M1501

Ladda ner som PDF

Styrgruppsarbete i projekt

Utbildningen ”Styrgruppsarbete i projekt” ger dig konkreta verktyg och handfasta råd för att effektivt kunna fungera i din roll som projektägare/styrgruppsmedlem.  Den ger dig också en tydlig bild av vilka krav och förväntningar som finns på din roll i styrgruppen samt insikt i hur du stödjer projektet, projektledaren och projektorganisation i sin strävan att nå projektets mål.

Målgrupp

Projektbeställare och styrgruppsmedlemmar samt linjeansvariga

Förkunskaper

För denna utbildning krävs att du har erfarenhet av projektvärlden. En fördel är även om du arbetat på ledande befattning i en organisation.

Kursmaterial

Styrgruppsarbete i projekt av Stefan Samuelson, Lars Niklasson, Torleif Bergvik.
Projektledning av Bo Tonnquist.

Bring your own device

Ta med din egen laptop/surfplatta, har du ingen finns det att låna. Vänligen kontakta oss i förväg.

Innehåll:

Projektmodell

 • Modellens struktur - projektflödet
 • Faser och beslutspunkter
 • Dokument – Kravspecifikation, projektbeställning, projektplan och slutrapport.
 • Organisation

Roller

 • Projektägarrollen
 • Styrgruppsarbete
 • Projektledaren
 • Workshop: Rollernas innehåll, befogenheter och ansvar

Styra och stödja projekt

 • Projektnivåer - styra, leda, utföra
 • Skapa förutsättningar för projekten
 • Tillhandahålla resurser
 • Linjeorganisationens ansvar
 • Ställa krav

Projektets nytta

 • Den förväntade nyttan projektet ska skapa – nyttorealisering.
 • Effektmål och projektmål.
 • Ta hand om projektresultatet.
 • Erfarenhetsåterföring från projektet
 • Kommunicera erfarenheter från projektet.

Under kursen kommer upplevelsebaserad inlärning att tillämpas. Teoripass kommer att varvas med praktiska övningar och grupparbeten.
Det kommer att ges stora möjligheter till utbyte av egna erfarenheter och dynamiken i varje grupp kommer att utnyttjas i undervisningen. Fokus ligger på insikter och kunskaper inom rollen som projektbeställare och/eller styrgruppsmedlem.

Efter avslutad kurs skall deltagarna:

 • Förstå en projektmodell och stödja användandet av den
 • Vara medveten om projektägarens och... Läs mer

Innehåll:

Projektmodell

 • Modellens struktur - projektflödet
 • Faser och beslutspunkter
 • Dokument – Kravspecifikation, projektbeställning, projektplan och slutrapport.
 • Organisation

Roller

 • Projektägarrollen
 • Styrgruppsarbete
 • Projektledaren
 • Workshop: Rollernas innehåll, befogenheter och ansvar

Styra och stödja projekt

 • Projektnivåer - styra, leda, utföra
 • Skapa förutsättningar för projekten
 • Tillhandahålla resurser
 • Linjeorganisationens ansvar
 • Ställa krav

Projektets nytta

 • Den förväntade nyttan projektet ska skapa – nyttorealisering.
 • Effektmål och projektmål.
 • Ta hand om projektresultatet.
 • Erfarenhetsåterföring från projektet
 • Kommunicera erfarenheter från projektet.

Under kursen kommer upplevelsebaserad inlärning att tillämpas. Teoripass kommer att varvas med praktiska övningar och grupparbeten.
Det kommer att ges stora möjligheter till utbyte av egna erfarenheter och dynamiken i varje grupp kommer att utnyttjas i undervisningen. Fokus ligger på insikter och kunskaper inom rollen som projektbeställare och/eller styrgruppsmedlem.

Efter avslutad kurs skall deltagarna:

 • Förstå en projektmodell och stödja användandet av den
 • Vara medveten om projektägarens och styrgruppens roller och ansvar i ett projekt och förstå vikten av att ge det nödvändiga stöd till projektledaren och projektet för att projektet skall nå uppställda mål
 • Förstå vikten av linjeorganisationens ansvar gentemot projektet
 • Förstå vilka krav som en beställare kan ställa på projektet och vilka krav projektet ska ställ på beställaren.

Utbildningen levereras i samarbete med

Kursfakta

Kurs-ID: M1501
Längd: 1 dag
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.