa agila metoder - tips, goda råd samt fallgropar

Del 2, Skapa framgångsrika agila team (dag 3-4)

Scrumteam

 • Teamets sammansättning - olika roller
 • Hur ett team utvecklas i olika faser

Delaktighet och ansvar

 • Principer och värderingar i teamet
 • Nyckelfaktorer för framgångsrika och högpresterande scrumteam

Ledarskap

 • Självorganiserande team - vilket ledarskap krävs?
 • Din ledarstil
 • Det coachande ledarskapet

Kommunikation och feedback

 • Olika kommunikationsstilar
 • Verktyg för att ge och ta emot feedback

Motivera teamet

 • Inre och yttre motivation
 • Konkreta sätt att motivera ett scrumteam
 • Hantera förändringar och motivera teamet till nya utmaningar

Del 3, Coachande Ledarskap (dag 5-7)

Denna del av programmet fokuserar på följande områden

 • Det coachande förhållningssättet
 • Att våga leda modigt, insiktsfullt och medvetet
 • Gruppens utveckling och dynamik
 • Att förebygga och hantera konflikter
 • Effektiv kommunikation och utvecklande feedback
 • Vad är det som driver och motiverar oss?

Introduktion ledarskap

 • Att utveckla sig själv och andra – ledarskapets ledstjärna
 • Min egna ledarstil och hur jag kan anpassa den efter situation

Det coachande ledarskapet

 • När kan man coacha?
 • Coachingrelationen
 • Grunder och färdigheter för coaching
 • GROW – en metod för att få individer att växa

Hur vi människor fungerar

 • Värderingar och beteenden
 • Hur skapas våra olika kartor av verkligheten
 • Hjärnans funktion
 • Olika lärstilar

Motivation och drivkrafter

 • Vad får dig motiverad och vad motiverar dina medarbetare?
 • Biologisk, yttre och inre motivation

Gruppen och dess utveckling

 • Gruppsammansättning och roller
 • Gruppdynamik - hur fungerar en grupp och varför?
 • Hur en grupp utvecklas – fyra faser av utveckling.
 • Vilket ledarskap ska jag tillämpa under de olika faserna?

Kommunikation – ditt viktigaste verktyg

 • Att ge och ta emot feedback
 • Assertiv kommunikation
 • Kommunikationsstilar
 • Aktivt lyssnande
 • Non-violent communication

Konflikthantering

 • Vad är en konflikt?
 • Olika typer av konflikter
 • Konfliktstil – hur agerar jag själv?
 • Konflikttrappan

Stresshantering

 • Vad är stress och hur kan jag påverka min situation
 • Yttre och inte effektivitet – att göra rätt saker och att göra saker rätt
 • Prioriteringstekniker

Del 4, Lean Agile Change Management (dag 8-9)

Lean Agile Change Management™ är en modell som kombinerar tänket och arbetssätt ifrån lean och agila metoder med metoder för traditionell förändringsledning. Visuell kommunikation, feedback och delaktighet är några av de viktigaste byggstenarna i modellen.

Med hjälp av stå-upp-möten, förändringstavlor, ständiga förbättringar, retromöten och direkt kommunikation får du en större möjlighet att fånga medarbetarnas intresse, skapa motivation och minska eventuellt motstånd mot förändring.

Kursinnehåll:

 • Vad är Lean Agile Change Management™
 • Leanfilosofin - Grundläggande principer och värderingar
 • Det agila manifestet – ledorden för det agila förhållningssättet
 • Motstånd mot förändring – hur kan jag hantera det?
 • Hur jag kan använda agila metoder i förändringsarbetet?
 • Minimum Viable Change – snabb effekt av förändringsarbetet.
 • Förändringstavlan – ditt viktigaste verktyg
 • Kombinationen med traditionell förändringsledning
  • Kotters åttastegs-modell
  • McKinseys 7s-modell
 • Lean Agile Change Management-cykeln – förändringsledning baserat på återkoppling

Utbildningen levereras i samarbete med

Kursfakta

Kurs-ID: M1702
Längd: 9 dagar
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Avtalsrabatter och kampanjer kan ej nyttjas på denna kurs.


Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.