PS0808

Ladda ner som PDF

Frukostmöte om Agil HR

Ett agilt synsätt möjliggör en anpassning till hur de flesta verksamheter idag behöver fungera för att hålla uppe motivation, kreativitet och innovationsförmåga hos våra medarbetare. HR är inget undantag utan behöver lära sig att förstå hur agila principer, verktyg och metoder kan hjälpa dem att bättre stötta verksamheten på områden som medarbetarengagemang, rekrytering, mål- och prestationsstyrning, kompetensutveckling, ersättningsfilosofi, organisationsutveckling och ledarskap.

Under frukostmötet ger Pia-Maria Thorén en introduktion till varför alla pratar om agilt och hur HR kan arbeta på ett delvis annat sätt för att bättre möta verksamheten när omvärlden förändras allt snabbare:

Vi berör följande områden under seminariet:

  • Introduktion till det agila synsättet och hur det hänger ihop med Lean och systemtänkande. Varför arbeta agilt?
  • Vad kännetecknar det agila tankesättet och hur förändras de traditionella HR-processerna ut när vi arbetar agilt?
  • Hur bör HR anpassa sitt arbete för att skapa maximalt värde i en agil organisation? Hur bör till exempel rekrytering, utvärderingar av prestationer och... Läs mer

Ett agilt synsätt möjliggör en anpassning till hur de flesta verksamheter idag behöver fungera för att hålla uppe motivation, kreativitet och innovationsförmåga hos våra medarbetare. HR är inget undantag utan behöver lära sig att förstå hur agila principer, verktyg och metoder kan hjälpa dem att bättre stötta verksamheten på områden som medarbetarengagemang, rekrytering, mål- och prestationsstyrning, kompetensutveckling, ersättningsfilosofi, organisationsutveckling och ledarskap.

Under frukostmötet ger Pia-Maria Thorén en introduktion till varför alla pratar om agilt och hur HR kan arbeta på ett delvis annat sätt för att bättre möta verksamheten när omvärlden förändras allt snabbare:

Vi berör följande områden under seminariet:

  • Introduktion till det agila synsättet och hur det hänger ihop med Lean och systemtänkande. Varför arbeta agilt?
  • Vad kännetecknar det agila tankesättet och hur förändras de traditionella HR-processerna ut när vi arbetar agilt?
  • Hur bör HR anpassa sitt arbete för att skapa maximalt värde i en agil organisation? Hur bör till exempel rekrytering, utvärderingar av prestationer och lönesättning se ut?
  • Vilka konkreta exempel finns det? Hur har andra gjort? Vad fungerar?
  • Hur kan man använda agila tekniker som SCRUM och Kanban för HR?

 

Agenda:
08:00 Registrering och frukost
08:30 - 09:30 Seminarium
09:30 - 10:00 Frågestund

 

Seminariet är kostnadsfritt men får du förhinder behöver du höra av dig senast dagen innan.

Utbildningen levereras i samarbete med

Kursfakta

Kurs-ID: PS0808
Längd: 2 Tim
Pris exkl moms: 0 kr

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.