PS1608

Ladda ner som PDF

DevOps – I ett nötskal

DevOps är en sammandragning av orden Development och Operations. Enkelt uttryckt är tanken att de tjänster som utvecklas ska vara enkla att drifta, supporta och förvalta. En god tanke.

Målgrupp: Alla med ett intresse av att förstå vad Devops är och vilket värde det kan skapa
Tid: Frukost från 08.00, seminariet pågår mellan 8.30 och 10.00.
 Mellan 10.00 och 10.30 finns möjlighet till fördjupning och frågor.
Pris: Kostnadsfritt.

Exakt vad som täcks av termen DevOps är inte lika tydligt. Till skillnad mot andra ramverk och modeller, som till exempel ITIL, finns ingen enhetlig definition eller sammanställning. DevOps kan istället liknas vid en filosofi som har en specifik grundtanke men med flera metoder, modeller och verktyg som stöd.

En del av grundtanken är att utvecklingen ska gå snabbt och flera olika kompetenser inblandade i kravställning, utveckling och test. Det finns en nära koppling till begrepp som “agile development”, “test driven development” samt “continuous delivery”.

Helt klart är att det är en utvecklingsfilosofi som har kommit för att stanna.

Seminariet beskriver vad DevOps är och dess koppling till andra ramverk och metoder, till exempel ITIL.

DevOps - I ett nötskal

DevOps är en sammandragning av orden Development och Operations. Enkelt uttryckt är tanken att de tjänster som utvecklas ska vara enkla att drifta, supporta och förvalta. En god tanke.

Målgrupp: Alla med ett intresse av att förstå vad Devops är och vilket värde det kan skapa
Tid: Frukost från 08.00, seminariet pågår mellan 8.30 och 10.00.
 Mellan 10.00 och 10.30 finns möjlighet till fördjupning och frågor.
Pris: Kostnadsfritt.

Exakt vad som täcks av termen DevOps är inte lika tydligt. Till skillnad mot andra ramverk och modeller, som till exempel ITIL, finns ingen enhetlig definition eller sammanställning. DevOps kan istället liknas vid en filosofi som har en specifik grundtanke men med flera metoder, modeller och verktyg som stöd.

En del av grundtanken är att utvecklingen ska gå snabbt och flera olika kompetenser inblandade i kravställning, utveckling och test. Det finns en nära koppling till begrepp som “agile development”, “test driven development” samt “continuous delivery”.

Helt klart är att det är en utvecklingsfilosofi som har kommit för att stanna.

Seminariet beskriver vad DevOps är och dess koppling till andra ramverk och metoder, till exempel ITIL.

DevOps - I ett nötskal

Utbildningen levereras i samarbete med

Kursfakta

Kurs-ID: PS1608
Längd: 2 Tim
Pris exkl moms: 0 kr

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.