M122

Ladda ner som PDF

Projektekonomi

Projektekonomi - för att verkligen nå målen

Under kursen får du baskunskaper och träning i hur du kan planera, styra och följa upp projekt ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Vi går igenom ekonomiska grundbegrepp, olika modeller och verktyg för budgetering och uppföljning av projekt. Under kursen får du prova olika kalkylmodeller, ett flertal begrepp och budgettekniker.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till dig som vill vidareutveckla din kompetens som projektledare och säkra att dina projekt blir lönsamma, och till projektmedlemmar som vill öka sin förståelse för hur ekonomistyrningen i projekt går till.

Förkunskaper

Du bör ha kunskaper motsvarande kurs M101 (Projektledning Grundkurs), ha praktisk erfarenhet som projektledare eller ha/haft budgetansvar i projekt eller på annan nivå inom ett företag eller en organisation.

Kursmaterial

Kursmaterial på svenska ingår.

Bakgrund

Många projekt leder inte till den lönsamhet eller effekt som beställaren förväntar sig. För att man ska uppfatta projektet som framgångsrikt krävs att både projektmålet och effektmålet uppfylls och kan avläsas i ekonomiska termer. 

Innehåll:

 • Ekonomiska grundbegrepp - resultat, intäkt, kostnad
 • Övergripande projektbudget - vad ska ingå i budgeten
 • Osäkerhet - Lichtenbergmodellen, hur bedömer du en kostnads storlek
 • Täckningsbidrag - projektets särintäkter och särkostnader
 • Självkostnadskalkyl - materialkostnad, lönekostnad, overheadkostnader
 • Periodiserad budget
 • Investeringskalkyl - Pay-off-metoden, nuvärdesmetoden
 • Uppföljning och kontroll av projektekonomin - Earned Value Management
 • Riskanalys - Minirisk
 • Resursberäkning - hur mycket kostar en mantimme egentligen

Bakgrund

Många projekt leder inte till den lönsamhet eller effekt som beställaren förväntar sig. För att man ska uppfatta projektet som framgångsrikt krävs att både projektmålet och effektmålet uppfylls och kan avläsas i ekonomiska termer. 

Innehåll:

 • Ekonomiska grundbegrepp - resultat, intäkt, kostnad
 • Övergripande projektbudget - vad ska ingå i budgeten
 • Osäkerhet - Lichtenbergmodellen, hur bedömer du en kostnads storlek
 • Täckningsbidrag - projektets särintäkter och särkostnader
 • Självkostnadskalkyl - materialkostnad, lönekostnad, overheadkostnader
 • Periodiserad budget
 • Investeringskalkyl - Pay-off-metoden, nuvärdesmetoden
 • Uppföljning och kontroll av projektekonomin - Earned Value Management
 • Riskanalys - Minirisk
 • Resursberäkning - hur mycket kostar en mantimme egentligen

Kursfakta

Kurs-ID: M122
Längd: 1 dag
Pris exkl moms: 9 900 kr
Inregistrering: 09.00
Kursstart: 09.30
Kursslut (ca): 17.00

Frågor om kursen?

Har du frågor om kursens innehåll, leveransdatum/ort eller behöver en företagsanpassad variant? Fyll i formuläret nedan!


Kan betalas med:
TRAINING CARD

Ort och datum

Stockholm
31 mar
Boka nu!
Göteborg
31 mar
Boka nu!

Tipsa